Ny beregner sætter tal på virksomheders sociale indsats

SOCIAL KAPITAL: Med et nyt værktøj kan virksomheder på en simpel måde beregne samfundsværdien af at ansætte folk på kanten af arbejdsmarkedet. Det giver socialøkonomiske virksomheder tungere argumenter i konkurrencen om kommunale udbud.

Hvor stor værdi skaber det for samfundet, når en virksomhed ansætter langtidsledig eller en flygtning?

Det spørgsmål har længe blæst i vinden, men nu lancerer Den Sociale Kapitalfond et værktøj, som giver virksomheder let adgang til at sætte tal på samfundsværdien af deres sociale ansvar.

”Tanken er at give virksomhederne et simpelt værktøj til at synliggøre den sociale værdi, de skaber,” siger analysechef Kristian Jakobsen fra Den Sociale Kapitalfond.

Tallene fra beregneren kan understøtte forskellige behov hos virksomhederne, fortæller Kristian Jakobsen.

”For nogle virksomheder ligger værdien i at styrke deres position i konkurrencen med andre. Andre virksomheder vil gerne bruge det i deres fortælling og markedsføring,” siger han.

Som et eksempel kan socialøkonomiske virksomheder med tallene i hånden argumentere over for kommuner for, at der er ekstra værdi i at lade udbud gå i deres retning.

Sådan ser indgangen til den nye beregner ud. [Screenshot fra Den Sociale Kapitalfond]

 

Samlet værdi over seks år
Den nye beregner består af nogle få enkle trin. Virksomhederne skal indtaste navn og antal medarbejdere. Herefter kan de indtaste, hvor mange udsatte de har i arbejde og placere dem i foreløbig fem kategorier: langtidsledige, flygtninge, psykisk sårbare, kommunikationshandicappede og folk med fysisk funktionsnedsættelse.

Herefter viser beregneren, hvor meget den samlede sociale værdi over seks år beløber sig til, samt hvor stor en del af værdien der kommer henholdsvis kommune og stat til gavn.

Tallene fra beregneren skal ses som et groft skøn, da beregneren leverer gennemsnitstal bygget på registerdata fra Danmarks Statistik, understreger Kristian Jakobsen. Mere præcise beløb kræver, at man laver specifikke udregninger på den enkelte virksomheds ansatte.

Kristian Jakobsen tilføjer, at beregneren er en prototype, hvor tal for sparet offentlig forsørgelse og øgede skattebetalinger er udnyttet mest muligt. Det næste skridt er at inkludere afledte beløb – for eksempel sparede udgifter til medicin og indlæggelser på sygehuset eller sparede udgifter til fængselsvæsenet og lignende.

Julepakkeri med langtidsledige
Beregneren har været undervejs i to år og er udviklet i med offentlige myndigheder. Herudover har Den Sociale Kapitalfond modtaget input fra fonde samt både socialøkonomiske og konventionelle virksomheder.

En af dem, der har bidraget til udviklingen, er Annette Dupont. Hun er business development director i firmaet Borg & Bigum, der blandt andet leverer firmajulegaver.

Annette Dupont fortæller, at Borg & Bigum føler en forpligtelse til at række ud til nogle af de mange hundrede tusind danskere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

”Hvis ikke vi gør noget, bliver der en regning, som vi kommer til at betale. Det har samfundet ikke råd til at bekoste,” siger hun og tilføjer:

”Og så bliver alle mennesker bare gladere af at bidrage til fællesskabet.”

Virksomheden prøver året rundt at finde plads til folk på kanten af arbejdsmarkedet. Men særligt i månederne op til jul er der travlhed i firmaet. Det løste Borg & Bigum sidste år ved at ansætte 12 mennesker i julepakkeriet – heraf otte langtidsledige, som ikke havde været i arbejde i årevis. I dag er syv af dem i job, fortæller Annette Dupont.

Hun mener, at flere virksomheder skal have større incitament til at tage socialt ansvar. Og det kræver, at man kan fremlægge økonomiske beregninger baseret på alment accepterede forudsætninger.

”Hvis ikke man har en beregner, kan alle jo gå rundt og hævde, at de er socialt ansvarlige. Men med beregneren kan man differentiere sig over for konkurrenterne og komme med solide argumenter i forhold til kommunernes indkøb,” siger Annette Dupont.

Fond: Vigtigt at sætte tal på social indsats
Også Bikubenfonden har givet indspark til beregneren. Ifølge direktør Søren Kaare-Andersen er det vigtigt at få sat tal på, hvilken værdi virksomheders og organisationers sociale indsats skaber.

”Ved at få inddraget mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet, sparer man samfundet nogle penge. Og det er rimeligt, at organisationerne får gavn af de besparelser. Det kræver, at de kan dokumentere, hvad de gør,” siger Søren Kaare-Andersen.

Han mener, at for eksempel socialøkonomiske virksomheder kan bruge de kommunale besparelser på sociale ydelser direkte i forhandlinger med kommunerne.

”Når der opstår besparelser til kommunerne, burde der ikke være noget til hinder for, at kommunerne deler besparelsen med de socialøkonomiske virksomheder,” siger han.

Søren Kaare-Andersen peger på, at sociale indsatser skaber forskellige typer af nytteværdi: økonomiske besparelser, goder til samfundet i form af for eksempel mindre kriminalitet og mindre social usikkerhed og ikke mindst individuel værdi i form af højere livskvalitet for de udsatte.

”For os er det vigtigst at skabe livsværdi for nogle meget udsatte borgere. Men det gør da ikke noget, hvis vi samtidig bidrager til at spare samfundet penge,” siger Søren Kaare-Andersen.

 

Forrige artikel Direktør: Konkurrence mellem sociale aktører går ud over de udsatte Direktør: Konkurrence mellem sociale aktører går ud over de udsatte Næste artikel Kommuner jagter gevinst ved screening af spædbørn Kommuner jagter gevinst ved screening af spædbørn