Debat

Tandplejere: Der skal være flere tandplejere end tandlæger

DEBAT: Der bør uddannes flere tandplejere frem for flere tandlæger. På den måde kan man frigive tandlægernes tid til behandlinger, som kun de kan udføre, skriver Elisabeth Gregersen.

Kompetencerne i tandplejen kan bruges langt bedre, end vi gør i dag, skriver Elisabeth Gregersen.
Kompetencerne i tandplejen kan bruges langt bedre, end vi gør i dag, skriver Elisabeth Gregersen.Foto: Danske Tandplejere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Elisabeth Gregersen
Formand, Danske Tandplejere

20. november efterlyser Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) flere studiepladser til tandlæger i et indlæg her på Altinget. Men er det virkelig det, der er brug for?

Jeg vil foreslå, at vi starter et andet sted: Nemlig med at tage en debat om, hvorvidt vi kan bruge kompetencerne i tandplejen bedre, end vi gør i dag. Det er jeg nemlig ikke i tvivl om, at vi kan.

Tandplejerne er uddannet til at varetage langt størstedelen af borgernes behov for tandpleje, og de kan diagnosticere sygdomme som parodontitis og caries på lige fod med tandlægerne – noget som de færreste ved.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Uddan flere tandplejere
Det betyder, at en tandplejer selvstændigt, fuldt kvalificeret og forsvarligt kan understøtte tandsundheden hos borgerne.

En tandplejer undersøger og diagnosticere for tandsygdomme, udfører forebyggende behandlinger for huller i tænderne og parodontitis og – nok så vigtigt – henviser til en tandlæge, hvis der opstår behov for tandlægebehandlinger, som kun tandlægerne er er uddannet til at udføre, det kan for eksempel være krone-, bro - og implantatbehandlinger. 

Tandplejerne er uddannet til at varetage langt størstedelen af borgernes behov for tandpleje, og de kan diagnosticere sygdomme som parodontitis og caries på lige fod med tandlægerne.

Elisabeth Gregersen, Formand, Danske Tandplejere

Hvis vi kan blive enige om at bruge de forskellige kernefagligheder fuldt ud, vil det kunne frigive tandlægernes tid til yderligere specialisering, så de kan holde fokus på de behandlinger, som kun de kan udføre. Og det vil samtidig være samfundsøkonomisk fornuftigt.

Men det er klart, at enighed ikke gør det alene. Vi ved med sikkerhed, at der allerede bliver løbet stærkt på landets tandklinikker for at nå alle patienter. Samtidig er arbejdsløsheden blandt tandplejere lav.

Et scenarie, hvor tandplejerne bruger deres kompetencer fuldt ud, og dermed frigiver tid til at tandlægerne kan fokusere på deres specialistkunnen, vil kræve flere tandplejere. 

Bryd med vanetænkning
Og det er der også plads til. I Sundhedsstyrelsens Tandplejeprognose 2018-2040 kan man læse, at der i 2015 var der 0,41 tandplejere pr. 1000 indbyggere. Det tilsvarende tal var 0,82 tandlæger pr. 1.000 indbygger. Vores klare anbefaling er det omvendte – at der er to tandplejere for hver tandlæge.

For den udenforstående kan det måske lyde som godt det samme, om man uddanner flere tandlæger eller om man uddanner flere tandplejere. Men her er en væsentlig pointe, at det både er billigere og tager kortere tid at uddanne en tandplejer.

Og hvis der er tandplejere nok til at varetage det brede opgavefelt med forebyggelse, sundhedsfremme og sikre ordentlig tandpleje, så kan tandlægerne fokusere sig på at specialisere sig og videreuddanne sig indenfor eksempelvis ortodonti, som netop ATOs formand efterlyser her i Altinget.

Læs også

Jeg vil kraftigt opfordre alle, der beskæftiger sig med tandområdet, til at overveje, om vi kan gøre tingene anderledes – og bedre – end vi gør i dag. Strukturen og bemandingen på tandområdet bør indrettes mod fremtiden og ikke vanetænkes.

Tandsundheden har udviklet sig overordentlig positiv retning over de sidste fire årtier. Mere end halvdelen af 18-årige slipper den kommunale tandpleje med sunde tænder.

Det vil sige, at deres behov for tandpleje i fremtiden vil være en undersøgelse, tandrensning og en understøttende vejledning i, hvordan deres tænder fortsat holdes sunde - og det er det er netop en af tandplejernes kernekompetencer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Elisabeth Gregersen

Formand, Danske Tandplejere
tandplejer (1979), bachelor i Sundhedspædagogik (2010), master i Professionel Kommunikation (Roskilde Uni. 2013)

0:000:00