Lægeformænd til regeringen: Drop tjenestepligten – frivillighed virker

DEBAT: Socialdemokratiets forslag om tvungen tjenestepligt for yngre læger løser ikke problemet med lægemangel i Danmark. Det svækker tværtimod kvaliteten. Problemet skal løses med bedre vilkår, skriver Lægeforeningen, Yngre Læger, PLO og FAS.

Af Camilla Rathcke, Helga Schultz, Jørgen Skadborg og Lisbeth Lintz
Hhv. formand for Lægeforeningen, formand for Yngre Læger, konst. formand for PLO og formand for FAS

Manglen på praktiserende læger viser sig at være mindre end frygtet ifølge en helt ny prognose fra PLO. Færre danskere end forventet vil altså stå uden egen læge de kommende år.

Problemet er ikke løst, langtfra, for cirka 157.000 patienter vil være uden egen læge i 2021 og de næste tre år frem, og det er alvorligt. Men det er heldigvis markant færre end de frygtede 300.000 danskere uden egen læge.

Frivillighedens vej virker
At færre danskere end frygtet vil stå uden egen læge har sine naturlige forklaringer. Den ene del af forklaringen er, at Danmarks Statistik forventer et lavere befolkningstal end tidligere. Den andel del af forklaringen er, at der bliver ansat flere læger i almen praksis.

Lige netop dette er både vigtigt og godt nyt. Når det går den rigtige vej med at sikre speciallæger i almen medicin til almen praksis, er det fordi, de politiske tiltag virker, og fordi frivillighedens vej virker.

Regeringen har sørget for, at flere er ved at blive speciallæger i almen medicin, og det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det gør, at flere unge læger selv søger til almen praksis. Samtidig er de flere ansatte læger i almen praksis også et tydeligt tegn på, at manglen på praktiserende læger kan og skal løses af frivillighedens vej.

Socialdemokratiet har de seneste to år slået på tromme for at indføre en såkaldt tjenestepligt for helt nyuddannede læger. Tanken er, at de skal tvangsudsendes til forskellige steder i landet, der er ramt af mangel på praktiserende læger.

Her skulle de så kunne løse de samme opgaver, som speciallæger i almen medicin med mange års erfaring normalt løser. Det er ikke gangbart i virkelighedens verden, og regeringen har da heldigvis heller ikke gjort alvor af sine tanker om en tjenestepligt endnu.

Drop tjenestepligten
Vi vil anbefale, at regeringen helt dropper tankerne om tjenestepligten, og i stedet lader sig inspirere af de forslag, som Lægeforeningen fremlagde i sommeren 2019.

Det er nemlig gode, realistiske løsninger på, hvordan vi sikrer kvalitet og læger til danskerne på den lange bane. I løbet af få år vil forslagene kunne skaffe op til 600 ekstra læger på fuld tid i almen praksis til gavn for patienterne.

Det handler om at fastholde ældre praktiserende læger i området truet af lægemangel, blandt andet ved at give støtte til at lægerne kan ansætte praksispersonale og til modernisering af lokalerne.

Det vil også give ekstra speciallæger i almen praksis, hvis man kan tiltrække de almenmedicinere, der i dag arbejder på sygehusene, ved at tilbyde de ønskede arbejdsvilkår. Antallet af ansatte speciallæger i almen praksis er steget de kommende år og vil sandsynligvis fortsætte med at stige.

Endelig skal vi fortsætte med at uddanne flere speciallæger i almen medicin og eventuelt omlægge uddannelsen og dermed sikre, at almen praksis derved også er klar til at varetage de mange patienter med kronisk sygdom, som vil komme i årene fremover.

Disse løsninger kan – helt uden tjenestepligt –sikre mange flere danskere en praktiserende læge. Vi vil derfor opfordre sundhedsministeren og regeringen til at bruge dem alle. Det er nemlig reelle løsninger på lægemanglen, der vil komme patienter landet over til gavn.  

Forrige artikel FOA: Sundhedsvæsenets prioritering af dyr medicin øger uligheden i sundhed FOA: Sundhedsvæsenets prioritering af dyr medicin øger uligheden i sundhed Næste artikel Kræftens bekæmpelse: Der skal gøres en ekstra indsats for svage kræftpatienter Kræftens bekæmpelse: Der skal gøres en ekstra indsats for svage kræftpatienter
Udsatte i København er massivt ramt af corona

Udsatte i København er massivt ramt af corona

OPRÅB: På et enkelt opholdssted for socialt udsatte er der over weekenden konstateret 26 smittede. Socialborgmester opfordrer regeringen til at huske de udsatte, når der fordeles vacciner.