Odder nægter at give detaljer om konsulenters rolle i sag om muligt lovbrud

TAVSHED: Dele af byrådet i Odder Kommune mener, at kommunens samarbejde med resultatlønnede konsulenter har været ulovligt. Kommunen fastholder det modsatte, men afviser at udtale sig om samarbejdets form.

Sagsforberedende arbejde eller ej?

Det er et af de helt centrale spørgsmål, en række kommuner har skullet tage stilling til, efter Ankestyrelsen i sommer gjorde det klart, at brugen af konsulenter til at gennemgå enkeltsager på social- og handicapområdet kan være ulovlig.

En række kommuner er nået frem til, at resultatlønnede konsulenter netop ikke har været inddraget i sagsforberedende arbejde, og at kommunens samarbejde med konsulenterne derfor har holdt sig inden for lovens grænser.

Login