3F Transport: Tag medansvar for grøn omstilling, Erik Østergaard

DEBAT: Erik Østergaard, direktør i DTL, vil gerne bidrage til en grønnere transportsektor, så længe det ikke går ud over vognmændenes pengepung. Men i 3F Transport foreslår vi, at alle skal betale afgift for at forurene, skriver Jan Villadsen.

Af Jan Villadsen
Formand i 3F Transport

Jeg kan ikke lade være med at tænke på den gamle kending fra barndommen, nemlig stoleleg, når jeg læser et indlæg her på Altinget fra 9. oktober 2020.

Forfatteren til indlægget er en af mine kolleger i transportbranchen, Erik Østergaard, direktør i DTL - Danske Vognmænd. 

Erik Østergaard giver udtryk for, at DTL - Danske Vognmænd ønsker at være aktiv medspiller i regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Vi har det på samme måde i 3F Transport.

Derfor deltog vi også sammen med blandt andre DTL - Danske Vognmænd i regeringens nedsatte klimpartnerskab for landtransport hen over vinteren.

Her diskuterede vi på tværs af branchen bud på løsninger og konkrete indspil til det videre klimaarbejde.

Og som Erik Østergaard skriver, fandt vi frem til flere væsentlige initiativer som at fremme grønne drivmidler, uddanne chauffører i klimavenlig kørsel og investeringer i infrastrukturen.

Intelligente kilometerafgifter
I klimapartnerskabet vendte vi også muligheden for at etablere et road pricing system. I 3F Transport kalder vi det intelligente kilometerafgifter.

På det punkt var vi ikke enige på tværs af branchen i klimapartnerskabet, og det er også på det punkt, at den gamle stoleleg popper op i mit hoved, når jeg læser Erik Østergaards indlæg fra 9. oktober.  

I stolelegen gælder det om at sidde på stolene sammen med andre og ikke stå alene tilbage.

Men Erik Østergaard vil åbenbart ikke have en stol ved siden af os andre, men hellere stå alene.   

Erik Østergaard og DTL - Danske Vognmænd vil gerne bidrage til en grønnere transportsektor og er ikke afvisende overfor kilometerbaserede afgifter.

Vel at mærke så længe det ikke går ud over vognmændenes pengepung.

Private bilister skal punge ud
Nej, de kilometerbaserede afgifter skal kun gælde for private bilister.

Når far skal hente børnene i institution, når mor skal på arbejde, og når den lille familie skal besøge farmor og farfar i den anden ende af landet.

Ifølge Erik Østergaard må vi forstå, at det hverken er fair eller meningsfuldt at pålægge godstransporten at betale for den forurening, de selv udleder.

Det er derimod åbenbart både fair og meningsfuldt at lade privatbilismen betale hele gildet. Også for lastbilernes CO2-udledning.

I dag betales der ikke registreringsafgifter og grønne ejerafgifter af køretøjer til erhvervstransport. Allerede i 2012 dokumenterede en rapport lavet af Cowi, at lastbiler ikke betaler for 40 procent af de udgifter, de påfører samfundet.

I dag er det altså udelukkende skatteyderne, der betaler for slitage og forurening på de danske veje.

Det betyder, at vognmændene rent faktisk skal til at betale for den forurening, de udleder, og det slid, de belaster vejene med, hvis regeringens udspil om kilometerbaserede afgifter for tung transport bliver til virkelighed.

Vi skal alle handle
Jeg håber, at Erik Østergaard og DTL - Danske Vognmænd alligevel vil deltage i stolelegen, få fat i en stol, ved siden af os andre, hvor vi sammen tager medansvar for en grøn omstilling af landtransporten, selvom det kan føles ubehageligt.

Men vi kan ikke kræve handling af andre uden selv at handle også.

Det her drejer sig ikke om at mindske den erhvervsmæssige transport. Det handler om, at godstransporten skal betale ligesom alle andre for at køre på de danske veje og ikke efterlade regningen til os andre.

Og så er det oplagt, at en stor del af provenuet fra de kilometerbaserede afgifter bliver i branchen og geninvesteres i den grønne omstilling af landtransport, som Martin Aabak, direktør i Danske Speditører, også skriver her i Altinget den 19. oktober.

Jeg kan ikke forestille mig andet, end også Erik Østergaard og DTL - Danske Vognmænd kan se sig selv i det.

Vejtransport er årsag til problemer med trængsel og udledning af CO2. Trængsel koster årligt mindst 12 milliarder kroner.

De næste 10 til 15 år forventes trafikken at stige med 1,3 procent årligt.

Stigende trafik medfører mere trængsel, flere CO2-udledninger, støj og luftforurening. Trængselsomkostningerne var cirka 12 milliarder kroner i 2015 og vil stige til cirka 23 milliarder kroner i 2035.

Alene vejtransporten udleder knap 30 procent af den samlede CO2-udledning.

Reducering af hele vejtransportens udslip
Det er derfor nødvendigt, at udledningerne fra vejtransporten falder betydeligt fremover. Og i transportsektoren er der virkelig noget at hente.

Derfor har 3F Transport også for nylig offentliggjort et udspil om at indføre intelligente kilometerafgifter.

Både for personbiler, varevogne og lastbiler. Det kan reducere vejtransportens udslip af CO2 betydeligt og mindske trængslen, så samfundet får en milliardgevinst.

Regeringens udspil om at indføre kilometerbaserede afgifter for tung transport ligger i forlængelse af vores eget udspil, men jeg vil kraftigt opfordre regeringen til at medtage både personbiler og varevogne, når der tales om kilometerbaserede afgifter.  

Når vi i 3F Transport foreslår, at man skal betale afgift for at køre, skyldes det rimeligheden i, at man betaler en afgift for det slid, der er på vejen, og den forurening, det skaber at køre.

Kort sagt, så mener vi, at forureneren skal betale. Det er fair og meningsfuldt.

Forrige artikel Radikale i København: Byen sakker bagud i feltet af internationale cykelbyer Radikale i København: Byen sakker bagud i feltet af internationale cykelbyer Næste artikel Danske Vognmænd: Vi betaler for den tunge transport Danske Vognmænd: Vi betaler for den tunge transport