Medicinalvirksomhed: Danmark kan blive førende i life science, hvis ambitionsniveauet hæves

DEBAT: Unødvendige juridiske, økonomiske og administrative snubletråde skal fjernes, hvis regeringens life science-strategi skal virke, skriver Richard Wright.

Af Richard Wright
Administrerende direktør, Roche A/S

Ved udsigten til, at dansk økonomi sættes på vågeblus som følge af covid-19-krisen, har regeringen besluttet at lancere en strategi for at sætte ekstra skub i life science-industrien.

Det er en god og velovervejet beslutning.

Regeringen bør tage skridtet fuldtud og formulere en visionær, langsigtet og ambitiøs strategi for life science-industrien.

En strategi, hvor barren sættes ekstra højt, mens alle kræfter sættes ind for at udnytte life science-industriens store potentiale.

En strategi der kan sikre, at Danmark bliver blandt de førende life science-nationer i verden. I dag og i årene der kommer.

Unødvendige snubletråde skal fjernes
For at den ambitiøse og visionære strategi bliver en succes, skal den reflektere hele life science-området.

Den skal adressere de væsentligste udfordringer, og den skal understøtte de vigtigste muligheder.

I overskriftsform skitseres her nogle af de temaer, der bør indgå i en life science-strategi.

For det første skal strategien bidrage til en sammenhængende og robust værdikæde i dansk life science-industri.

Der skal være en gnidningsfri overgang fra den innovative idé fostres og testes i laboratorierne, udvikles og afprøves i klinikken, godkendes af myndighederne for til sidst at sættes i produktion og markedsføres.

Unødvendige juridiske, økonomiske og administrative snubletråde skal fjernes, så kæden hele tiden er trimmet og velsmurt.

Sundhedsdata skal udnyttes bedre
Videre skal den fremme udviklingen af robuste offentlige-private partnerskaber. Sammen skal vi skabe bæredygtige løsninger for at fremme og effektivisere klinisk forskning og implementere nye målrettede behandlinger og personlig medicin.

For det tredje skal den sikre, at danskernes sundhedsdata udnyttes bedre. Når vi er i kontakt med sundhedsvæsenet, indsamles detaljerede data om vores sygdomme og lidelser, og om de behandlinger vi modtager.

I en anonymiseret, krypteret og aggregeret form kan disse data sikre danske patienter hurtig adgang til ny og innovativ medicin samt bidrage til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

Danmark skal markedsføres globalt
Endelig skal strategien være en garant for, at Danmark markedsføres på den globale scene som en life science-nation helt i front.

En nation der har et velfungerende life science-miljø, et velorganiseret sundhedsvæsen, en hurtig adgang til sundhedsdata i verdensklasse og værdiskabende offentlige-private partnerskaber, der sikrer hurtigt optag af nye innovative behandlinger.

Det er positivt, at regeringen har lagt sig i selen for at lave en ambitiøs og visionær life science-strategi.

Glædeligt er det også, at regeringen har planer om at nedsætte et life science-råd. Sammen kan vi udvikle nye innovative løsninger til fælles bedste.

Forrige artikel Fagfolk: Screening for lungekræft kan blive en lappeløsning Fagfolk: Screening for lungekræft kan blive en lappeløsning Næste artikel Lægeformand: Psykisk mistrivsel er ikke et individuelt problem Lægeformand: Psykisk mistrivsel er ikke et individuelt problem
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.