Danske Medier: Unødvendig bureaukratisering af distributionsbranchen vil ramme pizza- og avisbude

Lovforslag fra regeringen kan betyde, at pizza- og avisbude skal omfattes af godskørselstilladelse, når de leverer pakker, der vejer mere end 11 kilo. Intentionen er at sikre regler om skat, arbejdsmiljø og udenlandsk arbejdskraft. Men loven rammer hele branchen og medfører unødigt bureaukrati, skriver Mads Brandstrup.

Placeholder image
Lovforslag vil medføre, at en avisomdeler eller et pizzabud skal gennemføre kurser og bureaukratiske krumspring, hvis han vil beholde sit arbejde, skriver Mads Brandstrup. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen har for nyligt sendt et forslag om en ændring af godskørselsloven i høring. Her foreslår man, at også pizza-, avis- og reklamebude med videre skal omfattes af den godskørselslov, der oprindeligt er tiltænkt tonstunge lastbiler.

Det er slet skjult i et forslag om at afskaffe den såkaldte 11 kilo-regel, så det i fremtiden vil kræve godskørselstilladelse at distribuere selv et postkort eller andre varer under 11 kilo i en varebil.

Forslaget vil i praksis medføre, at en avisomdeler eller et pizzabud skal gennemføre kurser og bureaukratiske krumspring, hvis han vil beholde sit arbejde. 

Med forslaget vil regeringen ”sikre en mere effektiv håndhævelse af reglerne samt en bedre mulighed for branchen til at efterleve reglerne”. Angiveligt for at komme problemer med ulovlig arbejdskraft og dårligt arbejdsmiljø til livs.

Det er bestemt en hæderlig intention, som vi kun kan støtte. Men at det kræver en stor og bureaukratisk ændring af reglerne for distribution, har vi svært ved at se. For hvorfor skulle det blive det lettere at håndhæve og efterleve de gældende regler, ved at det bliver ulovligt for distributører at køre med pakker under 11 kilo? 

Lov skal holdes – uanset om pakker vejer 10 eller 12 kilo

Vi har i Danmark klare regler for skat, arbejdsmiljø og udenlandsk arbejdskraft. De regler skal naturligvis overholdes, uanset om pakker vejer 10 eller 12 kilo. Sådan er det allerede i dag. Og at skabe mere bureaukrati for de små distributører ændrer ikke det forhold.  

Med forslaget vil regeringen lave rigide regler ét sted – for at løse nogle angivelige problemer et helt andet sted. Men så vidt vi er bekendt, er distributionsbranchen ikke særligt problemtynget i forhold til andre brancher – og der er ikke fremlagt nogen dokumentation for, at godskørselsloven for varebiler, der blev iværksat i 2019, har løst nogen problemer. 

Det er svært at se, hvilke problemer forslaget skulle løse, eller hvem forslaget skulle gavne – udover lastbilsdistributørerne og 3F.

Mads Brandstrup, direktør for Danske Medier

De rapporter, som er tilgængelige, handler stort set alle om, at lovovertrædelserne vedrører vognmænd og chauffører, der ikke har forstået selve reguleringen og ikke har medbragt de rette papirer eller været på de rette kurser, eller som bevidst undlader det for at spare penge.

Her er vi ved sagens kerne. En yderligere skærpelse af lovgivningen vil ramme de hæderlige virksomheder, som i forvejen følger lovgivningen nidkært, men nu bliver pålagt yderligere byrder, mens politiet kun kan overkomme at stoppe en forsvindende del af dem, som ikke ofrer store summer på kurser, blanketter og tilladelser.   

Omend intentionen er hæderlig, er forslaget kort sagt en forbier. Og derfor er vi i Danske Medier også glade for, at et flertal i Folketinget bestående af Radikale og oppositionen har afvist forslaget.  

Dårlig timing 

Forslaget kommer desuden på et højest besynderligt tidspunkt: Pakkemarkedet buldrer fortsat derudaf i kølvandet på coronakrisen. Og manglen på arbejdskraft er til at få øje på. Spørg enhver virksomhed i distributionsbranchen. Eller spørg beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der med trepartsforhandlinger har forsøgt at finde løsninger på den akutte mangel på arbejdskraft.  

At øge bureaukratiet og kursuskravene vil naturligvis have den afledte effekt, at flere holdes ude af distributionsbranchen, der er en af de få brancher, hvor personer på kanten af arbejdsmarkedet kan blive løftet fra overførselsindkomst og ind i det arbejdende fællesskab. Eller hvor seniorer og personer med nedsat arbejdsevne får mulighed for at arbejde på deltid.

For dem, deres arbejdspladser og samfundsøkonomien i det hele taget er regeringens forslag ærgerligt. 

Det er svært at se, hvilke problemer forslaget skulle løse, eller hvem forslaget skulle gavne – udover lastbilsdistributørerne og 3F.

Lastbilerne fordi de forventer at få en større del af markedet, da de allerede har både godskørselstilladelserne og alle besværlighederne – men samtidig også problemer med at skaffe chauffører. Og 3F fordi lovgivningen vil betyde, at flere omfattes af 3F’s overenskomster, som er knyttet op på godskørselsloven, imens chaufførmanglen presser priser og lønninger op til fordel for 3F. 

Lad os sammen finde løsninger 

Var det dog ikke bedre at jagten målrettet gik på at stoppe de ganske få, som overtræder den allerede gældende lovgivning ved at køre i nødsporene ved at køre med overlæs, ved at køre uden kørekort, ved at begå socialt bedrageri, ved at overtræde arbejdsmiljøbestemmelserne? Altså forhold som allerede med god grund er ulovlige.

På tværs af lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, regeringen og myndigheder bør det være muligt i fællesskab at komme med forslag, der mere målrettet og effektivt tager hånd om de få brodne kar – i stedet for slag i luften uden effekt.

Danske Medier stiller sig gerne til rådighed for en sådan dialog og håber, at andre vil være med. 


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser