Ny it-platform skal matche kommuner og socialøkonomiske virksomheder

STÆVNEMØDE: En ny indkøbsplatform booste socialøkonomi i de kommunale indkøb ved at gøre det lettere for kommuner og socialøkonomiske virksomheder at finde hinanden. Professor hilser initiativet velkomment. 

Når kommuner vil købe socialøkonomisk ind, strander den gode vilje let i en avanceret form for blindebuk. For de kommunale indkøbere mangler kendskab til virksomhederne, og virksomhederne ved for lidt om, hvad det er for produkter, kommunerne har brug for.

Den situation skal en ny indkøbsplatform lave om på. Sammen med Hus Forbi og firmaet Comdia har Advokatkooperativet Foldschack etableret den gratis platform Socialøkonomisk.dk, hvor kommuner og socialøkonomiske virksomheder kan finde hinanden.

”Platformen giver virksomhederne adgang til at præsentere sig selv over for kommunerne i en sammenhæng, de kommunale indkøbere er vant til at kigge i,” siger Line Barfod.

Indkøberne har svært ved at finde vej
Det er ikke den politiske vilje, der mangler, fortæller Casper Helbo-Nielsen. Han er direktør for Comdia, som lever af at forbinde offentlige indkøbere med private leverandører og har bygget Socialøkonomisk.dk.

”Vi sidder med kommuner, som efterspørger socialøkonomiske produkter og ydelser, og virksomheder, som gerne vil byde ind,” siger Casper Helbo-Nielsen.

Problemet er, at de kommunale indkøbere har svært ved at finde de virksomheder, der kan levere de produkter, de har brug for. Kontakten mellem kommunen og de socialøkonomiske virksomheder går typisk gennem beskæftigelsesforvaltningen, mens indkøbsafdelingen har langt mindre overblik over, hvem de socialøkonomiske virksomheder er, og hvad de kan levere.

”Med Socialøkonomisk.dk prøver vi at lave et match, hvor kommunerne kan se, at der er virksomheder, som leverer det, de efterspørger, så de kan lægge deres ønsker ind i en udbudsplan. Samtidig kan virksomhederne se, hvad der efterspørges og overveje, om det er et produkt, de kan tilbyde,” siger Casper Helbo-Nielsen.

Mere dialog mellem indkøbere og virksomheder
På Socialøkonomisk.dk kan virksomhederne gratis præsentere sig selv og de produkter og services, de leverer. Derudover rummer platformen en oversigt over kommunale udbud, der er relevante for socialøkonomiske virksomheder.

Det skaber overblik for både indkøbere og virksomheder, forklarer Line Barfod fra Advokatkooperativet Foldschack. Hun håber, at overblikket vil føre til mere dialog mellem indkøberne og de socialøkonomiske virksomheder.  

”Når indkøberne kan se de socialøkonomiske virksomheder, håber vi, at de vil tage kontakt til dem og høre, hvad de har at tilbyde. For udover de store udbud er der en del indkøb, der ligger under udbudsgrænsen, som kommunerne gerne må placere hos dem,” siger Line Barfod.

Det er helt oplagt, at socialt udsatte fremstiller kommunale gaveartikler som honning, marmelade og skærebrætter og muleposer til konferencer og temadage, fremhæver hun.

Professor: Et velkomment initiativ
På Center for Civilsamfundsstudier ved CBS byder professor Anker Brink Lund den nye platform velkommen.

I en analyse af kommunale rammevilkår for socialøkonomisk virksomhed anbefalede centret netop at skabe større gennemsigtighed i udbud og efterspørgsel. Så der er mange gode grunde til at hilse dette initiativ velkommen, mener professoren.

”Vores forskningsresultater viste også, at der internt i danske kommuner findes markante forskelle på viden om og holdninger til socialøkonomisk virksomhed. Så en positiv bivirkning af indkøbsplatformen kan forhåbentlig blive, at erhvervsafdelingerne ikke modarbejder indkøbsafdelingerne, og at socialøkonomiske hensyn kan komme til at spille en mere konstruktiv rolle ved kommunale udbud i form af mindre bureaukrati for underleverandører,” siger Anker Brink Lund.

