Overlæger: Region H må løse problemer eller skrotte Sundhedsplatformen

KRITIK: Rigsrevisionen er netop kommet med sin beretning om Sundhedsplatformen, som har ført til kritik fra Statsrevisorerne, der kalder implementeringen "uprofessionel og kritisabel". Overlægeforeningen mener, kritikken skal føre til markant kursskifte fra Region Hovedstaden.

"Uprofessionel og kritisabel."

Sådan lyder Statsrevisorernes dom over Region Hovedstadens forberedelse, forud for at Sundhedsplatformen blevet taget i brug på regionens hospitaler.

Statsrevisorerne kommer med deres kritik i forbindelse med, at Rigsrevisionen netop har afgivet sin beretning om, hvad Sundhedsplatformen har betydet for aktiviteten på hospitalerne. Rigsrevisionen har fundet frem til, at regionen ikke har haft et klart billede af, hvor meget aktiviteten ville gå ned, efter it-systemet blev indført. Samtidig mener Rigsrevisionen, at regionen hverken har gennemført nok tests eller uddannet sine medarbejdere godt nok i systemet for at forhindre, at Sundhedsplatformen påvirkede aktiviteten.

Login