Få overblikket: Sådan vandrer smitten gennem Danmark

GRAFIK: Følg med i, hvordan smitten med coronavirus stiger eller falder rundt om i landet. Hver dag bliver siden opdateret med de nyeste tal om nye smittede og indlagte med COVID-19.

Torsdag den 27. februar 2020 blev den første dansker testet positiv for COVID-19. Siden har smitten spredt sig i det danske og globale samfund. Den er faldet og steget. Løbende har myndighederne opsat restriktioner i forsøget på at mindske smittespredningen. Restriktioner der har været en balancegang mellem at holde smitten nede og økonomien oppe.  

På denne side kan du følge med i, hvordan smitten udvikler sig. Kortet giver et overblik over, hvor høj smitten er i de enkelte kommuner. Tallene bliver opdateret hver dag kl. 14 og hentes fra Statens Serum Institut. Desto rødere kommunen bliver, desto højere er smitten i den enkelte kommune.

Klik på play og se hvor høj smitten er dag for dag. 

Artiklen fortsætter efter grafikken.

Kortet viser den gennemsnitlige tilvækst i smittede pr. dag pr. 100.000 borgere. Tallene er opgjort på ugebasis og divideret med syv for at få et øjebliksbillede af udviklingen, men samtidig udjævne tilfældige udsving. Indekset øverst fra 0-30 er et beregnet indeks ud fra smittestigningen. Jo højere oppe på indekset, desto mere smitte er der i kommunen.

Siden COVID-19 kom til Danmark har der været flere forskellige teststrategier. Det skal man være opmærksom på, når man kigger på grafen over antallet af nye smittede.

Da antallet af test er steget drastisk siden marts, bliver der fundet flere positive test end tidligere. Det kan indikere, at smittetallet reelt set var højere i april, hvor man kun testede personer med tydelige symptomer.

Man skal derfor have antallet af testede in mente, når man kigger på kurven over, hvor mange der er smittet nu i forhold til antal smittede tidligere på året.

Artiklen fortsætter efter grafikken.

Det danske sundhedsvæsen med Sundheds-og Ældreminister Magnus Heunicke (S) i spidsen, talte med store versaler i marts om, at de danske hospitaler havde en maksimum kapacitet i forhold til antallet af indlagte med COVID-19. Da smitten var på sit højeste tilbage i marts, var der mere end 500 indlagte på de danske hospitaler. Det var stadig langt under den maksimale grænse.

, ,

Forrige artikel Ursula von der Leyen har store planer for sundhed i EU Ursula von der Leyen har store planer for sundhed i EU Næste artikel Måling: Danskerne er mere bekymrede for demokratiet under coronakrisen end svenskerne Måling: Danskerne er mere bekymrede for demokratiet under coronakrisen end svenskerne
KL og regionerne blander blod i fælles udspil

KL og regionerne blander blod i fælles udspil

ANALYSE: KL og Danske Regioner skriver historie med deres fælles udspil til, hvordan regeringen med en kommende sundhedsaftale skal sikre bedre sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og almen praksis. De 12 pejlemærker er ikke færdige løsninger, men skitserer blandt andet samarbejdet rundt om de 21 akutsygehuse.