KMD: Det skal være nemmere at dele sundhedsdata

DEBAT: Mange oplever, at lægerne mangler information om patienterne. Det skal der laves om på ved at digitalisere sundhedssystemet med sikker datadeling, skriver Christian Scheuer, direktør for sundhedsområdet i KMD.

Af Christian Scheuer
Direktør for sundhedsområdet i KMD

Cirka hver fjerde læge oplever ofte eller ved hver konsultation at mangle information om deres patienter. Borgere, der har hyppig kontakt til deres læge, oplever ofte, at de skal give de samme informationer igen og igen i sundhedsvæsenet.

Både læger og borgere er villige til at øge delingen af sundhedsdata på tværs af de forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Det er nogle af hovedkonklusionerne i en ny rapport fra KMD Analyse, der bygger på en repræsentativ rundspørge blandt danskere og blandt læger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er på vej med et udspil om deling af data i sundhedsvæsenet, og som aktør på sundhedsområdet har vi forhåbninger om, at det kommer til at løse en række af de udfordringer, myndighederne og danskerne står med i dag. Vi har tre opmærksomhedspunkter, som vi håber, Ellen Trane Nørby vil tage med i sine overvejelser.

Mangel på data er et bredt problem
Store grupper af de adspurgte læger mangler data, og det er tankevækkende, at knap hver tredje hospitalslæge tilkendegiver, at de ofte eller ved hver konsultation mangler data om patienten.

Men hvis vi kigger tallene nærmere efter i sømmene, så kan vi se, at problemet ikke kun kan isoleres til forholdet mellem de praktiserende læger og hospitalerne – vi skal eksempelvis også have fat i den kommunale genoptræning og hjemmepleje, som 65 procent af hospitalslægerne og 37 procent af de praktiserende læger tilkendegiver, at de i mindre grad eller slet ikke har tilstrækkelige data fra.

Vi skal altså have for øje, at deling af data vedrører en bred målgruppe af relevante interessenter.

Vi vil ikke dele vores data med alle
Analysen viser, at både borgere og læger er parate til at dele sundhedsdata. Men analysen viser samtidig, at der er forskel på, hvilke oplysninger vi ønsker at dele – og med hvem.

Der er forskel på at dele data om rygning og motion og så mere private forhold om for eksempel personlig økonomi. Analysen viser også et stort ønske fra borgerne om at være i kontrol med, hvilke data der deles med hvem.

67 procent af borgerne mener i høj eller meget høj grad, at det er vigtigt selv at kunne administrere adgang til deres sundhedsdata. Vi skal altså have for øje, at deling af data skal ske med den fornødne respekt for de bekymringer, der er blandt læger såvel som befolkning.

Der er et ønske om politisk handling
To tredjedele af de adspurgte læger og halvdelen af borgerne mener, at man fra politisk hold i højere grad end i dag bør fremme graden af datadeling mellem de forskellige aktører i sundhedssektoren.

Tilkendegivelserne om politisk handling dækker dog over forskelle mellem de forskellige lægegrupper, hvor hospitalslægerne har et markant større ønske om at ændre tingenes tilstand end de praktiserende læger. Vi skal altså have for øje, at der er et ønske om forandring – men ikke alle har de samme forandringsambitioner.

I KMD har vi den grundlæggende holdning, at en intelligent brug af data kan være yderst værdifuld – og både vores analyse samt vores nuværende erfaringer fra sundhedsområdet tegner i høj grad et billede af, at alle parter – lige fra den enkelte borger til samfundet generelt - vil få stor gavn af, hvis der kan skabes betydelige fremskridt i datadelingen på tværs af sundhedsområdet.

Der sker samtidigt i disse år både i Danmark og internationalt en bevægelse mod et langt større ønske om at finde og forebygge sygdom, før den indtræffer eller kræver omfattende behandling, også kaldet Population Health Management. Skal det ønske for alvor realiseres, så kræver det ligeledes en klar forbedring i datadelingen på tværs af det primære og det nære sundhedsvæsen.

Vi er jævnfør vores opmærksomhedspunkter udmærket klar over, at diskussionen er kompleks, og at opgaven for Ellen Trane Nørby ikke er let.

Og vi er klar over, at vi som it-virksomhed har en stor aktie i, at en øget deling og brug af data bliver forsvarlig og sikker – men vi vil gerne appellere til, at det kommende udspil ikke bliver på listefødder, men tager seriøse og ambitiøse skridt.

Vi har tidligere set gode ambitiøse skridt inden for digitalisering på borgerserviceområdet – lad os se det på sundhedsområdet også.

Forrige artikel Sociolog: Det postfaktuelle samfund forplumrer HPV-debatten Sociolog: Det postfaktuelle samfund forplumrer HPV-debatten Næste artikel DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data DSAM: Nyt kalenderværktøj tvinger alle danskere til at dele fortrolig data