Forsker: Der er akut brug for mere forskning, før flere børn tvangsfjernes

DEBAT: Vi ved for lidt om de omsorgssvigt, udsatte børn lider under. Der er brug for mere viden, før flere tvangsfjernelser og bortadoptioner føres ud i livet, skriver Morten Skovdal. 

Af Morten Skovdal
Lektor og børneforsker ved Københavns Universitet

Jeg ønsker, ligesom Mette Frederiksen (S), at barnets tarv altid skal komme i første række. Forældre, som misbruger og yder psykisk og fysisk vold mod deres børn, bør miste retten til at være forældre.

Jeg hilser statsministerens nytårstale hjertelig velkommen. 

Men hvor misbrug og vold kan være forholdsvis klare indikatorer på svigt, kommer Mette Frederiksen også med nogle andre udsagn om svigt, som kræver vores opmærksomhed og debat.  

Svært at definere omsorg
Hun noterede blandt andet, at der i Danmark er tusinde børn, som ikke kan bo hjemme hos deres egen mor og far, fordi deres forældre ikke kan passe ordentligt på dem.  

Statsministeren noterede ligeledes, at der er for mange børn i Danmark, der bliver voksne før tid ved at påtage sig omsorgsroller, både helt praktisk ved at passe på deres søskende og igennem bekymringer for deres forældre, når de bliver anbragt.  

Svigt er altså også, når mor og far ikke kan yde den omsorg for deres børn, som samfundet forventer, og når børn begynder at påtage sig omsorgsroller, som samfundet ser som voksenroller. 

Børns uformelle omsorg for søskende og forældre kan lokaliseres på et kontinuum med lidt omsorg og ansvar i den ene ende af spektret og meget i den anden ende. Men hvordan definerer vi lidt og meget omsorg og ansvar?  

Hvornår bliver meget for meget? Hvornår skifter omsorgsrollerne fra at være ubetydelige til skadelige? Hvem bestemmer, hvilke omsorgsroller der er upassende og skadelige for børn? Hvilke omsorgsroller er med til at afgøre, om et barn bliver voksent før tid? 

Nødvendig diskussion af 'god barndom'
Hvordan vi reagerer på og besvarer disse spørgsmål, afhænger helt og aldeles af vores forståelse af, hvad der kendetegner ’en god barndom’. Mette Frederiksens udmeldinger åbner for en diskussion af dette.  

Som statsministeren selv sagde, er det en diskussion, vi har haft tidligere, både i forbindelse med afskaffelsen af børnearbejde og fysisk afstraffelse af børn og i forbindelse med introduktionen af undervisningspligt.  

Men modsat tidligere tiltag kan svigt, der ikke inkluderer vold og misbrug, være udfordrende at identificere. Det falder tit på subjektive og moralske domme om, hvad en god barndom er, og hvad forældrerollen indebærer. 

Udsatte børn bliver glemt
‘Voksne børn’, eller unge omsorgsgivere, som jeg foretrækker at kalde dem, er en glemt og usynlig gruppe af børn i Danmark. 

Et studie af Agnes Leu og Saul Becker, som er nogle af Europas førende forskere på området, har placeret Danmark helt i bunden i en international undersøgelse af socialpolitikker og landes opmærksomhed på og støtte af unge omsorgsgivere.  

I lyset af Mette Frederiksens udmeldinger er det bekymrende, at vi i Danmark ved så lidt om de omsorgsrolle- og ansvarsskift, der sker, på godt og ondt, når mor eller far ikke kan tage vare på sig selv eller andre. 

Akut brug for mere forskning
Der er akut brug for forskning i unge omsorgsgivere og deres familier i Danmark. Disse mennesker udfordrer vores forestillinger om, hvad barndom og forældreskab er.

Det er igennem sådan forskning, at vi kan begynde at besvare nogle af de ovenstående spørgsmål og komme tættere på at hjælpe de børn, hvis omsorgsroller bliver så skadelige og indgribende, at de munder ud i svigt.  

Og helst uden at vi med vores begrænsede viden om, hvad der gavner børnene, griber ind i børns og familiers liv med tvangsfjernelse og tvangsadoptioner, hvor vi ikke har god grund til at tro, at det gavner børnene. 

Forrige artikel KL: Vi har masser af socialpolitisk vilje, men pengene mangler KL: Vi har masser af socialpolitisk vilje, men pengene mangler Næste artikel Konsulenthus: Jobcentre skal gennem paradigmeskifte for også at hjælpe syge Konsulenthus: Jobcentre skal gennem paradigmeskifte for også at hjælpe syge