Hjælp til at finde samarbejdspartnere 
Hos Advokatkooperativet Foldschack udtrykker Line Barfod også håb om, at platformen vil inspirere socialøkonomiske virksomheder til at samarbejde mere med hinanden – for eksempel om at løse kommunale opgaver, der er for omfangsrige eller krævende for et enkelt firma.

Og heri ligger en af de helt store gevinster, vurderer Hanne Danielsen, som er administrerende direktør i en af de store socialøkonomiske virksomheder, Grennessminde i Taastrup.

”Forhåbentlig bliver det et sted, hvor de socialøkonomiske virksomheder kan finde under- og sideleverandører. Mange er meget små, og det er svært at være lille. Nogle gange skal man slutte sig sammen for at kunne lave en lidt større, samlet pakke til kunderne,” siger Hanne Danielsen.

Grennessminde driver både gartneri og bageri. Og virksomheden kunne jævnligt have gavn af at teame op med andre, som kan levere beslægtede produkter.

”Vi laver brød, men i en større levering skal vi måske bruge nogen, der kan lave mere mad end os,” eksemplificerer Hanne Danielsen.

Tilsvarende, tilføjer hun, kan platformen måske hjælpe Grennessminde til at finde socialøkonomiske virksomheder, der kan levere tømmer til de plantekasser, de bygger for haveejere.

”Hvis alle kommer på, vil det være lettere for både socialøkonomiske virksomheder og kommuner, men også for resten af erhvervslivet at finde nogen at arbejde sammen med. Der er mange, som gerne vil tænke i flere bundlinjer. Og for dem kan platformen blive en stor inspiration,” siger Hanne Danielsen.

Hjemløseforening bidrager økonomisk
Socialøkonomisk.dk bliver gratis at anvende. Comdia står for drift og support og har uden beregning lagt timer ind i opbygningen. Men også Hus Forbi har med et indskud på 50.000 kroner bidraget til at skabe den nye platform.

Det gør foreningen, fordi de socialøkonomiske virksomheders aktiviteter hænger logisk sammen med det formål, foreningen selv har med at give hjemløse mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til.

”Vi kan se, hvor meget det betyder for udsatte og hjemløse at have plads i et arbejdsfællesskab. Den oplevelse af identitet og fællesskab, tror vi på, er noget af det allerbedste, man kan gøre for udsatte mennesker,” siger Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder i Hus Forbi.

For de mennesker, Hus Forbi, arbejder for, kan et arbejde i en socialøkonomisk virksomhed være et første skridt på vejen mod et fleksjob, et ordinært job eller måske endda en fremtid som selvstændig, fremhæver Rasmus Wexøe Kristensen. For der er klare paralleller mellem at sælge Hus Forbi og drive egen virksomhed, pointerer han.

”Som sælger af Hus Forbi investerer man i et varelager og er selv ansvarlig for at skabe et overskud på det. Og det er de samme principper, der gør sig gældende, hvis man ønsker at skabe en virksomhed,” siger Rasmus Wexøe Kristensen.

Derfor mener han, det er naturligt, at Hus Forbi giver de socialøkonomiske virksomheder en håndsrækning.

”Hvis socialøkonomien skal udvikles, er der behov for, at virksomhederne får styrket salget af deres produkter. Det vil vi gerne bidrage til. Vi er faktisk ret stolte af at være med,” siger Rasmus Wexøe Kristensen.

Forrige artikel Fagredaktørerne guider til et nyt år i dansk politik: Nye borgmestre, ny kontanthjælp og nye tider for landbruget Fagredaktørerne guider til et nyt år i dansk politik: Nye borgmestre, ny kontanthjælp og nye tider for landbruget Næste artikel DH: Civilsamfundet har været uundværligt for folk med handicap under corona DH: Civilsamfundet har været uundværligt for folk med handicap under corona
Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

DEBAT: Det er dybt bekymrende, at forhandlingerne om profitregulering på det sociale område ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Forhandlingerne bør udskydes, så et entydigt fokus på profit ikke går udover udsatte børn og unge, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.