Debat: Jes Søgaards kritik er uden proportioner og respekt

DEBAT: Små forskelle mellem regioner og sygehuse skal ikke bruges til at tale det danske sundhedsvæsen ned, for vi har ambitiøse mål, stærke værdier og dedikerede kolleger, skriver Bente Ourø Rørth og Peter Mandrup Jensen fra Nordsjællands Hospital.

Af Bente Ourø Rørth og Peter Mandrup Jensen
Hhv. hospitalsdirektør og vicedirektør, Nordsjællands Hospital

Under den ildevarslende overskrift "Professor: Københavnerne har landets dårligste sundhedsvæsen" – sparker Jes Søgaard (JS) til den politiske ledelse, koncerndirektionen og "de ti sygehuses direktionskontorer" i Region Hovedstaden.

Normalt siger vi på Nordsjællands Hospital "tak for kritikken", men kritikken fra JS er uden proportioner og respekt.

Et udtryk for manglende respekt
Først om proportioner. Det danske sundhedsvæsen er næppe på alle områder verdens bedste (hvis man overhovedet kan måle det), men i internationale sammenligninger falder vi generelt rigtigt fornuftigt ud.

Det gælder både kvalitet, patienttilfredshed og effektivitet, men det gælder for eksempel også digitalisering og samarbejde på tværs af sektorer.

Men er der ikke forskelle mellem sygehuse og mellem regioner i Danmark? Jo, selvfølgelig. Og hvis vi zoomer nok ind, bliver forskellene selvfølgelig synlige.

Vi lever i en verden, hvor vilkår, betingelser og opgaver er forskellige. Men det laver jo ikke om på, at ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet gør en fagligt god og dedikeret indsats – under ikke altid nemme vilkår. Og leverer undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering til borgere og patienter 24 timer i døgnet. Året rundt. Tager hånd om patienter og pårørende, holder i hånd, trøster, lindrer – og helbreder.

Jo, der er forskelle mellem regioner og mellem sygehuse. Jo, vi er engagerede i, hele tiden, at arbejde for at gøre indsatsen endnu bedre. Jo, vi og vores hospital og vores kolleger – og alle de andre hospitaler, vi kender og samarbejder med – har et stærkt fokus på løbende forbedringer.

Derfor virker det pikerende at blive udstillet som et dårligt sundhedsvæsen.

Det er også udtryk for manglende respekt for – og måske viden om? – hvordan vores hospital, vores ledere og vores medarbejdere arbejder for, at patienterne får den bedst mulige undersøgelse, pleje og behandling. 

Betragtninger falder hult til jorden
JS skriver, at vi skal forholde os til målingerne og "bruge dem aktivt til forbedring".

Ja, selvfølgelig. Hvad ellers? Det er jo kernen i vores arbejde. Det har de sygehuse og de hospitaler, vi kender, selvfølgelig fokus på.

Afslutningssalutten fra JS lyder: "… hvad vil de gøre ved det? Måske tage til Vejle næste gang, de er ude at lære nyt – det er også lidt billigere end at rejse til Verona i Wisconsin."

Nordsjællands Hospital indgår i et årelangt samarbejde om patientsikkerhed, hvor vi gennem årene har holdt læringsseminarer og gennemfører analyser og projekter i samarbejde med kollegahospitaler for at skabe konkrete forbedringer for vores patienter.

Vores nærmeste samarbejdspartnere i denne kontekst er Sygehus Lillebælt, Hospitalsenheden Horsens, Regionshospital Nordjylland og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

På vores seneste læringsseminar i Kolding deltog 37 ledere og medarbejdere fra vores hospital.

Et systematisk samarbejde og en dybt indarbejdet læringskultur har betydet, at vi i dag har anerkendte resultater inden for eksempelvis håndhygiejne, bekæmpelse af hospitalserhvervede infektioner og tryksår.

De syrlige betragtninger fra JS falder lidt hult til jorden.

Vi har et godt sundhedsvæsen
Vi skal ikke spekulere i motiverne hos JS, men alene konstatere, at betragtningerne er unuancerede og mangler proportioner – og måske værst: medvirker til at tale sundhedsvæsenet ned og tale vores lederes og medarbejderes indsats ned.

Det skal ikke stå uimodsagt. Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark. I hele Danmark. Vi har dygtige ledere, og vi har medarbejdere, der arbejder stærkt dedikeret.

Vi står på mål for de resultater, vi leverer, og vi arbejder hver dag på at blive dygtigere og bedre til at se vores patienters behov og ønsker og leve bedst muligt op til dem.

Det er et privilegium at arbejde i det danske sundhedsvæsen. Vi har ambitiøse mål, stærke værdier, høj faglighed og dedikerede kolleger.

Lad venligst være, Jes Søgaard, med at bruge marginale forskelle mellem regioner og mellem sygehuse til at tale det danske sundhedsvæsen ned.

Forrige artikel Aktører: Regeringens psykiatriplan efterlader uløste udfordringer Aktører: Regeringens psykiatriplan efterlader uløste udfordringer Næste artikel Ammitzbøll-Bille: Både patienter og skatteydere har interesse i færre indlæggelser Ammitzbøll-Bille: Både patienter og skatteydere har interesse i færre indlæggelser
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivilligt forsøgsdyr og datamalkeko for medicnalindustrien

  Meget lidt konkret svar på kritikken.....

