Hjerteforeningen: Finansloven symptombehandler

DEBAT: Trods gode intentioner er det i finanslovforslaget igen lykkes at overse forebyggelse, skriver Hjerteforeningens Kim Høgh. Uden forskning og forebyggelse kan regeringen kun symptombehandle udfordringerne på sundhedsområdet.

Af Kim Høgh
direktør, Hjerteforeningen

Hjerteforeningen kan naturligvis kun støtte de løft af sundhedsvæsenet, som regeringen ønsker i 2016: Forbedrede vilkår for de ældre medicinske patienter, hurtigere udredning og behandling og flere penge til regionerne, så de får bedre råd til ny medicin og flere behandlinger.

Den ældre medicinske patient fejler ofte flere forskellige ting – og desværre tit en hjerte-kar-sygdom, for i dag lever 452.000 med en hjerte-kar-sygdom.

Forebyggelsen mangler stadig
Det er fint nok, at regeringen vil fokusere på og dermed undgå unødvendige indlæggelser og overbelægning.

Det er også meningsfuldt at igangsætte arbejdet med en national handlingsplan for demensområdet.

På samme måde skal der ikke lyde kritik af, at regeringen vil give garanti om, at man som patient har ret til at vælge et privat behandlingstilbud, hvis man ikke bliver udredt eller behandlet inden for 30 dage.

Når det er sagt, så bliver vi i Hjerteforeningen en kende bedrøvet over at opdage, at det igen lykkes regeringen at overse forebyggelsen.

Hvornår erkender regeringen, at hvis man kunne mindske antallet af syge og behandlingskrævende danskere, ville det slet ikke være nødvendigt i samme omfang som nu, at skulle prioritere blandt sundhedsudgifterne?

Det er dyrt og dårligt at være syg.

Otte ud af ti tilfælde af hjerte-kar-sygdomme kan forebygges.

Ergo: Tag fat om problemets rod og forebyg.

Vi har netop set de positive sundhedsmæssige effekter af at have forbudt transfedtsyrer i Danmark. Her er vi et foregangsland – og vi sparer død og familie-ødelæggelse i massevis.

Forskning og forebyggelse
I Hjerteforeningen satser vi på forebyggelse. Men indsatserne skal være baseret på viden(skab) og evidens. Derfor står vi på to ben, hvor det andet ben hedder forskning.

Uden forskning ingen forebyggelse og ingen bedre behandling. Her savner vi visioner fra regeringen.

Forskning i bedre behandling og diagnosticering af hjertekarsygdomme har haft en betydelig indflydelse på, at dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme i Danmark er mere end halveret siden midten af halvfemserne.

Derfor er vi uforstående over for, at regeringen vil nedskære bevillingerne til forskning med cirka 1,4 milliarder kroner næste år.

Vi er bange for, at regeringen kommer til at spare danskernes fremtidige sundhed halvt ihjel.

Forrige artikel FaKD: Diætister kan optimere behandlingen FaKD: Diætister kan optimere behandlingen Næste artikel Danske Patienter: Inddragelse er en nødvendig investering Danske Patienter: Inddragelse er en nødvendig investering
KL og regionerne blander blod i fælles udspil

KL og regionerne blander blod i fælles udspil

ANALYSE: KL og Danske Regioner skriver historie med deres fælles udspil til, hvordan regeringen med en kommende sundhedsaftale skal sikre bedre sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og almen praksis. De 12 pejlemærker er ikke færdige løsninger, men skitserer blandt andet samarbejdet rundt om de 21 akutsygehuse.