Aktører: Lad os afprøve roadpricing i et stort pilotprojekt

DEBAT: Eldrup-kommissionen har sendt roadpricing for personbiler ud i et slæbespor. Vi foreslår et storskala-pilotprojekt, der skal teste, om modellen kan løfte noget af klimaopgaven, skriver tre aktører. 

Af Steen Nørby Nielsen, Jeppe Juul og Thomas Damkjær Petersen
Hhv. CEO i Siemens Mobility A/S, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og formand for Ingeniørforeningen

Klimatransportdebatten kører i højeste gear i disse uger, og vi følger spændt med fra sidelinjen.

Vi forstår godt, at det er svært at finde farbare veje for transportsektoren, der kan bringe os sikkert til de nødvendige reduktioner af CO2.

Men vi forstår ikke, hvorfor roadpricing som værktøj i klimakampen er blevet kørt ud på et sidespor. Hvorfor er foregangslandet Danmark pludselig så teknologiforskrækket?

Roadpricing er en metode, hvor antal af kilometer bliver registreret, og hvor bilister betaler til statskassen afhængig af bilernes klima- og miljøbelastning.

Prisen, vi betaler, afhænger derfor både af, hvilke veje, vi kører på, hvilket køretøj, vi kører i, samt antallet af kilometer, vi lægger bag os. 

Pilotprojekt på Sjælland 
Eldrup-kommissionen sendte for et par uger siden roadpricing for personbiler ud i et slæbespor.

Kommissionen foreslog, at lastbilerne skulle starte med at teste metoden i 2025, og herefter kunne persontransporten følge efter.

Det kan vi gøre meget bedre. Lad os lave et storskala-pilotprojekt i Danmark og se, om det ikke kan løfte noget af klimaopgaven. Teknologien er der (den er allerede udviklet til lastbiler) og Siemens har gode erfaringer med den fra Tyskland. Der er behov at fintune den til personbiler, så lad os derfor starte i de små.

Hvis man helt konkret skal lave et storskala-pilotprojekt med roadpricing til personbiler på dansk jord, skal man starte med et geografisk afgrænset område.

Det er oplagt at starte med Sjælland, hvor trængslen immervæk er størst. Det kunne også være i Region Hovedstaden eller i Aarhus-området. Men lad os starte et sted, hvor vi møder flest forskellige slags bilister.

Herefter skal vi så finde deltagere til testen, som skal være repræsentativt udvalgt, men som skal deltage frivilligt. Antallet kunne for eksempel være 3.000. De får indsat en såkaldt OBU – en on board unit – i deres bil.

Det er en form for GPS-teknologi, der registrerer, hvor bilen kører. Vi undersøger løbende accept og opbakning fra brugerne og deres reaktionsmønstre ved at give dem en incitamentsstruktur, hvor man betaler for kørsel i stedet for ejerskab af bilen.

På den måde flytter vi afgifterne fra køb til kørsel.

Sker ingenting, hvis vi sidder på hænderne
Vi skal i pilotprojektet afklare graden af privatlivsbeskyttelse. Det findes i flere varianter, og det er vigtigt at arbejde med i pilotprojektet.

Og så er der elefanten i rummet, nemlig angsten for store nye it-skandaler. Vi forstår godt jeres bekymring for at trykke speederen helt i bund, hvis vi risikerer at ende ude i pitten alligevel.

Men der sker ingenting, hvis vi sidder på hænderne. Et pilotprojekt skal derfor bevise, at det it-system, der står for pengeindkrævningen, fungerer. Ved endt test skal det instrument fremstå transparent og troværdigt.

I dag har man for eksempel it-systemer, der fungerer i Belgien til lastbiler. Vi må i Danmark beslutte os for, om vi vil opfinde den dybe tallerken, eller om vi vil bruge de allerede kendte it-systemer.

Det er derfor, vi laver et pilotprojekt. Men det er selvfølgelig ikke gratis. Vi vurderer, at et dansk pilotprojekt kan gennemføres for omkring ti millioner kroner. Det vil tage cirka et år at udføre. 

En del af fremtidens klimapolitik 
Det er vores anbefaling, at Danmark sætter et pilotprojekt i gang allerede i løbet af 2021.

Hvis vi virkelig mener det med grøn omstilling af vores persontransport, skal der skabes andre incitamenter, der berører andet, end hvilken bil, vi vælger at købe.

Roadpricing vil netop kunne skabe nye typer af incitamenter for bilister. Hvis vi i fremtiden betaler, når vi kører i bilen og ikke kun, når vi køber den, så kan vi sikre at dem, der forurener mest, også betaler mest.

Men vi kan også sørge for at dem, der ikke har andet valg end bilen til hverdag, ikke bliver straffet for at bo langt væk fra job eller kollektiv transport.

Derfor, kære klimatransportforhandlere, mener vi, at roadpricing skal være en del af fremtidens klimatransportpolitik.

Et pilotprojekt er et godt udgangspunkt for en kvalificeret udvikling af løsninger til personbiler. For hvis vi vil ændre logikken i transportsektoren, så er der ingen grund til at vente til slutningen af 20’erne med at sætte i gang.

Teknologien findes, men den skal naturligvis implementeres klogt, så vi i en ikke så fjern fremtid kan bane vejen for grøn vejtransport.

Forrige artikel ITD: Regeringen skal vise sin model for kørselsafgifter frem nu ITD: Regeringen skal vise sin model for kørselsafgifter frem nu Næste artikel DI til regeringen: Vi har brug for en langsigtet plan for infrastrukturen DI til regeringen: Vi har brug for en langsigtet plan for infrastrukturen