  Man fristes til lidt respektløst at sige "Bullshit Bingo".

  Men så lad os forholde os til den smule konkret, der faktisk er:
  "Et systematisk samarbejde og en dybt indarbejdet læringskultur har betydet, at vi i dag har anerkendte resultater inden for eksempelvis håndhygiejne, bekæmpelse af hospitalserhvervede infektioner og tryksår."

  Hvorfor er det i så fald netop hospitalsinfektionerne, de sjællandske regioner er håbløst bagud ift. at undgå? Hvis det ikke er manglende viden, er det så fordi, man har sparet nødvendigt rengøringspersonale væk i forbindelse med indføring af Sundhedsplatformen - eller hvor går det galt? Har man planer om kraftig satsning på ordentlig rengøring, sådan som man nu har forstået nødvendigheden af i Region Sydjylland? Jeg tvivler, og gætter på, at man hellere vil bruge pengene på Dr. Watson og den slags bling, men kan da blive glædeligt overrasket.

  Og mht. Verona: Kan vi få at vide, hvilke HELT KONKRETE tiltag, man har indført som følge af de meget dyre - både i direkte omkostninger og anvendte mandetimer - ugelange besøg i Epics kult-tempel, Harry Poter-World i Verona, Wisconsin USA? Udflugter, som åbenbart skal gentages hvert år for 50-60 ledelsesmedarbejdere, alene i Region Hovedstaden? Hvad har det HELT KONKRETE udbytte af dette store ressourceforbrug været?

  Svaret på Søgaards kritik er desuden for mig at se baseret på en grov stråmand, nemlig at Søgaard skyder på de menige medarbejdere - som man så fra skribenternes side ædelt tager i forsvar. Men det er jo IKKE det, Søgaards kritik - for mig at se - går på. Det er tvært imod en kritik, der er rettet mod regions- og hospitalsledelserne. Og den kritik svarer man slet ikke på. Man opfinder i stedt sin egen stråmand, som man åbenbart hellere vil svare på end Søgaards kritik.

  Tvært imod er det jo regions- og hospitalsledelserne, der gang på gang har beskyldt medarbejderne på gulvet for, at det er dem, der ikke er tålmodige, omstillingsparate og it-mindede nok til, at SP kan fungere ordentligt i Danmark. Jes Søgaard og andre kritikere er - tror jeg - udmærket klare over, at medarbejderne på gulvet gør en kæmpe indsats under svære vilkår, og de retter kritikken mod topledelserne i de sjællandske regioner - så svar på den kritik, i stedet for at opfinde en billig stråmand.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivilligt forsøgsdyr og datamalkeko for medicnalindustrien

  Jeg glemte....

  ... at spørge til, hvorfor Gitte Fangel for regionens regning, bøde mht. direkte udgifter og arbejdstid, skal rejse rundt i verden og snakke om Sundhedssplatformen? Hvis andre lande vil høre om de danske erfaringer med denne, kan de så ikke selv betale? Hvorfor skal de sjællandske regioner agere Epic-ambassadører for borgernes regning?

  Og kan vi få Fangels oplæg lagt offentligt frem? Er hun ærlig overfor andre lande og hospitaler om de store vanskeligheder, vi har med SP herhjemme? Eller bidrager hun til at lokke andre i Epic-fælden, sådan som vi åbenbart blev lokket i fælden af andre landes (eks. Hollands) hospitaler?

  Jeg kunne i hvert fald ikke få aktindsigt i hele Fangels oplæg på UGM sidste år - dele af det var forretningshemmeligheder, hvilket jo kan undre meget, når oplægget har været holdt for store personalegrupper i Verona.

 • Anmeld

  Jes Søgaard · Professor, Syddansk Universitet

  Jeg kritiserer ikke landets sundhedsvæsen og slet ikke dets medarbejdere

  Når man selv skriver direkte, er det fair at få direkte svar tilbage. Jeg synes dog, at Rørth & Jensen rammer lidt ved siden af. Jeg kritiserer ikke det danske sundhedsvæsen. Tværtimod synes jeg, at de tre fynsk-jydske regioner gør det rigtigt godt og Region Sjælland efter omstændighederne også. Indsatsen her er med til at rangere det danske sundhedsvæsen meget højt i de europæiske benchmarks, hvor vi for tiden ligger nr 3. Tænk sig om Region Hovedstaden lå på niveau med de andre regioner - så ville vi måske overhale Schweiz og ja endda Holland.
  Jeg synes faktisk ikke at forskellene mellem regionerne er så små og systematikken er meget tydelig.
  Tak for ikke at spekulere i mine motiver - jeg ved ikke om jeg har nogen, men jo ... måske at den politiske og administrative ledelse i Region Hovedstaden forholder sig til de kvalitetsmålinger, som I selv har været med til at beslutte jer for og til at samle sammen. Og gøre noget ved det! Det skylder I jeres personale, jeres patienter og borgere i regionen og ja I skylder det også over for de andre regioner, for I er måske med til at trække respekten for og tilliden til vores regionale sygehusvæsen ned. Det ville være tragisk.