Socialpædagoger: Socialtilsynet skal stille tydelige krav til kvalitet

DEBAT: Det kræver viden, indsigt og uddannelse at støtte mennesker i meget udsatte og sårbare livssituationer.  Desværre er der en række eksempler på, at denne nødvendige faglighed mangler på en del af landets bosteder,  skriver Benny Andersen.

Af Benny Andersen
Formand, Socialpædagogerne

Sociale indsatser skaber hver dag positive forandringer for dem, der har allermest brug for det. 

Udsatte og sårbare børn, unge og voksne får hjælp og støtte til udleve deres drømme, til at deltage i fællesskaber, til at mestre udfordringer og gøremål  med videre. Kort sagt: til at få bedre livsmuligheder. 

Men de muligheder kommer ikke af sig selv. En meget væsentlig faktor er personalets faglighed og kompetencer.

Det kræver noget særligt at støtte mennesker i meget udsatte og sårbare livssituationer. Man kan ikke bare komme ind fra gaden og tage sig omsorgsfuldt, empatisk og nysgerrigt af et barn, der er blevet seksuelt misbrugt, en ung med svær spiseforstyrrelse eller en voksen med infantil autisme.

Det kræver, at man formår at rumme hele mennesket og kan opbygge en relation ud fra det,  at man kan se situationen fra borgerens perspektiv -og ikke kun ud fra et rent sundhedsfagligt, psykisk eller fysisk perspektiv.  

Det kræver viden, indsigt og uddannelse. Det kræver med andre ord socialpædagogiske kompetencer.

Stærkt bekymrende tal
Denne faglighed er til stede på mange sociale tilbud i Danmark. Men der er også en række eksempler på, at børn, unge og voksne ikke får et tilbud, der matcher deres behov. Vi støder desværre ofte på anbringelsessteder og botilbud, som i vidt omfang er bemandet med uuddannet personale, der hverken har den fornødne viden eller faglighed til at yde den nødvendige støtte.

Når vi spørger vores medlemmer fortæller 45 procent, at der bliver brugt flere vikarer nu end for et år siden. 38 procent beskriver, at der er kommet flere ufaglærte medarbejdere. 

Og det er stærkt bekymrende tal, når man tænker på, at det er borgere, der ofte er helt afhængige af den støtte, de får. Og udviklingen sker samtidig med, at rigtig mange af borgerne har flere og mere komplekse problemer end tidligere.  

Tallene viser tydeligt, at der er behov for langt højere faglige standarder for vores sociale tilbud. I dag stiller Socialtilsynenes kvalitetsmodel for vage krav til den faglige baggrund hos medarbejderne på sociale døgntilbud. Og hverken tilsynene eller tilbuddene selv registrerer og offentliggør systematisk personalesammensætningen. 

Derfor mener vi, at de lovgivningsmæssige krav til faglighed og kvalitet på døgn- og botilbud skal skærpes.

Mod og ambitioner
Der skal stilles tydelige krav til uddannelse og personalesammensætning, for at man overhovedet kan blive godkendt som anbringelses- eller bosted.

Og når der er tale om socialpædagogiske tilbud, må det være et naturligt krav, at medarbejderne altovervejende har en socialpædagogisk uddannelse.

Konkret kan der selvfølgelig være behov for at trække på andre fagligheder, for eksempel  sundheds- eller psykologfaglige kompetencer, men borgerne er først og fremmest mennesker, og bo- og anbringelsesstederne er først og fremmest deres hjem - ikke kliniske behandlingssteder.

Vi vil samtidig også kraftigt opfordre til, at den konkrete personalesammensætning på tilbuddene skal offentliggøres på Tilbudsportalen eller i tilsynsrapporterne, så der bliver skabt gennemsigtighed om tilbuddets faglighed og kvalitet. På den måde vil kommunerne også få langt bedre indsigt i, hvad de får for pengene. 

Vi må simpelthen have modet og ambitionerne til at kræve, at de allermest sårbare mennesker i dette land mødes af kompetente socialpædagoger med viden og indsigt i deres udfordringer, ressourcer og behov. 

På det sociale område hænger faglighed og kvalitet uløseligt sammen. Men socialtilsynene er ikke stærkere end den lovgivning, de hviler på. Derfor er der brug for et nyt og solidt lovgivningsmæssigt fundament, der kan skabe mere kvalitet på landets tilbud.

Forrige artikel Knud Aarup: Man kan ikke Knud Aarup: Man kan ikke "tilsyne" sig til kvalitet Næste artikel Direktør for botilbud: Styrk de mange tilsyn med ny certificeringsordning Direktør for botilbud: Styrk de mange tilsyn med ny certificeringsordning
Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

Børne-ngo’er i opråb: Kampen mod profit kan lukke de bedste socialtilbud

DEBAT: Det er dybt bekymrende, at forhandlingerne om profitregulering på det sociale område ikke har et tilstrækkeligt fagligt grundlag. Forhandlingerne bør udskydes, så et entydigt fokus på profit ikke går udover udsatte børn og unge, skriver Rasmus Kjeldahl og David Adrian Pedersen.