Alkohol & Samfund: S skal stå fast ved salgsforbud af alkohol til mindreårige

DEBAT: Danske butikker snyder konsekvent og sælger alkohol til mindreårige. Det løser sig kun ved, at alle skal vise ID ved køb af alkohol, ligesom aldersgrænsen for køb skal sættes op, skriver direktøren for Alkohol & Samfund, Peter Konow.

Af Peter Konow
Direktør, Alkohol & Samfund

Forestil dig, at 68 procent af de danske bilister kørte 80 kilometer i timen i byerne. At 68 procent af slagterne i Danmark ikke vaskede hænder. Eller at 68 procent af danskerne delte lussinger ud, hvis de blev sprunget over i kassekøen.

Og forestil dig så, at ingen rigtig kontrollerede, om loven blev overholdt.

Og at ingen rigtig bekymrede sig om, at folk blev slået ihjel i trafikken, blev syge af maden eller blev overfaldet. Det ville næppe komme på tale. Alligevel er det den tilgang, vi i Danmark praktiserer med loven om aldersgrænser for salg af alkohol.

Sundhedsmyndigheder og eksperter er enige: Alkohol er ikke for børn, og derfor har i Danmark en klar lovgivning om, at butikker ikke må sælge alkohol til børn under 16 år.

Og butikkerne må ikke sælge drikkevarer med mere end 16,5 procents alkohol til unge under 18 år.

Danske børn drikker mest
Alligevel er danske børn og unge blandt dem i Europa, der drikker mest og tidligst. Tidligere på året viste Vidensråd for Forebyggelse, at alkoholforbruget for første gang længe er steget blandt de 13-15-årige. Altså en aldersgruppe, som slet ikke må købe alkohol.

Alkohol & Samfund har siden 2017 jævnligt undersøgt, om butikkerne overholder lovgivningen om aldersgrænser. I sidste uge udkom rapporten fra de 303 kontrolbesøg, som vores unge mystery-shoppere har aflagt supermarkeder, kiosker og tankstationer i 2019.

Undersøgelsen indeholder en god og en dårlig nyhed. Den gode er, at butikkerne er blevet lidt bedre til at overholde 18-årsgrænsen for stærk alkohol.

Den dårlige er, at de stadig ser stort på loven og sælger øl, breezere, vin og cider i stor stil til børn og unge, der ikke er fyldt 16 år. Faktisk kunne de 13-15-årige mystery-shoppere købe alkohol i 68 procent af forsøgene.

Når vi lægger indkøbsforsøg for både dem, der er under 16 år, og dem, der er 16-17 år, sammen, fangede vi i vores undersøgelse lidt over 150 lovovertrædelser.

Det er et alvorligt problem. Når butikkerne blæser på lovgivningen, har det nemlig konsekvenser for de unge. Både dem, de oplever den fredag aften, der begynder med et alkoholindkøb i den lokale, og dem, de oplever senere hen, fordi de har drukket for meget og for tidligt.

Minimal risiko for at blive snuppet
Men hvorfor er det så, at butikkerne fortsat bryder loven og sælger alkohol til børn og unge, der ikke er gamle nok? Her i Alkohol & Samfund tror vi, at det skyldes, at risikoen for at blive snuppet, er minimal.

Sikkerhedsstyrelsen fik ved årsskiftet overdraget opgaven med at kontrollere salget af aldersbegrænsede varer i alle danske butikker. Med opgaven fulgte 0,7 årsværk til at gennemføre kontroller i Danmarks 3.162 dagligvarebutikker.

Sikkerhedsstyrelsen har til os oplyst, at de indtil videre har udført 116 ud af 200 planlagte kontrolbesøg.

De besøg har indtil videre resulteret i 16 såkaldte vejledninger, der ifølge Sikkerhedsstyrelsen primært har handlet om skiltning ved kasserne.

Jeg nævner lige igen, at vi har konstateret lidt over 150 lovovertrædelser i den samme periode.

Derfor får vi unægteligt den tanke, at både risikoen for at blive snuppet er alt for lille og bødestørrelsen for ubetydelig til, at butikkerne kan tage problemet med de unges alkoholforbrug alvorligt.

Utrolige mængder af ulovligt solgt alkohol
Skulle en butik blive taget af Sikkerhedsstyrelsen i at sælge alkohol til mindreårige, straffes de med en bøde på 10.000 kroner første gang, 20.000 kroner anden gang og 40.000 kroner tredje gang.

Men først efter en længere sagsbehandling i butikken, hos styrelsen og hos anklagemyndighed. En færdselsbetjent skriver en bøde, når bilerne kører for stærkt.

Socialdemokratiet og dets støttepartier har tidligere udtalt, at de – hvis de kom til magten – gerne så en langt bedre kontrol og større bøder for overtrædelse af loven om aldersgrænser.

Det vil vi bare i al stilfærdighed minde om her to uger inden Folketingets åbning, hvor Socialdemokratiet og dets støttepartier har magten til at føre intentionerne ud i livet.

Vi står klar til at fremvise utrolige mængder af ulovligt solgt alkohol og en lang liste over forslag til, hvordan vi kan komme det ulovlige salg til livs.

Sæt ind med flere anbefalinger
Alkohol & Samfund anbefaler derfor:

  • At Folketinget fastsætter en 18-årsgrænse for salg af al alkohol uanset procent
  • At detailhandelen gør det obligatorisk, at alle kunder skal vise ID
  • At detailhandelen sikrer bedre procedurer for at håndhæve loven – for eksempel ved at gøre det obligatorisk, at alle skal vise ID, når de køber alkohol
  • At kontrol med salg af alkohol bliver gjort systematisk og landsdækkende – for eksempel ved hjælp af mystery-shopping-undersøgelser.
  • At sanktionerne for at overtræde loven om salg af alkohol til unge under aldersgrænserne skærpes. I dag er højeste straf en bøde på 40.000 kroner ved tredje lovovertrædelse. Sanktionen bør falde ved første overtrædelse, og myndighederne bør kunne sanktionere gentagne overtrædelser ved at fratage butikker retten til at sælge alkohol. På samme måde som butikker kan miste retten til at sælge friske madvarer.

Forrige artikel Sundhedsstyrelsen: Sådan gør vi det mere trygt at stoppe en behandling Sundhedsstyrelsen: Sådan gør vi det mere trygt at stoppe en behandling Næste artikel Sundhedsorganisationer: Kom dog ind i kampen mod tobakken, Mette F. Sundhedsorganisationer: Kom dog ind i kampen mod tobakken, Mette F.