Bioanalytikere: Sæt fokus på kvaliteten af prøvesvar og undgå unødvendige indlæggelser

DEBAT: Når det gælder de mange svingdørspatienter, handler problemerne ofte om, at kommunerne skal have styr på kvaliteten af sine laboratorieprøver, skriver Martina Jürs fra Danske Bioanalytikere.

Af Martina Jürs
Næstformand i Danske Bioanalytikere

Mens vi alle lidt utålmodigt venter på, at de danske kommuner får fundet deres egne ben i forhold til det såkaldt "nære og sammenhængende sundhedsvæsen", var det måske på tide at give spalteplads til kommuner, der allerede har taget bid på opgaven.

De fortjener opmærksomhed, fordi de netop adresserer de problemstillinger, som regeringens dugfriske sundhedsudspil har fokus på; nemlig at alt for mange danskere har alt for mange unødvendige kontakter med sygehusene. Enten via helt korte indlæggelser eller ambulatoriebesøg i forbindelse med opfølgning på kronisk sygdom.

Patientnært udstyr når langt
Regeringens strategi er, at langt flere patienter skal behandles og følges lokalt. Hos den praktiserende læge eller af det kommunale plejepersonale. Det har været denne forenings vision længe.

Derfor knokler vi på for, at der bliver adgang til valide diagnostiske test alle steder, hvor det giver mening i sundhedsvæsenet. De er ganske enkelt forudsætningen for den rette behandling og pleje. Naturligvis.  

Ikke mindst når det gælder de mange "svingdørspatienter" handler det simpelthen om, at kommunerne skal have styr på kvaliteten af de laboratorieprøver, der tages i kommunalt regi. På plejehjem, i de lokale akutteam, hjemme hos borgerne.

Disse prøver – typisk infektionstal, væsketal, blodsukker, blodprocent – kan analyseres på såkaldt patientnært udstyr. Det er i udgangspunktet let at have med at gøre og let at anskaffe, og det forefindes allerede i en del kommuner.

Et troværdigt analysesvar kan være med til at afgøre, om en indlæggelse er nødvendig, eller om behandlingen lige så godt kan sættes i gang ved borgerens egen trygge sengekant.

Desværre er opgaven med at vedligeholde det delikate udstyr ofte stærkt underprioriteret. Ligesom et håndelag for korrekt prøvehåndtering heller ikke er noget, man bare kan læse sig til i en manual.  

Analysesvar skal være korrekte
I Holstebro og Struer kommuner har man lige netop i denne måned underskrevet en fast aftale om at have en bioanalytiker fra det lokale sygehuslaboratorium til at køre rundt til de kommunale akutpladser og plejehjem for at tilse udstyr og løbende oplære personalet i, hvordan man tager og håndterer en blodprøve.

I pilotperioden forud for aftalen fandt bioanalytikeren både udstyr, der var defekt og udstyr, der ikke var rengjort efter forskrifterne. Samt reagenser, der var blevet opbevaret ved uhensigtsmæssige temperaturer og i øvrigt havde overskredet holdbarhedsdatoen.

Uden en vis laboratoriekyndighed ved man ikke den slags.

Det kan give analysesvar, der såvel slører en alvorlig tilstand, som overdriver en mere banal lidelse. Jeg kan berolige med, at de dele er der nu fuldt tjek på i de to kommuner. Ligesom i Silkeborg, hvor et tilsvarende projekt lige er gået i gang.

Andre kommuner er heldigvis ved at lade sig inspirere i forskellige modeller – som for eksempel den laboratoriebus, der kan bestilles af de praktiserende læger og kører rundt til ikke-mobile borgere i Køge og Solrød kommuner.

Men det går for langsomt efter mit faglige temperament.

For det handler ikke bare om økonomi; det er ikke rimeligt, at sårbare, måske demente, borgere skal en strabadserende ambulancetur omkring sygehuset, når det faktisk ganske ofte kan undgås.  

Forrige artikel FOA: Flere medarbejdere er nøglen til et velfungerende kommunalt sundhedsvæsen FOA: Flere medarbejdere er nøglen til et velfungerende kommunalt sundhedsvæsen Næste artikel Debat: Sundhedsvæsenet skal træde i karakter, når det begår fejl Debat: Sundhedsvæsenet skal træde i karakter, når det begår fejl
Podcast: Bør Europa have et fælles epidemiberedskab?

Podcast: Bør Europa have et fælles epidemiberedskab?

AJOUR: Coronavirussen har ramt Europa hårdt, og derfor burde EU-landene genoplive snakken om et styrket europæisk epidemiberedskab. Det mener tidligere dansk generaldirektør i EU-Kommissionen, Claus Haugaard Sørensen. Lyt til et interview med ham i dagens udsendelse.