Hjerteforeningen: Velkommen tilbage, Ellen

DEBAT: Velkommen tilbage fra barsel, Ellen Trane. På det sundhedspolitiske område er der stadig nok at tage fat på. Men vi er klar til at hjælpe: Se vores forslag, skriver Kim Høgh, direktør i Hjerteforeningen.

Af Kim Høgh
Administrerende direktør i Hjerteforeningen

1. Forebyggelse i front
Det er på tide, at den forebyggelsesbold, som Danske Regioner lagde frem på generalforsamlingen i april, gribes på nationalt niveau. Tobaksrygning er eksempelvis en af de helt store syndere for danskernes sundhed, hvor vi massivt kan forebygge.

74 procent af rygerne ville ønske, at de aldrig var faldet i rygerfælden – så skal vi ikke hjælpe de nye generationer med at undslippe fortidens dårlige vaner? Et ud af fire tilfælde af hjerte-kar-sygdom kan relateres til rygning, og Hjerteforeningen er klar til at forebygge hver fjerde hjerte-kar-syg.

Hvis vi skal lykkes med denne udfordring, er det strukturelle tiltag, der virkelig batter og giver sundere liv. Danmark er klar til højere afgifter på tobak, men også til at få synlig tobak væk fra hylderne og indføre røgfri arbejdstid, så vi kan forebygge os fri af livsstilssygdommene.

2. Det nære sundhedsvæsen skal tættere på
Fremtidens patient er i langt mere komplekse forløb, end vi er vant til, og det er en udfordring med den nuværende sektoropdeling. Samtidig foregår en større del af patienternes sygdomsforløb i hjemmet.

Det stiller krav til nærværende behandling, rådgivning og involvering, så trygheden også kommer med hjem fra hospitalet. Hjerteforeningens undersøgelse, 'Livet med en hjertesygdom' fra 2015, viser, at over 17 procent af de hjertepatienter, der har afsluttet kontakten til sygehuset efter et behandlingsforløb, ikke får at vide, hvor de kan henvende sig, hvis de har spørgsmål til deres sygdom eller behandling. Der er i hvert fald plads til forbedring.

Forvirringen skal ned og trygheden op. Rigide sektorinddelinger skal ud, og personlige hensyn skal ind. Frem for alt skal vi meget tættere på et nært sundhedsvæsen, og Hjerteforeningen står klar til at give sit besyv med.

3. Ulige sundhed sættes i vatter
Den geografiske sundhed i Danmark er i uligevægt. Der er både tale om, at nordjyderne og nogle af sønderjyderne går for sjældent til læge og mærker konsekvenserne af det, men også at der er forskel på behandlingstilbud i regionerne. Hjerteforeningen har blandt andet erfaret, at det kardiologiske beredskab i akutmodtagelserne svinger fra region til region.

Den geografiske ulighed giver sorte huller i sundhedskortet og medfører, at flere dør af blodprop i Nordjylland end i Nordsjælland. Der er derfor behov for, at sundheden balanceres, så muligheden for at overleve et hjertestop ikke afhænger af, om man bor i Gudhjem eller Gentofte. Det samme gælder ventetiden på behandling eller chancerne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter et sygdomsforløb.

Hjerteforeningen ser frem til at følge din indsats her efter din barsel. Vi bidrager også altid gerne.

Lige nu arbejder vi på en Hjerteplan, der både adresserer ulighed i hjertebehandling, bedre sektorovergange samt effektiv forebyggelse af hjerte-kar-sygdom. Den ser dagens lys i februar 2018 – så glæd dig. Og velkommen tilbage.

Forrige artikel Bloddonorerne: Danmark skal være selvforsynende med plasma Bloddonorerne: Danmark skal være selvforsynende med plasma Næste artikel Dansk Høreinstitution: Høreapparater løser ikke alt Dansk Høreinstitution: Høreapparater løser ikke alt
37 kommuner har afsat færre penge til ældre i 2021

37 kommuner har afsat færre penge til ældre i 2021

PRIORITERING: Mere end hver tredje kommune har afsat færre penge pr ældre end sidste år, viser en gennemgang af de kommunale budgetter for 2021. Ældre Sagen er bekymret, men ifølge borgmester er lavere budgetter ikke ensbetydende med dårligere service.