Tidligere sygehusdirektør: Formynderiet fortsætter efter nye besøgsregler

DEBAT: Sundheds- og Ældreministeriet påstår at lempe reglerne for besøg på plejehjem og hospitaler. Men det kræver lup til at få øje på, hvad ministeriet egentlig mener med lempelser, skriver Beth Lilja.

Af Beth Lilja
Tidligere vicedirektør, Sjællands Universitetshospital

Nu lempes besøgsrestriktioner på hospitaler og plejehjem, lød det glade budskab 9 juni. Hurra, så kunne vi måske se en ende på formynderiet, som ikke mindst plejehjemsbeboere og deres pårørende har været udsat for.

Reelt er det imidlertid svært at få øje på lempelserne. Det bliver muligt at få indendørs besøg af en til to personer, hvis altså ikke besøget kan gennemføres udendørs. Men hvilke besøg kan ikke det?

Det er vel kun meget alvorligt syge på institutionen, der ikke kan køres udenfor, og de har hele tiden kunnet få besøg, bare de var syge nok. Som det hedder på det plejehjem, hvor jeg kommer: Når personen ikke længere indtager føde og drikker.

Man kan ikke længere nægte udendørsbesøg. Nej, det er der vel reelt ikke mange plejehjem, der har nægtet. De foregår til gengæld under stærkt kritisable forhold og er stærkt begrænsede i tid og antal.

Skal man testes flere gange om ugen?
Det er ledelsen på sygehuset eller plejehjemmet, der skal tage stilling til, om der kan ske ledsagelse af for eksempel plejehjemsbeboer til hospital. Ja, det er der heller ikke noget nyt i.

Patientens ønske og behov er her fuldstændig negligeret, til trods for at alle ved, at netop de pårørendes hjælp og ressourcer er afgørende for gode sygehusbesøg og ophold.

Endelig vil der være mulighed for, at pårørende kan lade sig teste forud for besøg på hospital eller plejehjem. Det er der hverken fornuft eller noget nyt i. Dels kan vi alle blive testet i samfundssporteltene, dels kan vi nå at blive smittet inden resultatet foreligger efter 24 til 72 timer, og endelig er det til at overse, om man således som pårørende skal lade sig teste flere gange om ugen, hvis man vil aflægge sine nærmeste besøg mere end en enkelt gang.

Ikke sundhedsmyndighedernes regler
Der skal derfor en meget stor ja-hat og lup til at få øje på, hvad der egentlig menes med lempelser.

Inden jeg bliver skudt i skoene, at jeg vil sætte plejehjemsbeboere og personales helbred på spil ved at ønske lempeligere besøgsregler, er det afgørende at huske, at de regler her ikke er sundhedsmyndighedernes.

Sundhedsmyndighederne finder således ikke belæg for kun to besøgende. Det kan være fint nok, at der maksimalt kan være to personer på besøg af gangen af hensyn til afstandsrestriktioner. Men kun to i alt giver uløselige problemer.

Lad mig tage et ikke utænkeligt eksempel: Min gamle barnløse faster, der for en måneds tid siden kom på plejehjem og har en meget begrænset restlevetid, skal nu vælge, hvem af hendes tre niecer, seks "børnebørn" og utallige gode venner, der må komme på besøg. Og det i en tid, hvor der skal tages stilling til afhændelse af 92 års opsparet jordisk gods og hus.

Udendørsbesøg er som fængsel
Udendørsbesøgene er i øvrigt ekstremt ubehagelige, om end der er forskelligt setup.

I det, som jeg har oplevet, foregår det i telte, der er kolde, hvor teltdugen blafrer i vinden og gør det vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt på de to sider af et tykt plastikstykke, der adskiller de besøgende fra plejehjemsbeboeren.

Det opleves som et besøg i et fængsel og er tidsmæssigt afgrænset til to gange en halv time per beboer om ugen. Det udsætter desuden plejehjemsbeboeren for en helbredsmæssig risiko. Vi ved jo, at netop ensomhedsfølelse er alvorligt for ældre.

Det er derudover en ufattelig ydmygelse at blive sat under administration og ikke selv kunne bestemme, hvor og hvornår man vil se sine nærmeste. Og selvfølgelig kan det gøres sundhedsfagligt forsvarligt. Men overholdelse af afstand, afspritning af hænder og god rengøring – og også gerne med et mundbind.

Det er desuden en hån, at de nye såkaldte lempelser først skal evalueres efter 15 august. Alt for mange vil tilbringe deres sidste tid med at savne deres nærmeste. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. 

Forrige artikel Prosa: Privatliv og smittebekæmpelse er ikke uforenelige størrelser Prosa: Privatliv og smittebekæmpelse er ikke uforenelige størrelser Næste artikel R: Nye regler for ældreplejen er for restriktive R: Nye regler for ældreplejen er for restriktive