Debat

Hjem til Alle: Hjemløsereformen er en historisk forbedring, som risikerer at gå tabt efter valget

Hjemløsereformen fra sidste år skabte grundlag for historiske forbedringer for hjemløse i Danmark. Et nyt folketing skal holde fast og vedtage den nødvendige lovgivning, skriver Kira West.

Selvom det går fremad, skal vi huske, at der stadig er over 5.000 mennesker i hjemløshed i Danmark, hvoraf godt 1.600 er under 30 år, skriver Kira West.
Selvom det går fremad, skal vi huske, at der stadig er over 5.000 mennesker i hjemløshed i Danmark, hvoraf godt 1.600 er under 30 år, skriver Kira West. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix
Kira West
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Når valgtrommerne buldrer, kan det både være svært at få ørenlyd og få gang i lovbehandlingen i Folketinget.

Lovforslagene ender i skuffen i ministeriet, og så må en ny regering afgøre, om de skal hentes frem igen.

Den skæbne kan desværre overgå det lovkompleks, som skal sikre den længe ventede ambitiøse omlægning af hjemløseindsatsen.

Selvom der hele vejen igennem, på tværs af partiskel, er blevet givet udtryk for stor velvilje til en omlægning af hjemløseindsatsen på socialområdet, blev den samlede aftale i efteråret indgået mellem regeringen, SF, EL, KD og DF.

Hvis det flertal ikke kan mønstres efter et valg, kan omlægningen kun blive til virkelighed, hvis den brede velvilje bliver omsat til at få den nye lov op af skuffen og vedtaget i Folketinget.

Nødvendige lovændringer

Omlægningen gør op med nogle af de strukturelle barrierer, som i årtier har stået i vejen for, at flere mennesker i hjemløshed kan få egen bolig og samtidig få hjælp til et godt liv i boligen.

Vi står med en enestående mulighed for at komme hjemløshed til livs

Kira West, direktør, Hjem til Alle alliancen

Det koncept, som vi med et fagudtryk kalder Housing First, kombinerer anvisning til en passende og betalbar bolig med den støtte, borgeren har brug for til at kunne etablere og trives i et hjem og have en god tilværelse med meningsfulde aktiviteter og gode, menneskelige relationer.

Som i mange andre sammenhænge er økonomiske incitamenter afgørende for, at fastlåste måder at gøre tingene på kan ændre sig.

Med hjemløsereformen bliver der blandt andet ændret på kommunernes mulighed for at få refusion, når et menneske må tage ophold på herberg. Fremover vil der i stedet være et økonomisk incitament til kommunerne i at tilbyde det menneske en ordentlig og passende hjælp.

Dette sker i egen bolig med en individuel tilpasset bostøtte fremfor et langvarigt forløb i hjemløshed med ophold på gaden og skiftende herberger.

Men dette kræver, at de nødvendige lovændringer bliver vedtaget på både socialområdet og boligområdet.

Den kommende valgkamp spænder ben for handling

Hjemløshed er et sammensat socialt problem, som tager tid og kræver en målrettet indsats at gøre noget ved.

Og det lykkes kun, hvis vi arbejder sammen på tværs af boligselskaber, kommuner og sociale organisationer. Det ved vi fra internationale og nationale erfaringer samt fra mennesker, der lever eller har levet i hjemløshed – unge såvel som ældre.

Læs også

Den socialpolitiske del af lovpakken har allerede været i høring og er klar til politisk behandling. Men med det forestående valg, vil behandlingen af lovforslaget formentlig ikke blive gennemført på denne side af valget.

Det vil være et kæmpe tilbageslag for hele omlægningen af hjemløseindsatsen, hvis vi ikke kommer i mål med en reform, og i Hjem til Alle vil vi på det kraftigste opfordre til, at også et nyt folketing bakker op om den lovgivning, der vil få mennesker ud af hjemløshed.

Vi kender løsningerne

I Hjem til Alle alliancen har vi især fokus på de unge under 30 år i hjemløshed, og vores mål er, at alle unge skal have et hjem. Og det kan lade sig gøre.

Årets hjemløsetælling viser, at kommuner, der arbejder fokuseret med Housing First, rent faktisk formår at få mennesker i hjemløshed væk fra gaden, herberger, sofaer hos venner eller andre midlertidige opholdssteder og ind i eget hjem.

Alene i Århus er antallet af hjemløse faldet cirka en tredjedel, fordi der arbejdes strategisk og målrettet med Housing First.

Få lovgivningen op af skuffen og vedtaget

Kira West, direktør, Hjem til Alle alliancen

Tilbage i 2019 blev der registreret 750 borgere i hjemløshed i Aarhus, mens der ved tællingen i 2022 er registreret 507 borgere i hjemløshed i Aarhus.

Man kan fristes til at tænke, at når antallet falder så drastisk som dokumenteret i VIVE’s nyeste hjemløsetælling, så er problemet tæt på løst.

Reelt set er sagen dog den, at antallet af unge mennesker i hjemløshed har været voldsomt stigende i mange år, og vi først nu er tilbage på det niveau, der i 2011 alarmerede politikere og organisationer og lagde kimen til den reform, der er arbejdet så hårdt for.

For selvom det går fremad, skal vi huske, at der stadig er over 5.000 mennesker i hjemløshed i Danmark, hvoraf godt 1.600 er under 30 år.

Særligt de unge er udsatte

Vi ved, at blandt de unge, som har oplevet hjemløshed, har 90 procent problemer med rusmidler, psykiske lidelser eller kriminalitet. Dødeligheden er 14 til 20 gange højere end hos øvrige unge og mere end to tredjedele er hverken i beskæftigelse eller uddannelse op til ni år efter, de blev registreret i hjemløshed.

Samtidig kan vi se af den nyeste hjemløsetælling, at vi fortsat ikke er gode nok til at få de 25-29-årige ud af hjemløshed.

Helt overraskende er det ikke, for fokus har i de senere år især været rettet mod de helt unge. Men når man er midt i 20’erne, er man stadig ung og har livet foran sig, og man skal ikke fanges i mangeårig hjemløshed, fordi man ikke får den rette støtte.

Vi står nu med en enestående mulighed for at komme hjemløsheden til livs blandt alle grupper og aldersgrupper af mennesker i hjemløshed.

Men det lykkes kun, hvis vi sammen holder fast på intentionerne i reformen. Vi skylder alle mennesker i hjemløshed at skabe de bedste betingelser for et godt liv i egen bolig. Næste skridt er at få lovgivningen op af skuffen og vedtaget.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kira West

Formand, Rådet for Social Udsatte, direktør, Hjem til Alle Alliance
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2004), diplomuddannelse i ledelse (2012)