Overlægeformand: Psykologer svigter patienterne i nyt forslag

REPLIK: Fysisk sygdom kan være med til at udløse alvorlig psykisk sygdom. Det er psykologerne ikke uddannet til at vurdere, og derfor svigter vi patienterne, hvis de får behandlingsansvaret, skriver Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger.

Af Lisbeth Lintz
Formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, overser nogle helt afgørende forhold i behandlingen af mennesker med alvorlig og livstruende psykisk sygdom, når hun står fast på, at psykologer skal have behandlingsansvar på linje med lægerne i Altinget 17. november.

Hun peger på, at vi bør se på erfaringerne fra Norge. Til gengæld ser hun helt bort fra dansk lovgivning. Således nævner hun ikke, at forslaget vil fratage psykiatriske patienter rettigheder, som alle andre i det danske sundhedsvæsen netop har fået for at sikre bedre behandling. 

Folketinget har for kort tid siden vedtaget, at alle patienter skal have en patientansvarlig læge. Netop for at sikre sammenhæng, overblik og tryghed i behandlingen. Men hvis det står til psykologerne, bør loven altså ikke gælde for selv mennesker med alvorlig sygdom.

Det, synes jeg, harmonerer meget dårligt med vores fælles ønske om at sidestille psykiske og fysiske sygdomme. Og derfor vil forslaget bidrage til forskelsbehandling og fortsat nedprioritering af en af de mest udsatte grupper i Danmark. 

Psykologer mangler viden til at få behandlingsansvar
Eva Secher Mathiasen mener, at det er naturligt, at psykologerne får behandlingsansvaret og dermed bestemmer, hvornår patienterne på hospitalernes psykiatriske afdelinger har brug for lægernes ekspertise. Undskyld mig, men det hænger slet ikke sammen. 

Lægerne er den eneste faggruppe i psykiatrien, som er uddannet i både de fysiske og psykiske aspekter ved psykisk sygdom.

De kan se, hvornår der er tegn på, at psykiske lidelser kan være fremkaldt af en fysisk sygdom. Det kan psykologerne ikke, for de har ikke den grundlæggende indsigt, som kræves. Derfor er det besynderligt at foreslå, at det er psykologer, der skal afgøre, hvornår patienten har brug for en læge. 

Men det værste er, at forslaget risikerer at være til fare for patienterne. Vi taler jo ikke blot om teori her, men om praktisk behandling hver eneste dag på de psykiatriske afdelinger.

Fysiske problemer udløser ofte psykisk sygdom
Psykiske sygdomme kan udløses og påvirkes af for eksempel infektioner, blodpropper, hovedtraumer, alkohol, stofmisbrug og så videre.

Disse faktorer er psykologerne ikke uddannet i at vurdere. Derfor risikerer man, at psykisk syge får en forkert og potentielt livstruende behandling, hvis de lægelige forhold overses af den behandlingsansvarlige psykolog. 

Det er i den forbindelse værd at huske, at vi ikke taler om mennesker med milde psykiske lidelser, men om mennesker med svære sygdomme som for eksempel skizofreni, bipolar sygdom og livstruende anoreksi.

Det er mennesker, som i dag har en massiv overdødelighed og i gennemsnit lever 20 år kortere end alle andre. De fortjener en god tværfaglig behandling, men den skal først og fremmest bygge på evidens og solid viden om både fysiske og psykologiske faktorer.

Det kan ikke lade sig gøre, hvis psykologerne får behandlingsansvaret i psykiatrien, og derfor kan vi i Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger ikke støtte forslaget.

Forrige artikel Forskere: Folk frygter alderdommen og manglende pleje Forskere: Folk frygter alderdommen og manglende pleje Næste artikel Red Barnet: Indsatser for børn skal ikke foregå i parallelle universer Red Barnet: Indsatser for børn skal ikke foregå i parallelle universer