Aktør: Socialt udsatte skal ikke vælge mellem mad, medicin og cigaretter

DEBAT: Der skal være sammenhæng mellem overførselsindkomster og højere priser på tobak. Socialt udsatte skal i højere grad hjælpes til rygestop, mener KFUM's Social Arbejde.

Af Malene Steen Simonsen
Udviklingskonsulent og projektleder, KFUM's Sociale Arbejde

Folketinget drøfter at hæve prisen på cigaretter. Det kan belaste fattige og socialt udsatte menneskers økonomi yderligere. Så en højere tobakspris bør suppleres med målrettede tilbud om rygestop til socialt udsatte mennesker.

Vi ved, at mange mennesker på kanten af samfundet er rygere – og de dør af det. Rygning er en af de store syndere i forbindelse med ulighed i sundhed og dødelighed.

Socialt udsatte lever i gennemsnit 19 år kortere end resten af befolkningen.

En effektiv indsats med rygestop kan være et af redskaberne til at skabe mere lighed i sundhed. Mange socialt udsatte  vil gerne stoppe med at ryge.

Det kræver imidlertid en målrettet indsats og mere håndholdte tilbud.

Prisen på rygestop-medicin er for høj
Kun få lykkes med rygestop, hvis de ikke får hjælp i form af rådgivning og rygestopmedicin. Men de generelle rygestop-tilbud er sjældent velegnede til socialt udsatte mennesker, som kun i begrænset omfang bruger de kommunale tilbud.

Det er der flere grunde til. Socialt udsatte mennesker er blandt andre ikke opmærksomme på tilbuddene, og de har på grund af psykiske udfordringer svært ved at deltage i kurser, hvor holdene er store.

Samtidig er prisen på rygestop-medicin en barriere – selv om der er tilskud.

I KFUM's Sociale Arbejde har vi gode erfaringer med rygestop i vores sociale caféer med projektet 'Skod Smøgerne', som er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Vi har i to år arbejdet med motiverende samtaler med socialt udsatte mennesker i forhold til deres tobaksvaner, og vi har fokus på tobaksforebyggelse på værestederne, hvor vi eksempelvis indfører rygepolitikker, flytter askebægre længere væk og tilbyder sunde alternativer til dem, der vil skodde smøgerne.

Et helt centralt tilbud i denne indsats er gratis rygestopkurser for små hold eller individuelle forløb. Desuden tilbyder vi gratis rygestopmedicin og støtte mellem mødegangene.

Der skal være sammenhæng mellem priser og indkomster
Omkring 250 socialt udsatte mennesker fra vores sociale caféer og væresteder har hidtil deltaget på rygestopkurser. Og de foreløbige tal viser, at omkring 25 procent stadig er røgfri efter et halvt år.

Det er en meget høj andel, når man tager målgruppen i betragtning, og vi samtidig ved, hvor svært det generelt er at holde op med at ryge.

Det er imidlertid ikke alle socialt udsatte, som har lyst til at stoppe med at ryge – eller er i stand til det. Og deres økonomi vil helt sikkert blive yderligere belastet af højere priser på tobak.

Vi vil i KFUM's Sociale Arbejde overlade til politikerne, hvad den præcise pris på en pakke cigaretter skal være.

Men vi anbefaler – som Rådet for Socialt Udsatte – at der er en sammenhæng mellem højere priser på tobak og overførselsindkomsterne.

Vi skal helst ikke ende i, at socialt udsatte mennesker vælger mad og medicin fra, fordi deres udgifter til tobak stiger.

Forrige artikel 12 aktører med opråb til politikerne: Afskaf diskriminerende tolkegebyr 12 aktører med opråb til politikerne: Afskaf diskriminerende tolkegebyr Næste artikel Debat: Forskere bør dele oprydningsnøgler for sundhedsdata Debat: Forskere bør dele oprydningsnøgler for sundhedsdata
Ordførere klar til efterårets forhandlinger: Det vil vi lægge vægt på

Ordførere klar til efterårets forhandlinger: Det vil vi lægge vægt på

FORHANDLINGER: Torsdag tager Folketingets sundhedsordførere hul på arbejdet med en 10-års-plan for psykiatrien, og fredag forhandles der om en ny epidemilov. Ordførere vil blandt andet standse tilstrømningen af børn og unge til psykiatrien - og fjerne beføjelser fra sundhedsministeren.