Minister igangsætter historisk undersøgelse af overgreb på anbragte

DOKUMENTATION: Social- og Indenrigsministeriet har som opfølgning på undskyldningen til Godhavnsdrengene iværksat en udredning af eventuelle svigt mod borgere i statens varetægt i perioden 1933 til 1980.

Et mørkt kapitel i danmarkshistorien.  

Sådan omtaler social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) de forhold, udsatte borgere i statens varetægt kan være blevet udsat for i perioden 1933-1980. 

Ifølge Social- og Indenrigsministeriet var mellem 20.000-30.000 danskere omfattet af sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980. Halvdelen var anbragt på en institution, og for flere kan det have haft voldsomme følger. 

Login