Nye tal: Flere praktiserende læger stopper før tid

LÆGEMANGEL: Der er akut brug for seniorordninger eller andre løsninger, så praktiserende læger ikke forlader klinikken før pensionsalderen, siger Gunver Lillevang fra PLO. Sundhedsordfører bakker op - men penge til indsatser strandede med regeringsskiftet.

Manglen på praktiserende læger forværres i øjeblikket af, at et stigende antal ældre læger stopper før pensionsalderen. Det viser nye tal fra Lægeforeningens medlemsregister.

Afgangen af praktiserende læger stiger for både aldersgruppen 60-64 år og læger på 65 år eller derover. Til gengæld ses en forbedret tendens i gruppen af læger på mellem 55 og 59 år, hvor færre vælger at forlade klinikken.

"Ud fra de tilbagemeldinger vi får, tolker jeg de her tal sådan, at arbejdsmængden simpelthen er så stor, at den ikke er særlig seniorvenlig," siger praktiserende læge Gunver Lillevang, der er formand for PLO's Rekrutteringsudvalg.

Login