København gør klar til at teste hjemløse og udsatte for corona

TEST: Som svar på et stigende behov for at teste flere socialt udsatte borgere for coronavirus har Region Hovedstaden besluttet at sende en bus på gaden, der skal teste for sygdommen blandt hjemløse. Initiativet får ros fra Rådet for Socialt Udsatte.

Et stort ønske fra aktører og organisationer, der arbejder med hjemløse og socialt udsatte, bliver nu indfriet.

Fra næste uge vil Region Hovedstaden nemlig være klar til at teste hjemløse og andre udsatte borgere for corona i københavnsområdet.

Det oplyser regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). Regionen har besluttet at køre den såkaldte Røntgenbus i stilling i kampen mod coronavirus.

Bussen tester normalt udsatte borgere for tuberkulose, men skal efter planen allerede fra næste uge i stedet teste for coronavirus.

"De udsatte og hjemløse er nogle af de allermest sårbare mennesker, der kan være i risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus. De har tit problemer med helbredet og er derfor ikke ekstra opmærksomme på hoste eller vejrtrækningsproblemer. Derfor er der brug for, at vi opsøger dem der, hvor de befinder sig,” siger Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse.

Nyheden modtages med stor glæde hos de udsattes officielle talerør, Rådet for Socialt Udsatte. Her har man den seneste uge presset på for at få flere test af udsatte borgere, forklarer rådets formand, Vibe Klarup.

"Det er fremragende. Det er en løsning på det budskab, der er blevet gentaget fra de tilbagemeldinger, vi har fået fra hele landet. Nemlig, at der virkelig er brug for at teste den her gruppe borgere,” siger Vibe Klarup.

Svar på fire timer
Røntgenbussens arbejde koordineres i samarbejde med Sociolancen, der til daglig har til opgave at finde de rette social- og sundhedsfaglige tilbud til udsatte borgere. Også Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab vil være involveret i det opsøgende arbejde.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen forklarer til Altinget, at organisationer som eksempelvis Mændenes Hjem, Reden og andre blot skal tage fat i Røntgenbussen, hvis der er behov for at få en udsat borger testet. Så rykker bussen ud.

"Vi bliver nødt til at være smidige og udgående for at teste dem, der har symptomer på sygdommen. Samtidig bliver vi bliver nødt til at komme til dem frem for at forvente, at de opsøger sundhedsvæsenet selv,” siger Sophie Hæstorp Andersen om begrundelsen for at indsætte Røntgenbussen.

Der vil ifølge Region Hovedstaden gå fire timer, fra testen bliver taget, til et færdig testresultat foreligger. Hvis en borger er alvorligt syg, vil vedkommende blive indlagt. Hvis en hjemløs eller udsat har brug for karantæne, vil vedkommende blive sat i forbindelse med et kommunalt karantænetilbud.

Klar plan får ros
Den hidtidige manglende test af udsatte har i den forgangne uge været kilde til stor utryghed for både de udsatte selv og det personale, der arbejder med borgerne til daglig.

”De har brug for at kunne være på herberger og natvarmestuer, og det kan de godt, hvis de blot hoster lidt, men ikke har corona. Men den manglende bekræftelse af, om symptomerne har vist sig at være coronavirus eller ej, har skabt usikkerhed både blandt borgere og personalet, der tager sig af dem," forklarer Vibe Klarup.

Samtidig lyder kalkulen fra kilder i udsattemiljøet, som Altinget har været i kontakt med, at manglende test og yderligere spredning af coronavirus i udsattemiljøet potentielt vil kunne lægge yderligere pres på intensivpladserne på hospitalerne.

Derfor glæder det især formanden for de socialt udsattes officielle talerør, at der er en klar plan for, hvad man gør med de udsatte borgere, der testes positiv for covid-19.

”Meldingen fra Region Hovedstaden viser, at der er en klart tilrettelagt procedure for, hvordan konstaterede tilfælde af coronavirus blandt socialt udsatte skal håndteres. Det skaber stor tryghed,” mener Vibe Klarup.

Forrige artikel Hård kritik af myndigheder: Mangel på oversættelse øger risiko for smittespredning Hård kritik af myndigheder: Mangel på oversættelse øger risiko for smittespredning Næste artikel Socialministeren vil give nødhjælp til skrantende sociale foreninger Socialministeren vil give nødhjælp til skrantende sociale foreninger