Danske Vognmænd: Udstationering vil give chauffører ordnede forhold

DEBAT: Det danske vognmandserhverv bliver taberne, hvis ikke EU's udstationeringsdirketiv gøres gældende for transportområdet. Kritikere forveksler social dumping med frihed, skriver Erik Østergaard, administerende direktør for DTL Dansk Vognmænd.

Af Erik Østergaard
Administerende direktør, DTL – Danske Vognmænd

Skal udenlandske chauffører i Danmark kunne overnatte på statslige rastepladser, som det passer dem? Og skal udenlandske chaufførers løn- og arbejdsvilkår bestemmes af deres hjemlands minimumsregler, når de befinder sig i den anden ende af Europa?

Det er det helt afgørende spørgsmål, når EUs vejpakke 4. juli kommer på dagsordenen i Europa-Parlamentet. DTL's svar på spørgsmålet er nej – og nej.

I Altinget 28. juni har henholdsvis det polske transportforbund Transport and Logistics Poland (TLP) og danske ITD ytret sig her på portalen om problematikken om udenlandske chaufførers tilstedeværelse i et andet EU-land.

TLP har oplyst, at de har klaget til EU-Kommissionen over nye danske regler for tidsbegrænsning på 25 timer for ophold på danske, statsligt ejede, rastepladser. Og ITD er gået i rette med Europa-parlamentarikeren Ole Christensen (S), der på altinget.dk for nylig fastslog, at manglende regler for udstationering inden for vejtransporten er en ladeport for social dumping.

TLP og ITD trækker på samme hammel
Nu kan man så spørge, om der er en sammenhæng mellem det, som TLP og ITD hver især har ført frem? Svaret er ja – der er en sammenhæng, både formelt og i substansen.

Formelt, fordi de to organisationer, TLP og ITD, er tæt forbundne via de sammenslutninger, de er tilknyttet. En række østeuropæiske lande har underskrevet ITD's deklaration om internationale transporter, hvorefter der ikke skal gælde udstationeringsregler for internationale transporter. I Europa er kredsen af organisationer, der har underskrevet denne deklaration, kendt under navnet ITD-alliancen.

TLP var i 2014 stifter af ”the Alliance for Future Transport” bestående af en række østlandes organisationer. Denne alliance er kraftig modstander af anvendelse af regler om udstationering af arbejdstagere på internationale chauffører, som vil stride mod ”deres mobile arbejde og den uforudsigelige karakter af transportydelser”. Samme holdning gengives i ITD-alliancen, og visse organisationer har tilsluttet sig begge alliancer.

Primus og klapstole har ikke rekreativ værdi
I substansen, fordi der er en tæt sammenhæng mellem ønsket om at kunne lade lavt betalte østeuropæiske chauffører benytte sig af et lands statslige rastepladser til at campere i dagevis – ja, ugevis – med det resultat, at rastepladserne optages for de trafikanter, der har brug for korte ophold af hensyn til trafiksikkerheden – og så ønsket om, at disse chaufførers ophold skal ske på udenlandske lavtlønsvilkår.

Vilkår, der gør, at førerkabinen bruges til lange ugehvil, og primussen og klapstolen gør det ud for den rekreative værdi. 

Der fremføres to centrale argumenter for den ”frihed”, som henholdsvis ITD og TLP vil give chaufførerne: Regler om udstationering vil gøre det nærmest umuligt for myndighederne at kontrollere og håndhæve. Og tidsbegrænset parkering vil tvinge chaufførerne til konstant at cirkulere mellem parkeringspladser uden hensyntagen til deres behov for hvile.

Men hvis man kigger nærmere på de idéer, som EU-Kommissionen fremkom med sidste år ved udsendelsen af vejpakken – der altså skal stemmes om i Europa-Parlamentet 4. juli – skal forslaget om udstationering kun gælde for chauffører, der er i international transport og i mere end tre dage per kalendermåned.

Cabotage i over tre dage er udstationering
DTL finder, at tærsklen på tre dage er passende, men de tre dage inden for en kalendermåned behøver ikke at være en sammenhængende tre dages periode: Hvis man opholder sig i samme værtsmedlemsstat i mere end tre dage inden for en kalendermåned, så bør chaufføren være omfattet af værtsmedlemsstatens regler om mindsteløn og årligt betalt ferie.

Med de systemer, der i dag findes til flådestyring, GPS-overvågning og snart også den smarte tachograf, har vi vanskeligt ved at se, at kontrol og håndhævelse skulle være det store problem. Medmindre man har noget at skjule.

Tilsvarende må vi blot sige, at hvis det er vanskeligt at finde offentlige steder at parkere og efterfølgende opholde sig 45 timer i sit køretøj, hvilket i øvrigt i forvejen er ulovligt, så er det nok, fordi man fra speditør- og planlæggerside ikke tager sin opgave tilstrækkeligt alvorligt.

Speditører har set gennem finger med campingproblemer
Campingproblemerne har eksisteret de seneste 10 år og har været stigende, uden at speditionsbranchen har løftet en finger.

Det er på tide, at vejtransporten får ordnede forhold for chaufførerne og fair konkurrence for vognmændene i hele Europa – hverken mere eller mindre. Og det skal først og fremmest ske ved at få reguleret det ophold, som chauffører har i et andet EU-land end hjemlandet.

Derfor skal udstationeringsreglerne gælde også for international transport. Derfor skal ophold på 45 timer eller mere ske under hensyntagen til chaufføren.

Meningen med EU kan aldrig være, at de lande som er førende i sikkerhed, uddannelse, ordentligt arbejdsmiljø og god løn skal gøres ringere. Meningen må være, at de lande, der halter bagefter, skal løftes og gøres bedre.

I sidste ende vil det være et spørgsmål om, at dansk vognmanderhverv kan komme til at betale regningen, ovenikøbet med visse danske organisationers og danske politikeres mellemkomst.

Forrige artikel ITD: Chauffører der krydser grænser er ikke udstationerede ITD: Chauffører der krydser grænser er ikke udstationerede Næste artikel Forsker: Når vi får førerløse biler, får vi brug for roadpricing Forsker: Når vi får førerløse biler, får vi brug for roadpricing
Cepos: Grøn omstilling af bilparken kan blive voldsomt dyr

Cepos: Grøn omstilling af bilparken kan blive voldsomt dyr

AFGIFTER: Det vil koste dyrt på den private velfærdskonto, hvis man vil bruge afgifter til at få bilkøbere væk fra benzinbiler og over i elbiler. Omvendt giver lavere bilafgifter store gevinster, vurderer Cepos på baggrund af ny analyse.