Hospitalsdirektør: Vi trænger til ro på sundhedsområdet

DEBAT: Bare indenfor de sidste 15 år har Bornholms Hospital indgået i tre forskellige forvaltningsstrukturer. Når sundhedsreformen har lagt for land, har vi brug for ro, for omstruktureringer skaber usikkerhed på mange niveauer i sundhedsvæsenet, skriver Niels Reichstein Larsen fra Bornholms Hospital.

Af Niels Reichstein Larsen
Hospitalsdirektør, Bornholms Hospital

Nu hvor den første efterårskuling netop er blæst hen over Bornholm, glæder jeg mig over foranderligheden i det danske vejr.

Det er skønt med de skiftende årstider. Men mellemperioderne, især før og efter vintermånederne, hvor gråvejr og vind fra skiftende retninger dominerer, er lidt træls.

Lige for tiden mærker vi her i den østlige del af rigsfællesskabet, at styringsvindene kommer fra lidt skiftende retninger.

For at kunne holde kursen og en tilfredsstillende fremdrift kræver vind fra skiftende retninger ekstra opmærksomhed og forandringsparathed fra både rorgænger og besætning.

Forandringer skaber usikkerhed
Det er der ikke noget nyt i, og på Udviklingshospital Bornholm er vi ikke længere bare forandringsparate.

Vi har lært på den hårde måde, at forandringer er en konstant i dagens sundhedsvæsen, som både ledere og medarbejdere må kunne håndtere i det daglige arbejde.

De forandringer, som vedrører nye behandlingsmetoder og forbedringer af eksisterende pleje og behandling, kommer løbende. De er ønskværdige for at opnå bedre behandlingsresultater og nødvendige for at have et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Det er også en helt rimelig forventning fra det omgivende samfund, at vi som sundhedsprofessionelle både mestrer og omfavner den type forandringer, også når de udfordrer vores vaner og arbejdsrutiner.

Til gengæld kan det både for mig som leder og for vores medarbejdere være sværere at se formålet med hyppige ændringer af forvaltningsstrukturen. Ikke mindst fordi det skaber usikkerhed om roller, opgaver, ansvar og samarbejde på mange niveauer i sundhedsvæsenet.

For ikke at nævne de væsentlige transaktionsomkostninger, strukturændringer medfører, både de økonomiske, men især den tid, som medarbejderne kommer til at anvende. Særligt tid er jo som bekendt en mangelvare i sundhedsvæsenet i disse år.

Brug omstruktureringer med ydmyghed
Bare indenfor de sidste 15 år har Bornholms Hospital indgået i tre forskellige forvaltningsstrukturer: fra Bornholms Amt over Bornholms Regionskommune til Region Hovedstaden.

Lige nu venter vi med spænding på, hvad den længe varslede sundhedsreform indeholder. Ikke mindst hvordan sundhedsreformen kommer til at påvirke vores samarbejdsstrukturer, både internt på hospitalerne og tværsektorielt.

Udvikling og forandring kan være både spændende og udviklende, også på det personlige niveau. Det giver imidlertid altid uro og usikkerhed i organisationer, når strukturer ændres. Derfor er større omlægninger et instrument, som bør anvendes med ydmyghed og med stærkt fokus på, hvad det er for et problem, der skal løses.

Specielt er klare mål om, hvornår og hvilke resultater der forventes opnået, en væsentlig forudsætning for succes.

Sejlads i hård vind og høj sø er langt lettere at håndtere, når vindretningen er stabil, fremfor når vinden kommer fra skiftende retninger, hvor særligt vindstødene kan være en udfordring.

Håbet fra rigsfællesskabets østlige udkigspost er, at når sundhedsreformen har lagt fra land, får vi en lang periode med stabil vind fra vest-sydvest. Det vil give os mulighed for at trimme sejlene, øge hastigheden og sætte en optimal kurs for sundhedsvæsenet de kommende år.

En stabil vind og passende kurs vil ikke mindst være til glæde for både besætning og passagerer, som derved forhåbentlig kan undgå at blive søsyge på turen.

Forrige artikel Aktører: Genoptræningsgarantien kalder på fælles aftaler Aktører: Genoptræningsgarantien kalder på fælles aftaler Næste artikel Privat psykiatri: Styrk den nære psykiatri med akutklinikker Privat psykiatri: Styrk den nære psykiatri med akutklinikker
 • Anmeld

  Jens Høgsberg Kristensen · Statsautoriseret revisor og pensionist, 74 år

  Ja,

  i Frankrig havde Kim Larsen nok levet 10 år endnu!

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Glem det gyldne håndtryk - og se og komme ud af vagten

  "Sundhed i verdensklasse". Det er noget vrøvl de ideer er sparet væk for snart mange år siden. Vi ligger stadig i toppen fordi der ned-spares i alle lande. Hvem der først rammer bunden vides ikke, men dog næppe Danmark.

  Iøvrigt var der vist en historie i forgårs hvor Bornholm sparede dialysebehandling således at syge kun kunne opholde sig ganske få dage på Bornholm. Den slags er katastrofalt ringe og du skal ikke tage verdensklasse i din mund med den slags uanstændig håndtering. I har sikkert også patienter på gangene.

  Du er formodentlig en af dem der burde fyres som ansvarlig for at ødelægge vort sundhedsvæsen. Glem det gyldne håndtryk - det kan du føre retssag for hvor du skal stå skoleret for sygehussystemets uansvarlige omgang med skattemidler.

 • Anmeld

  Torben Snarup Hansen

  flygter fra ansvaret

  Nej, I trænger til klare retningslinjer fra en ledelse, der i dag løber fra sit ansvar. Når besværlige, brokkende og dominerende indvandrere kræver - og får - privilegier kl 01 om natten, og en kvindelig læge presses til at organisere særbehandling, stikker I hovedet i busken. Hun står alene - uden autoritet! Men I sætter ikke foden ned og skærer ikke igennem! I fastslår ikke krystalklare, relevante regler, som alle skal overholde - også de profettroende! I er kujoner, som svigter lægen, det øvrige personale og de andre patienter!

 • Anmeld

  Christian X

  Hele den offentlige sektor trænger til

  ro, afbureaukratisering, af-dekretisering og fokus på kundeomsorg.
  Men hvordan i alverden skal det ske, når Venstre ikke engang kan erkende og lære af deres ødelæggelse af SKAT?
  Alle i den offentlige sektor har skullet håndtere migrantimporten på godt 300.000 med samme personalemængde. Det har i øvrigt kostet offentlige udgifter for 78 (55+23) mia. kr. til forsørgelse m.m. af ikke vestlige indvandrere og efterkommere. Jf. bilag 3 i
  file:///C:/Users/admin/Downloads/indvandreres%20nettobidrag%20til%20de%20offentlige%20finanser.pdf

  Derfor har politikere været nødt til at foretage nedskæringer og begrænse den offentlige hjælp.

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

NAVNE: Topchef i Novozymes, Peder Holk Nielsen, har meddelt, at han fratræder sin stilling som administrerende direktør primo 2020. Det sker efter en række nedjusteringer inden for de seneste år.