3F og Tandlægeforeningen: Sæt brugerbetaling hos tandlægen ned

DEBAT: Brugerbetalingen hos tandlægen er for høj, og det skaber ulighed i sundhed. Derfor skal det offentlige tilskud øges og brugerbetalingen sænkes, skriver 3F og Tandlægeforeningen.

Af Tina Christensen og Susanne Kleist
Hhv. næstformand i 3F og formand for Tandlægeforeningen

Uligheden i sundhed ligger efter sigende sundhedsminister Magnus Heunicke dybt på sinde.

I 3F og Tandlægeforeningen har vi et par bud på, hvor sundhedsministeren kan tage fat, hvis han vil omsætte ord til handling.

Brugerbetalingen hos tandlægen er skudt i vejret over de sidste år. Fra at danskerne i 1980’erne betalte lige over halvdelen af tandlægeregningen selv - til i dag, hvor man betaler hele 82 procent.

Det står i skærende kontrast til en lang række andre sundhedsydelser, der finansieres over skatten, og dermed er underlagt en vis portion solidaritet.

Kan vi virkelig være det bekendt? Brugerbetalingen hos tandlægen rammer socialt skævt og skaber en uværdig ulighed i tandsundhed.

Det gavner ikke danskerne – det gavner kun Karius og Baktus.

Der skal ske store ændringer
I finansloven for 2020 blev der afsat midler til tandpleje til de allermest socialt udsatte.

Det er et skridt i den rigtige retning. Men det er slet ikke godt nok, der skal ske store ændringer.

Derfor har 3F og Tandlægeforeningen nogle fælles forslag til, hvordan vi kan komme uligheden i tandsundhed til livs:

For det første mener vi, at brugerbetalingen skal ned, og at det offentlige bør bidrage med en større del til tandlægeregningen end de 18 procent, der er tilfældet i dag.

En måling foretaget af Voxmeter for Tandlægeforeningen viser, at danskerne deler dette ønske.

Her fremgår det, at mere end 80 procent af danskerne støtter Tandlægeforeningens forslag om at sænke brugerbetalingen. Ovenikøbet synes knap 40 procent, at det bør være helt gratis at gå til tandlæge.

Vi skal styrke forebyggelsen
For det andet mener vi, at strukturen i brugerbetalingen skal gentænkes, så den i højere grad tilgodeser lavindkomstgrupper.

En helbredsundersøgelse blandt 3F’s medlemmer fra 2019 viser, at næsten en tredjedel af 3F’erne undlader at gå til tandlægen af økonomiske årsager.

Hvis man fravælger de forebyggende tandlægebesøg, kan man ende med en endnu større tandlægeregning, en dårligere tandsundhed og ringere livskvalitet.

Derfor skal en differentieret brugerbetaling suppleres med et øget fokus på den forebyggende indsats, så vi forebygger i stedet for at behandle, når skaden er sket.

Vi er nødt til at styrke forebyggelsen og den opsøgende hjælp til lavindkomstgrupper, socialt udsatte og svage ældre – altså de grupper, der fravælger tandlægebesøget af økonomiske årsager. Ellers kommer vi ikke uligheden til livs.

Brugerbetalingen er steget markant
Den markante stigning i brugerbetalingen på tandplejeområdet kommer ikke ud af den blå luft.

I løbet af det seneste årti har vi flere gange oplevet, at forskellige regeringer har skåret i det statslige tilskud til voksentandplejen: I 2013 fjernede man tilskud for 300 millioner kroner over to omgange, og i 2018 besluttede den daværende regering, at den økonomiske ramme til tilskud i voksentandplejen skulle ligge på 1,4 milliarder kroner.

Det blev besluttet på trods af, at Sundhedsstyrelsen havde analyseret sig frem til et behov på 1,7 milliarder kroner.

Man skal ikke have den store matematiske kyndighed for at kunne regne ud, at 300 millioner kroner er en væsentlig bid af kagen, når den samlede tilskudsramme er på blot 1,4 milliarder kroner.  

Bekæmp den sociale ulighed
Hvis vi ønsker at fastholde en høj tandsundhed i Danmark, kan det ikke nytte noget, at vi sparer på en måde, der rammer dem med de færreste midler.

Det skaber ulighed i sundhed og det kan ikke betale sig i det lange løb.

Det seneste årtis reduktion i tilskudsrammen står i skærende kontrast til danskernes ønske om lavere brugerbetaling.

Spørger man de enkelte partier, mener de alle, at tandplejen bør være billigere. Men der sker ikke noget.

Vælgerne har talt, foreningerne har talt og politikerne har talt (måske lidt for meget). Konklusionen er klar og vi er alle sammen rørende enige.

Så lad os da skride til handling! Sænk brugerbetalingen på tandlægeregningen og øg det offentlige tilskud. Bekæmp den sociale ulighed på sundhedsområdet.

Forrige artikel DSR: Faglige repræsentanter skal udgøre flertal i nyt behandlingsråd DSR: Faglige repræsentanter skal udgøre flertal i nyt behandlingsråd Næste artikel Sundhedsøkonom: Medicinrådet er bedst til at bekæmpe prisudviklingen Sundhedsøkonom: Medicinrådet er bedst til at bekæmpe prisudviklingen