Red Barnet: Asylbørn fortjener langt mere opmærksomhed

DEBAT: Det er bydende nødvendigt, at de traumatiserede asylbørn, som kommer til landet, kan finde ro og tryghed i en ny tilværelse. Og den slags kræver, at politikerne tager affære, skriver Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm.

Af Jonas Keiding Lindholm
Generalsekretær i Red Barnet

Red Barnet arbejder i hele verden for at beskytte børn. Som en af verdens mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper står uledsagede flygtningebørn meget højt på listen over børn, som vi skal sikre tryghed. 

De har ret til overlevelse og udvikling, de skal beskyttes mod diskrimination, og de skal behandles ud fra, hvad der er til deres bedste. Præcis ligesom alle andre børn i verden. Det siger Børnekonventionen. Og det siger min sunde fornuft.

Flygtningebørn er helt almindelige børn, men de har typisk været udsat for eller vidne til vold, overgreb og udnyttelse, som gør deres situation alt andet end almindelig. Børnenes fortællinger giver os indblik i et liv, jeg ikke ville ønske for min værste fjende, og jeg kan med krympende hjerte kun forsøge at forestille mig, hvilken situation forældre må stå i, når de sender deres børn alene afsted på sådan en farefuld færd. 

Kan man forberede sig på den situation som familie som barn? Er der tid til at forberede sig? Er der overhovedet en familie i hjemlandet at forberede sig sammen med? 

I asylperioden er barnet omsider landet i det, de har satset alt på ville være en tryg havn langt væk fra hverdagens og flugtens rædsler. Men de står helt alene og opdager, at de igen befinder sig i en midlertidig situation, hvor de ikke kan kaste anker. Den usikkerhed fremmer ikke et barns udvikling. Utryghed omkring fremtiden er yderst nedbrydende og kan medføre stor psykisk mistrivsel for et barn. 

Asylbørn skal have tryghed og støtte
I Red Barnet er vi ikke overraskede over, at der i mediebilledet dukker historier op om grænseoverskridende adfærd blandt flygtningebørnene. Det er et tydeligt tegn på mistrivsel og et behov for at forstå og lære sociale regler og stresshåndtering på en bedre måde. 

Men vi er overraskede over, at man ikke for længst har sat målrettet ind for at støtte børnene bedst muligt i ventetiden. De skal føle, at de kan stole på voksne og finde tryghed, så de ikke behøver at være i konstant alarmberedskab. De skal have redskaber til at forstå og håndtere deres egne reaktioner og omgivelsernes. 

Det har de brug for massiv psykosocial støtte til. 

Derfor er det bydende nødvendigt, at vi i et modtagerland som Danmark sikrer, at der skabes de nødvendige rammer omkring børnene. Vi skal sørge for, at hvert enkelt barn får den nødvendige ro og omsorg, så det kan genvinde kontrollen over sit eget liv og tilliden til omverdenen. Dét er omdrejningspunktet for Red Barnets arbejde; vi vil hjælpe med at sikre, at landets asylcentre danner en ramme, som er optimal for børnenes trivsel og udvikling. 

International erfaring skal bruges i Danmark
I Red Barnet har vi fra vores internationale arbejde stor erfaring med børn, der er flygtet fra krig, politisk kaos og udnyttelse. Vi møder børnene i flygtningelejrene og på flugtruterne, hvor de har været udsat for uhyggelige overgreb og hensynsløs vold, hvor vrede, magtesløshed, overlevelseskamp og stress er hverdagskost. Vi kender børnenes baggrund og har indblik i den bagage, de har med til Danmark. 

Den mangeårige internationale erfaring trækker vi nu hjem til Danmark. Vi tager udgangspunkt i den veldokumenterede og anerkendte metode, som vores eksperter har arbejdet med i lande som Syrien, Libanon, Somalia og Mali i mange år og kombinerer det med vores store viden om socialfagligt arbejde med danske børn og unge. Metoden styrker børnene og ruster dem til at bygge bro mellem deres fortid og fremtid. De får chancen for en god barndom og ungdom selvom den skal udleves i et nyt land og på helt nye betingelser. 

Jeg opfordrer til, at der fra samfundets side sættes massivt ind med professionel støtte til de børn, vi tager imod på asylcentrene og integrerer i skoler og dagtilbud. Vi skal gøre en ekstra indsats for denne børnegruppe, og det indebærer også at kompetenceudvikle de professionelle voksne i børnenes nærmiljø. 

Succes kræver mere
Red Barnets arbejde tager udgangspunkt i børnenes ressourcer, og dem har de mange af: De har klaret flugten, og de har overlevet. Det griber vi fat i gennem et nyt samarbejde med et af Asylcenter Vesthimmerlands børnecentre. Her laver vi et aktivitetsforløb, som har en psykosocial klangbund og understøttes af kompetenceudvikling af de professionelle voksne, der er omkring børnene. 

Sådan et forløb sætter børnenes kamp- og overlevelsesberedskab i bero. De er i sikkerhed og grundlæggende behov som mad og husly er ikke længere en daglig udfordring. 

Men ind imellem kan gryden koge over i en blanding af traumatiske oplevelser, der er pakket god ned, følelsen af ensomhed, savn og bekymring for fremtiden og misforståelser i den kulturelle kommunikation. Det er de seneste historier i medierne eksempler på. 

Vi er i Red Barnet som sagt ikke det mindste overraskede over børnenes reaktionsmønstre. Vi bliver blot bekræftet i, at der er et enormt behov for at opkvalificere de voksne fagpersoner omkring børnene og at yde psykosocial støtte til de børn, der sidder på landets asylcentre og venter på deres skæbne. 

Politikerne tager fejl, hvis de tror, at de ikke behøver at tage hånd om børns oplevelser. De skal sikre, at der bliver prioriteret en ordentlig indsats for at få alle børn ud af flugtens skygge.

Forrige artikel Tema: Hvad skal den nye social- og børneminister fokusere på? Tema: Hvad skal den nye social- og børneminister fokusere på? Næste artikel Social mobilitet i Danmark og USA – hvad er forskellen? Social mobilitet i Danmark og USA – hvad er forskellen?
Støttepartier efterlyser bedre retssikkerhed i Barnets Lov

Støttepartier efterlyser bedre retssikkerhed i Barnets Lov

UDSPIL: EL, R og SF ser positivt på regeringens forslag om at sænke alderskravet for børns ret til partshøring i anbringelsessager fra 12 til 10 år. Men partierne savner svar på, hvordan regeringens forslag til at sikre anbragte børn flere rettigheder skal sikres i praksis.