Carl Valentin: Vi bør revolutionere vores tilgang til psykisk sygdom

KOMMENTAR: Vi er kommet et lille skridt i den rigtige retning mod gratis psykologhjælp - og det er der en god grund til, skriver Carl Valentin

Endelig er det lykkes at få indført gratis psykologhjælp i hele Danmark. Initiativet er sikret af SF i satspuljeforhandlingerne og kommer til at gælde for lægehenviste unge mellem 18 og 20 år. Det er vigtigt, for undersøgelser viser, at særligt unge rammes af psykiske lidelser, og som ung kan det være svært at få råd til den hjælp, man har brug for.

Men forslaget er blot et skridt på vejen. Vi er nemlig en bevægelse, der har kæmpet for gratis psykologhjælp i snart fem år, og siden vi startede kampen, har 25 kommuner indført vores krav i en eller anden form. Og det er der en grund til.

Først og fremmest møder idéen stor folkelig opbakning. Stort set alle har en ven eller et familiemedlem, der har været ramt af psykiske problemer – eller også har de selv.

Samtidig er der ikke ret mange andre end hardcore ideologiske liberalister, der kan se retfærdigheden i, at psykologhjælp er så dyrt, at man skal dobbeltstraffes, når man bliver syg, ved både at skulle kæmpe med sygdommen og sin økonomi.

Endvidere viser et stort forskningsprojekt fra England, at investeringer i gratis psykologhjælp kan mindske sygemeldinger, overførselsindkomster og indlæggelser så meget, at forslaget er 100 procent selvfinansierende

Ja, faktisk har jeg endnu til gode at høre ét eneste godt argument for, hvorfor brugerbetaling på psykologhjælp er en fantastisk en idé, og det er min klare oplevelse, at modstanderne af forslaget ikke er i stand til at levere et bare nogenlunde sammenhængende argument for deres synspunkt.

Mit indlæg her er derfor et opråb til de politikere, der endnu ikke har indset, at psykiske lidelser er et samfundsproblem, der skal løses i fællesskab. Det er et opråb til dem, der i årevis har haft indflydelse i deres kommune, region eller på Christiansborg uden at ligestille fysiske og psykiske sygdomme.

Kom ind i kampen! Synet på psykiske lidelser som et individuelt problem, eller som noget, der af en eller anden årsag ikke fortjener fri behandling, som fysiske sygdomme gør, hører fortiden til. Vi kan alle blive ramt, og det er ikke vores egen skyld. Det har befolkningen indset.

Uligheden i adgang til hjælp, de mange selvmord, al den lidelse og al den fortvivlelse blandt mennesker, er virkelig, og så længe vi ikke løser problemet sammen, så vil det fortsætte.

Man kan spørge sig selv om, hvordan vi er nået til et sted, hvor så mange rammes af psykiske lidelser. Jeg tror, stigende præstationspres, individualisering og konkurrencementalitet er en del af forklaringen, men uagtet hvordan man mener, at problemerne er opstået, er det vores opgave som samfund at løse de udfordringer, det fører med sig.

Eksempelvis ser vi, at antallet af danskere, der sendes på førtidspension på grund af angst, er stødt stigende. I 2016 kom antallet af nye tildelinger af førtidspension med baggrund i en angstlidelse for første gang over 1.000. Ikke bare har det enorme menneskelige konsekvenser - de nye tilkendelser af førtidspensioner på grund af angst kostede alene sidste år samfundet 3,4 milliarder kroner i produktionstab – en stigning på 910 millioner kroner i forhold til 2013.

Nu er det egentlig ikke pengene, men de menneskelige konsekvenser, jeg går mest op i, men med de her tal må selv en konkurrencestatselskende, pengefikseret politiker da kunne se, at det er fuldstændig absurd, at vi ikke handler. Angst er en de mest velundersøgte lidelser, når det kommer til spørgsmålet om, hvilken behandling der virker. Og det gør psykologbehandling. Hvorfor sætter vi ikke ind?

Lad os lave en lille revolution i vores sundhedssystem til gavn for os alle. Lad os udvide adgangen til gratis psykologhjælp, så det ikke kun er de yngste samfundsborgere, der har adgang til tilbuddet, men alle de mennesker, der har behov.

