Jes Søgaard: Spritny evaluering af medicinrådet indeholder roser og tidsler

KOMMENTAR: Regionernes medicinråd er blevet evalueret af Oxford Research. På to år er den politiske armslængde stort set opnået, men samtidig er det kun blevet til fem behandlingsvejledninger, skriver professor Jes Søgaard, som har nærlæst evalueringen.

Over de sidste 20 år har sygehusmedicin fyldt stadig mere i sygehusenes behandlinger og budgetter.

De fem regioner oplevede ikke at få tilstrækkelig faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen til ensartet anvendelse af de nye lægemidler på tværs af regionerne og deres sygehuse og heller ikke til, hvilke af de nye lægemidler man skulle tage i brug på sygehusene og hvordan.

Derfor etablerede de fem regioner i 2009 et nationalt, men ikkestatsligt råd – Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (Rads). Tre år senere etablerede Danske Regioner Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin (Kris).

Login