Læger om K-udspil: Hvor er pengene?

DEBAT: Det er godt, at Konservative vil løfte sundhedsvæsenet, men pengene mangler. Sundhedsvæsenets økonomi bør vokse med to procent om året, hvis vi skal undgå forringelser, skriver formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

Af Andreas Rudkjøbing
Formand for Lægeforeningen

27. december kunne man på Altinget læse Konservatives fem sigtelinjer for fremtidens sundhedsvæsen. Jeg vil ikke gennemgå alle punkterne minutiøst, men vil gerne give dele af deres sundhedstanker ord med på vejen.

Lad mig starte med roserne. Det er overordentlig positivt, at Konservative vil gøre noget ved de store sundhedsproblemer, som rygning er skyld i.

Lige så glædeligt er det, at de er faste i kødet og foreslår røgfri skoletid for børn og prisstigninger, så en pakke cigaretter skal koste 60 kroner.

Det er en god start, selvom vi gerne ser, at cigaretterne stiger mere i pris. Tobaksrygning er hvert år skyld i 13.600 dødsfald, så her er der virkelig behov for at sætte ind. Man kan håbe, det vil inspirere resten af regeringen til at rykke mod røg.

Stort pres på praktiserende læger
Det er også helt rigtigt, at der er behov for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen og ikke mindst almen praksis og speciallægepraksis. Når mange flere patienter skal behandles uden for sygehusene, hvilket er en god idé, skal der også være nødvendig kapacitet og ressourcer til det.

Allerede i dag er der et stort pres på de praktiserende læger, og mange har lukket for tilgang af nye patienter. Det gælder både på landet og i byerne. Det kræver en ambitiøs og bred politisk indsats at løse dette i samarbejde med blandt andre praktiserende læger og ditto speciallæger.

Pengene rækker ikke
Jeg vil også gerne kvittere for, at Søren Pape Poulsen og Mai Mercado lægger op til et løft af sundhedsvæsenet, men sigtelinjerne gør det altså ikke alene. Sundhedsvæsenet er presset af overbelægning, underbemanding og en psykiatri, som trods gode politiske intentioner slet ikke er rettet op efter mange års stedmoderlig behandling.

Desværre er det sådan, at i størstedelen af dette årti har de midler, som politikerne har afsat til sundhed, knap kunnet dække det stadigt stigende antal patienter. Det er ganske problematisk, når vi ved, at antallet af ældre kun vil stige de næste mange år.

Alene frem til år 2025 vil antallet af borgere på 75+ stige med 36 procent. De får brug for lægehjælp til at behandle de kroniske sygdomme, man som ældre nu lever længere med.

Gode takter med væsentlige mangler
Det betyder, at økonomien mangler et langvarigt løft, hvis ikke befolkningen skal opleve, at sundhedsvæsenet bliver ringere.

Derfor anbefaler Lægeforeningen på baggrund af en analyserapport fra den uafhængige forskningsinstitution Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med omtrent to procent om året til og med år 2025.

Det svarer til omtrent tre milliarder kroner mere næste år, mens det i takt med at samfundsøkonomien vokser, skal stige til godt fire milliarder kroner i 2025.

Det er, hvad det kræver af ressourcer, for at sundhedsvæsenet både kan behandle flere ældre mindst lige så godt som nu og samtidig tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til patienterne. Her må jeg anbefale Konservative at blive lige så fremsynede og fagligt forankrede, som de er på tobaksområdet.

Alt i alt er der både gode takter og væsentlige mangler i de konservative sigtelinjer. Jeg håber, at Søren Pape Poulsen og Mai Mercado vil gå i dialog med Lægeforeningen, når sigtelinjerne skal udmøntes i konkret sundhedspolitik.

Forrige artikel Studerende: Flere sygeplejersker kræver stop for besparelser på uddannelsen Studerende: Flere sygeplejersker kræver stop for besparelser på uddannelsen Næste artikel Fond: Vi mangler alkoholbehandling målrettet mod unge Fond: Vi mangler alkoholbehandling målrettet mod unge
Statsministeren afviser, at flokimmunitet er et mål

Statsministeren afviser, at flokimmunitet er et mål

SMITTE: Både statsminister Mette Frederiksen (S) og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut afviser, at regeringen med den trinvise genåbning bevidst vil have smittet så mange danskere, at der opstår en egentlig flokimmunitet, så covid-19 ikke kan sprede sig. Men flokimmuniteten vil hjælpe os igennem krisen, forklarer Mølbak.