Institut for Menneskerettigheder: Stigende vold på botilbud er en haster for socialtilsyn

DEBAT: "Børnehjemsbaroner" må ikke fjerne fokus fra socialtilsynet, der har en akut opgave med at få has på stigende vold og voldtægter på botilbud, skriver Hans Bruun Dabelsteen. 

Af Hans Bruun Dabelsteen
Specialkonsulent, Institut for Menneskerettigheder

Regeringen har varslet, at man gerne vil tildele de sociale tilsyn flere muskler for at sikre kvaliteten af botilbuddene. 

Vold og trusler mod beboere på botilbud er et stigende problem, som politikerne ikke må glemme, lyder vores anbefaling fra Institut for Menneskerettigheder. Hvorfor?

Der er klare tegn på, at mennesker, der bor på et botilbud, er særligt sårbare over for at blive udsat for voldsforbrydelser og i særdeleshed seksualforbrydelser.

Ser man på alle anmeldte voldtægtsofre i Danmark, vil næsten hvert tiende offer bo på et botilbud. I forhold til hvor relativt få mennesker der bor på botilbud, er skævheden til at få øje på. 

Botilbudsbeboere er således syv gange overrepræsenteret blandt ofre for anmeldte voldtægter. Det viser nye tal på området, som vi præsenterer i et forskningsprojekt, der fokuserer på voksne voldsofre. Rapporten udkommer sidst i september.

Mangler viden om problemet
Selvom det lyder voldsomt, er det ikke overraskende. 

Sidste år viste vi, at der på kun ti år er sket en fordobling af vold, seksualforbrydelser og trusler mod beboere på socialpsykiatriske botilbud. 

Konsekvenserne af at blive udsat for trusler på livet eller grov fysisk vold er antageligt mere ødelæggende for denne gruppe mennesker end for de fleste andre. 

For det er vigtigt at huske på, at vi har at gøre med nogle af de mest udsatte og sårbare medborgere. Det er netop derfor, vi som samfund taget dem i vores varetægt for at tilbyde ekstra beskyttelse og støtte.

Derfor finder Institut for Menneskerettigheder det bekymrende, at hverken stat, regioner eller kommuner systematisk indsamler viden om problemet.

Stat, regioner og kommuner har en skærpet menneskeretlig pligt til at beskytte disse mennesker. Og som en del af denne forpligtelse, er staten forpligtet til at indsamle data til brug for gennemførelsen af Handicapkonventionen, herunder data om vold på personer med handicap.

Vores undersøgelser peger entydigt på behovet for et øget fokus på at garantere beboernes sikkerhed og første skridt må være at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag. 

Oplysningerne indsamles ikke i dag, og reelt har ingen overblik over udviklingen, hverken nationalt eller på det enkelte botilbud, heller ikke socialtilsynene.

Vold og trusler skal registreres
Resultatet er, at man trods diverse politiske tiltag på området ikke kender til problemets reelle omfang eller udvikling. 

Man famler i blinde. Det samme gør de sociale tilsyn på dette alvorlige punkt.

Socialdemokratiets socialordfører, Camilla Fabricius, fastslår i Altinget 15. september, at socialtilsynet skal have flere muskler, hvis de svageste skal sikres. 

Særligt vil man styrke socialtilsynets kompetencer til at granske botilbuddenes økonomi og imødekomme overdreven profitgenererende adfærd blandt private botilbudsejere.

Men når vold og seksualforbrydelser er så stort og voksende et problem for beboernes sikkerhed og helbred, må det være en kerneopgave for socialtilsynet.

Vores klare anbefaling er, at alle botilbud over en vis størrelse fremover skal registrere vold og trusler mod beboere. Botilbuddene er allerede forpligtet til at registrere, når beboere udsættes for tvang, så personalet er ikke fremmed overfor at skulle registrere. 

På den måde kan socialtilsynet bevæbnet med ordentlig data handle mere fokuseret og direkte i forhold til de bosteder, hvor der viser sig at være problemer.

Forrige artikel Direktør for botilbud: Styrk de mange tilsyn med ny certificeringsordning Direktør for botilbud: Styrk de mange tilsyn med ny certificeringsordning Næste artikel Venstre til Astrid Krag: Fortsæt det sociale frikort Venstre til Astrid Krag: Fortsæt det sociale frikort