----------

Carl Valentin studerer samfundsfag og retorik på Københavns Universitet. Han er folketingskandidat for SF på Fyn og betegner sig selv som en debatlysten socialist. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jens Chr. Grøndahl: Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen? Jens Chr. Grøndahl: Kan vi stole på Sundhedsstyrelsen? Næste artikel Harun Demirtas: Den kommunale sygepleje kan ikke længere følge med Harun Demirtas: Den kommunale sygepleje kan ikke længere følge med
 • Anmeld

  MRI · Kandidat

  Godt indsat!

  Hvor har du ret der går alt for længe og det er netop alt for dyrt specielt for folk der studere eller er i sygesystemet. Jeg kender ingen med psykiske problemer, der ikke ønsker at blive dem kvit. De er ofte fuldstændigt livsødelæggebde, så ikke bare gratis psykolog hjælp men også den rette hjælp ikke noget med en samtale hver fjerde uge. Det skal batte og jeg er 100% sikker på som du at det kan tjene sig selv ind. Vi bør også se mere på nye former for terapi feks metakognitiv terapi. Idag er der dele af det i terapien på vores hospitaler, men det er ikke fuldt indfaset og det bør det blive. Ingen andre terapi form har til min kendskab så stor succesrige. Der er også et andet problem. Lad os sige at Vinnie har OCD og får tilkendt 12 fange med tilskud. Det er jo fint bortset fra at Vinnie er i ressourceforløb og ikke har råd til egen betalinger men heller ikke kan finde en terapeut der kan tage hende hurtigt ind og kan de rette teknikker under den ordning. Det er også et stort problem, som bør ses på. Dette er klart et område hvor vi både kunne redde mennesker og spare penge eller hvertfald få det til at gå i nul.

 • Anmeld

  Hanne Koplev · dyrlæge

  Psykiske lidelser kan også skyldes belastning med miljøgifte.

  Psykiske lidelser kan også skyldes belastning med miljøgifte f.eks. diverse tungmetaller / toksiske metaller såsom kviksølv, kobber, bly, aluminium.
  Patienter med psykiske lidelser bør udredes for belastning med miljøgifte, idet man bør være opmærksom på, at kronisk tungmetalforgiftning ikke kan diagnosticeres med samme metoder som den akutte tungmetalforgiftning.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og pens. lærer

  Ja. Hvorfor er psykiske lidelser så politisk ligegyldige?

  Det er mærkværdigt, at der skal voldsomme hændelser til, før en læge kan henvise til en autoriseret psykolog, og at henvisningen skal ske efter en kort tidsfrist efter hændelsesforløbet.
  En autorisation, kan man som psykolog først opnå efter afsluttet kandidatuddannelse, 2 års psykologarbejde sammen med en autoriseret psykolog og strikse regler om grundig supervisationsforløb...og herefter ansøgning om autorisation i Psykolognævnet.
  At blive autoriseret psykolog er en lang, omfattende og krævende uddannelse.
  Det er endnu mere mærkværdigt når man ved, at en hensigtsmæssig psykologisk indsats absolut kan virke forebyggende og afværge nødvendigheden af henvisning til psykiatrisk/lægelig udredning og behandling.
  Det er endnu mere mærkværdigt, når man ved, at ventetiden i psykiatrien kan være uhyrlig lang.
  Ligger der i problemstillingen en "skjult" faglig konkurrence imellem psykologer og psykiatere? Man arbejder jo ret parallelt. Blot har psykiateren med sin lægelige autorisation retten til at behandle medicinsk. Det må en psykolog ikke. Hvis DET er humlen bag, så bør det nemt kunne 'udredes' lovgivningsmæssigt.
  At spare på dette område ved at kræve brugerbetaling hos autoriserede psykologer er som at tisse i bukserne under en snestorm langt oppe i fjeldhøjderne. Konsekvenserne er meget mærkbare, vidtrækkende og omkostningsfulde.
  ....
  Som leder af et støttecenter på en tresporet skole, hvor vi havde stor glæde af skolepsykologernes indsats overfor eleverne og deres familier. har jeg ofte været meget bekymret, når nogle elever forlod skolen og snart blev voksne. Hvem tog over? En dejlig ung mands selvmord et par år efter skolegangens slutning har bidt sig fast i afmagten og samvittigheden.
  Godt, at du åbner debatten, Carl Valentin. Håber, de ansvarlige lytter, forstår og gør noget ved det..