Opråb: Vi svigter de udsatte med en dårlig socialpædagoguddannelse

DEBAT: Politikerne har nedprioriteret socialpædagoguddannelsen så meget, at det nærmer sig grænsen for det fagligt forsvarlige, skriver Marie Sonne, næstformand for Socialpædagogerne.

Af Marie Sonne
Næstformand for Socialpædagogernes Landsforbund

Mennesker med hjerneskade. Anbragte unge. Uledsagede flygtningebørn. Hjemløse. Fælles for dem alle er, at de har brug for støtte.

De har brug for støtte fra specialiserede, fagligt kompetente kræfter. Og de kræfter har brug for en solid uddannelse. Sådan er det bare desværre ikke i dag.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lige evalueret første år på den pædagoguddannelse, der blev sat i søen i 2014. Og det ser skidt ud.

Ofrene for dette enorme politiske svigt af landets største uddannelse er mange – de studerende selv, og ikke mindst det velfærdssamfund, som hviler på de fagligheder og kompetencer, der udklækkes på pædagoguddannelsen.

For pædagoguddannelsen er meget mere end børn i dagtilbud. En tredjedel af nyuddannede pædagoger får job inden for det specialiserede socialområde, og det er et voksende område, som skriger på faglighed – lige fra støtte til den udsatte unge til den ældre udviklingshæmmede.

Og der er intet, der tyder på, at der i fremtiden skulle blive mindre behov for specialiseret socialpædagogik på området. Tværtimod.

Udsatte borgere har brug for kvalificeret hjælp
Der er blandt andet brug for støtte og motivation til borgere, som befinder sig i udsatte positioner, og det er altså dét, en relevant lang uddannelse skal udruste til.

Men den udrustning er så papirstynd, at det nærmer sig grænsen for det fagligt forsvarlige. Antallet af undervisningstimer er lavt – og meget lavere end sammenlignelige uddannelser – og det samme gælder for underviser-feedback og de krav, studiet stiller til den enkelte.

Samtidig oplever vi desværre, at en lang række tiltag på uddannelsen ikke har haft den ønskede effekt – som for eksempel modulundervisningen og den mere målrettede undervisning på specialiseringen til socialpædagog.

Eksamensbeviset er ganske enkelt ikke længere synonymt med særlig viden om lovgivning, handicap, metoder og pædagogikker.

Fagligheden halter
Tilbagemeldingerne fra de socialpædagogiske praktiksteder er desværre også ofte, at det faglige fundament er dårligt funderet.

Det er ganske enkelt ubegribeligt, at Danmarks største uddannelse er så underfinansieret. Og det i et land, hvor der er politisk ønske om at bryde den sociale arv og give plads i et samfund, hvor den enkelte borger oplever velfærd.

Dén velfærd kan vi ganske enkelt ikke love. For når uddannelsen til en af landets velfærdsagenter prioriteres så ringe, så må vi desværre også skrue forventningerne ned til den kvalitet, der kommer ud i den anden ende.

Vi skal selvfølgelig som samfund ikke acceptere den kvalitet. Vi skal stille krav til en fortsat udvikling og skærpelse af landets største uddannelse.

Og så skal vi stille krav om, at politikerne erkender, at kvaliteten og de forskellige fagligheder på pædagoguddannelsen er afgørende for hele samfundet.

Forrige artikel Margrete Auken: Blindebøger er et elendigt marked at investere i Margrete Auken: Blindebøger er et elendigt marked at investere i Næste artikel Debat: Nytænk den sociale indsats Debat: Nytænk den sociale indsats