Debat

Dansk PersonTransport: Det er en myte, at busser kører tomme og nytteløst rundt

Det er en svær opgave at få økonomi og serviceniveau til at hænge sammen i den kollektive bustrafik, og opgaven er kun blevet gjort endnu sværere med myter om tomme, nytteløse busser på landet. Det er på tide at gøre op med disse myter, før man skader udviklingen af den kollektive trafik skriver Lasse Repsholt.

Busserne er ikke tomme, og man kan ikke reducere
den kollektive bustrafik, uden at det kommer til at gå ud over mange
passagerer, skriver Lasse Repsholt. 
Busserne er ikke tomme, og man kan ikke reducere den kollektive bustrafik, uden at det kommer til at gå ud over mange passagerer, skriver Lasse Repsholt. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I disse dage lægger kommuner og regioner sig endeligt fast på, hvilket serviceniveau for lokal og regional kollektiv trafik de vil tilbyde borgerne i 2023.  Det sker med fastsættelsen af trafikselskabernes budgetter for 2023.

Baggrunden er selvfølgelig den inflation og energikrise, der har påvirket økonomien og mulighederne i den kollektive bustrafik i lang tid. I sensommeren blev det intenst diskuteret, om tegeringen skulle række kommuner og regioner en hjælpende hånd for at få økonomien til at hænge sammen.

Det førte til en ekstra bevilling på 125 millioner kroner. Sammen med 150 millioner kroner fra januar og februar 2022 dækkede det en del af det tab på cirka 450 millioner kroner, som trafikselskaberne tilskriver den langvarige COVID-19-effekt på passagertallet og passagerindtægterne. I mellemtiden skønner trafikselskaberne, at de får omkostningsstigninger på cirka 785,8 millioner kroner i 2022 som følge af inflation og energipriser.

Det er en svær situation at håndtere, og den bliver ikke lettere af myten om ”de tomme busser” - en myte om at busserne kører nytteløst og tomme rundt på landevejene. 

Myten om de tomme busser
Busserne er ikke tomme, og man kan ikke reducere den kollektive bustrafik, uden at det kommer til at gå ud over mange passagerer. Det ved kommuner, regioner og trafikselskaber godt. Trafikselskabet Midttrafik i Region Midtjylland tog dette emne op som led i den aktuelle budgetøvelse i starten af november 2022.

”En busrute har ikke jævn belastning over hele ruten. Nogle steder vil antallet af passagerer således være lavere end andre. Samtidig har busruter forskellig belastning alt efter retning - typisk parallelt med, hvor de store pendlerstrømme er. Busruten kan altså godt være fuld i den ene retning, mens den kører halvtom i den anden retning. Endelig varierer passagertallet over dagen og årstiden,” fremgår det af bestyrelsens drøftelser af emnet.

Man kan ikke reducere den kollektive bustrafik, uden at det kommer til at gå ud over mange passagerer

Lasse Repsholt

Det er selvfølgelig en utrolig enkel virkelighed og langt fra så opsigtsvækkende, som myten om at tomme busser kører nytteløst rundt.

Landets største trafikselskab, Movia, er i samme situation og satte tal på med udarbejdelsen af det såkaldte sparekatalog. Her beregner trafikselskabet effekten af de besparelser, der kan blive konsekvensen ved en nedgang i passagertallet på henholdsvis fem procent og ti procent. Selv det mindste indgribende scenarie indebærer et tab på 2,52 millioner passagerer i Region Hovedstaden og 380.000 passagerer i Region Sjælland.

På kommunalt plan vil man se passagertab på 4.000 til 7.000 passagerer i kommuner som Faxe, Lolland, Stevns, Vordingborg, Odsherred Furesø, Gribskov og Halsnæs. Samtidig vil man se passagertab på 12.000 til 16.000 passagerer i kommuner som Greve, Egedal, Guldborgsund, Kalundborg, Lejre, Ringsted og Slagelse. Ingen går fri - heller ikke byer som Roskilde (83.000 færre passagerer) eller Herlev (88.000 færre passagerer).

Hvis der gennemføres besparelser i ti procent scenariet, vil det samlede passagertab løbe op i 6,73 millioner passagerer, der så skal finde andre måder at komme frem. Det svarer til cirka 3,7 procent af Movias samlede passagertal i 2022.

Flextrafik er ikke en erstatning til busser
En anden sejlivet myte er, at det er kommunaløkonomisk snusfornuft at erstatte et etableret rutenetværk med tilbuddet om flextur og plustur. Flextrafik er rigtigt gode supplementer til den øvrige kollektive trafik i de tyndt befolkede områder, der giver borgerne mulighed for at blive kørt fra adresse til adresse (flextur) eller som transporttilbud på den del af rejsen, hvor bus og tog ikke rækker (plustur). Men det er ikke en erstatning.

Læs også

De to kørselstilbud udgjorde i 2021 780.000 ture svarende til 0,4 procent af passagererne i den kollektive bustrafik i 2021. Turene med flextrafik koster i gennemsnit kommunerne på landsplan 110 kroner i tilskud per passager.

Inden teknik- og udvalgsformanden får set sig om, har kommunen derfor brugt det samme budget på flexture som det koster at opretholde det eksisterende serviceniveau i den kollektive trafik som grundlag for en ambition om fornyet passagervækst. 

Danskernes transportbehov er størst i fritiden
Den kollektive trafik har afgjort en stor berettigelse, når den betjener de store pendlerstrømme til arbejde og uddannelse om morgenen og eftermiddagen.

En tredje og ødelæggende myte er derfor, at den kollektive trafik har opfyldt sit formål, når vi har fået gymnasieeleverne om bord, og at den kollektive trafik lytter grundigt til virksomhedernes og arbejdspladsernes ønsker til trafikbetjeningen.

Ikke mindre end 61 procent af danskernes transportbehov har med ærinder og fritidsaktiviteter at gøre. Det er derfor helt afgørende, at serviceniveauet i den kollektive trafik opretholdes på et niveau, så den giver mening for danskerne og deres transportbehov til hele hverdagslivet.

Vi er overbeviste om, at vi ser ind i 2023 med et stort vækstpotentiale for den kollektive trafik.

Lasse Repsholt

Et svensk studie har demonstreret, hvordan passagertal og brug af kollektiv trafik styrkes både i og udenfor myldretiden, hvis passagererne har et mere komplet servicetilbud, der ikke kun dækker de mest travle stunder. Covid19 i diverse varianter og mutationer har før snydt os, men vi er overbeviste om, at vi ser ind i 2023 med et stort vækstpotentiale for den kollektive trafik.

Men kun hvis vi formår at opretholde et godt serviceniveau, styrke integrationen med nye mobilitetsformer og lade den kollektive trafik indgå i en overordnet målsætning om mere bæredygtige og sammenhængende kommuner og regioner. En forudsætning er dog, at vi gør op med myterne og tager fat i arbejdet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lasse Repsholt

Formand, Kollektiv Trafik Forum, sektorchef, Dansk Persontransport
cand.scient.pol (Aarhus Uni. 2002), HD (Copenhagen Business School 2010)

0:000:00