Minister præciserer: Nyt udvalg skal ikke udvælge nye principmeddelelser

ANKESTYRELSEN: En passage i kommuneaftalen for 2021 har gjort flere medlemmer af Folketinget bekymrede for borgernes retssikkerhed. Nu præciserer ministeren.

Tirsdag måtte social- og indenrigsminister Astrid Krag i samråd for at berolige Folketingets Socialudvalg.

I aftalen for kommunernes økonomi i 2021 fremgår det nemlig i passagen 'Ankesystemet', at et nyt underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum skal have fokus på ”drøftelse af indhold og rækkevidde af principmeddelelser, som kan have stor betydning for kommunerne”.

I afsnittet fremgår det, at det er KL og regeringen, der er blevet enige om at nedsætte et sådan udvalg.

Login