Debat

Dansk PersonTransport: Stop bussernes nedadgående spiral

500 millioner til den kollektive bustrafik, grøn omstilling og rekruttering af seniorer. Her er tre forslag, der bør være selvskrevne på finansloven, skriver Micheal Nielsen.

Priserne stiger, kommunerne skærer ned, og resultatet er en nedadgående spiral af rutelukninger og forringet kollektiv transport til borgerne. Det er en bombe under sammenhængskraften i vores samfund, skriver Michael Nielsen.
Priserne stiger, kommunerne skærer ned, og resultatet er en nedadgående spiral af rutelukninger og forringet kollektiv transport til borgerne. Det er en bombe under sammenhængskraften i vores samfund, skriver Michael Nielsen.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Michael Møller Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringens finanslovsforslag er snart på trapperne, og i Dansk PersonTransport har vi tre klare ønsker til, hvad den bør indeholde:

Temadebat

Hvad skal den kommende finanslov indeholde på transportområdet?

Et nyt finanslovforslag står for døren og med det en mulighed for at sætte en ny retning for transportpolitikken i Danmark.

Altinget Transport åbner derfor for en temadebat, hvor vi spørger en række af sektorens aktører, om hvad de ønsker en ny finanslov skal indeholde.

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected].

1. Sikring af den kollektive transport

2. Midler til grøn omstilling og ladeinfrastruktur

3. Styrkelse af rekruttering af seniorer

Sikring af den kollektive transport

Priserne stiger, kommunerne skærer ned, og resultatet er en nedadgående spiral af rutelukninger og forringet kollektiv transport til borgerne. Det er en bombe under sammenhængskraften i vores samfund.

Det sker, selvom bussen er hjørnestenen i den kollektive transport, hvor langt de fleste menneskers transportbehov er indenfor deres hjemkommune eller i deres egen region.

Regeringen har erkendt, at der skal ske noget på området, og det er udmærket, at man har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på fremtidens kollektive mobilitet i alle dele af landet.

Men ekspertudvalget har primært det lange lys på og er ikke sat i verden for at løse de akutte problemer, som den kollektive transport står med.

Hvis ikke de akutte problemer bliver løst, er der en seriøs risiko for, at der i dele af landet ikke er noget at bygge videre på og udvikle, når ekspertudvalget er færdigt med sit arbejde næste år.

Derfor foreslår vi, at der afsættes 500 millioner til at sikre den kollektive bustrafik på finansloven i 2024, så vi kan få stoppet den nedadgående spiral.

Sæt midler af til grøn omstilling og ladeinfrastruktur

Når den kollektive bustrafik er blevet dyrere, skyldes det blandt andet de stigende energipriser, som også presser omstillingen til eldrift.

Flere kommuner har allerede trådt på bremsen i forhold til den grønne omstilling, fordi den eksisterende kollektive trafik er blevet dyrere i drift.

Det er ikke en farbar vej at gå for vores samfund, hvor vi skal have flere til at vælge den kollektive transport til, samtidig med at vi får gennemført den grønne omstilling af køretøjerne hurtigst muligt.

Vi er meget stolte af, at vi har knækket koden til at sikre flere seniorer på arbejdsmarkedet, og vi vil rigtig gerne have endnu flere

Michael Nielsen
Adm. direktør, Dansk PersonTransport

Persontransportbranchen repræsenterer den del af den erhvervsmæssige transport, som er kommet klart længst i den grønne omstilling. Alligevel er der udfordringer, som regeringen bør adressere i sin finanslov.

Det handler om omstillingen af liftbusserne, turistbusserne og fjernbusserne, som bruges til alt fra traditionel turistkørsel og kørsel af passagerer rundt i landet til kørsel med handikappede, skovbørnehaver og skolekørsler.

Undersøgelser viser, at både turist- og fjernbusser allerede i dag udgør en grøn og bæredygtig transportform, og i mange tilfælde er valget af bus faktisk det mest klimavenlige i sammenligning med andre transportformer som fly, bil og tog.

Alligevel er vognmændene klar på at bidrage endnu mere, men her lider de under, at fokus på grøn omstilling af den tunge transport hovedsageligt er på lastbiler. Både når det kommer til eksisterende puljer og diskussionerne om udrulning af ladeinfrastruktur til tung transport.

Turistbusserne, fjernbusserne og liftbusserne har nogle helt andre behov for opladning for eksempel tæt på turistattraktioner, i købstæderne og i de større byer, hvor turisterne skal sættes af og på og ved hospitaler, institutioner og skoler.

Derfor er vores forslag, at der på finansloven afsættes en pulje til ladeinfrastruktur ved skoler, hospitaler og lokale attraktioner, så kommuner, forlystelsesparker, feriecentre og andre kan få støtte til at opstille ladeinfrastruktur til såvel de store som små busser, samtidigt med at man fortsætter med at støtte etablering af ladeinfrastruktur til taxierne og flexbilerne.

Derudover bør der etableres en pulje til at understøtte omstillingen af køretøjerne, som vognmændene kan søge.

Styrkelse af rekruttering af seniorer

I Dansk PersonTransport har vi kastet alle kræfter ind på at øge rekrutteringen til branchen, og vi har særligt haft stor succes med at tiltrække og fastholde seniorer, der ellers ville have forladt arbejdsmarkedet.

Derfor foreslår vi, at der laves en seniorordning, hvor man fjerner eller i det mindste kraftigt reducerer egenbetalingen for seniorer, der ønsker at blive eller bus- eller taxichauffører

Michael Nielsen
Adm. direktør, Dansk PersonTransport

Vi har masser af eksempler på tidligere politibetjente, skoleledere og sågar skuespillere, der er langt over pensionsalderen, men som fortsat bidrager til samfundet ved at køre bus eller taxi.

Vi er meget stolte af, at vi har knækket koden til at sikre flere seniorer på arbejdsmarkedet, og vi vil rigtig gerne have endnu flere, men udfordringen er, at der er en stor egenbetaling for kørekort og uddannelse, når man ønsker at blive bus- eller taxichauffør.

Noget der ikke er i mange andre brancher, og udfordringen er særlig stor for seniorer med lange videregående uddannelser. De skal nemlig betale næsten 10 gange mere end seniorer uden en videregående uddannelse.

Det giver ingen mening, når de jo er færdige med deres karriere inden for det felt, som de oprindeligt uddannede sig til og nu ønsker at bidrage aktivt til samfundet ved at tage endnu en tørn som bus- eller taxichauffør.

Derfor foreslår vi, at der laves en seniorordning, hvor man fjerner eller i det mindste kraftigt reducerer egenbetalingen for seniorer, der ønsker at blive eller bus- eller taxichauffører.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Møller Nielsen

Adm. direktør, Dansk PersonTransport, fhv. adm. direktør, Danske Busvognmænd
civilingeniør

0:000:00