Syv hurtige til Jakob Kjellberg om produktivitetskravet  

INTERVIEW: Hvordan kan produktivitetskravet føre til unødvendige behandlinger? Hvorfor hænger den berømte Løkke-pose sammen med det omstridte krav? Kora-professor Jakob Kjellberg svarer her på syv spørgsmål om sygehusenes årlige produktivitetskrav på to procent.

Debatten om, hvad der skal sættes i stedet for de årlige produktivitetskrav på sygehusene, ruller. Altinget har stillet KORA-professor Jakob Kjellberg syv spørgsmål om emnet.  

Jakob Kjellberg, hvad siger du til påstanden om, at tiden er løbet fra produktivitetskravet på to procent?

Det er værd at overveje, om et generelt produktivitetskrav reelt understøtter løsningen af de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor. På grund af stadig flere ældre, skal sundhedsvæsenet rumme flere patienter for de samme midler. Og det understøtter produktivitetskravet. Men vi skal også have mere sammenhæng. Vi skal sikre, at patienter behandles på det laveste effektive omsorgsniveau, vi skal sikre, at der er værdi for patienterne i ydelserne – og det modarbejder produktivitetskravet nogle gange.

Login