Debat

Debat: Det er fejlagtigt at tro, at elbilen er en miljøengel

DEBAT: Der er i transportdebatten en tyrkertro på elbilen som en frelsende engel, men så enkelt er det bare ikke. Elbilen støjer og skaber trængsel på samme niveau som andre biler og udleder i visse tilfælde kun marginalt mindre CO2 per kilometer, skriver Poul Kattler.

Strøm skal fremover stadig bruges med omtanke, alt er ikke muligt på samme tid, mener Poul Kattler. 
Strøm skal fremover stadig bruges med omtanke, alt er ikke muligt på samme tid, mener Poul Kattler. Foto: Clever
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Poul Kattler
Bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Trafik

Der er i debatten en tyrkertro på, at elbilerne kommer som en frelsende engel. Der er nær sagt ikke det problem, som elbilerne ikke kan løse. Så enkelt er det dog ikke.

Først og fremmest fylder elbiler fysisk lige så meget i trafikken som andre biler. Elbilerne løser således ikke nogen trængselsproblemer, man kunne frygte det modsatte, i fald elbiler bliver favoriseret så meget, at cyklister og passagerer fra den offentlige transport fristes til at købe og bruge elbiler.

Elbilerne støjer ved hastigheder over 30-40 kilometer i timen lige så meget som andre biler. Elbilerne bidrager til fine partikler fra bremser, hjul og vejbelægning ligesom andre biler. En miljøengel er elbilerne altså ikke.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

En bil er ikke et effektivt køretøj
De tunge batteripakker til elbilerne gør for eksempel en Tesla 2,5 tons tung og dermed et halvt tons tungere end en Audi A7. Det skal sammenholdes med, at der i gennemsnit er mellem 1,05 og 1,3 personer i bilen. En person kører således rundt med et betontungt sofaarrangement med de fleste pladser tomme. Med batterier i bunden bliver sofaarrangementet altså bare tungere.

En bil er ikke et effektivt køretøj, ved almindelige biler med forbrændingsmotor er kun 20 procent af energien fra brændstoffet til rådighed for kørslen. 70 procent af energien tabes i motoren som varme. Elbilen taber ikke nær så meget i elmotorerne. Men til gengæld koster elbiler mere energi end konventionelle biler i produktionen (primært til batterierne).

Så længe vi ikke har rigeligt af grøn strøm til rådighed, vil en stor bestand af elbiler give ekstra efterspørgsel efter strøm, der ikke er grøn. 

Poul Kattler
Bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Trafik

Læs også

Livscyklusomkostningerne per kørt kilometer hænger nøje sammen med, hvordan strømmen er produceret. Kører elbilen på ren grøn strøm, bliver det til omkring 75 gram CO2-udledninger per kilometer, hvoraf langt det meste kommer fra produktion og destruktion af køretøjet. Kører elbilen derimod på det mix af strøm, der er typisk i Europa, så koster en kilometer knap 200 gram CO2 per kilometer. Det er tæt på dieselbilernes 220 gram, som European Environment Agencys rapport fra 2016 viser. Den er der baseret på gennemsnittet for EU's energiproduktion (se side 45). 

Tog er en bedre løsning
Et tog i Europa koster omkring 14 gram CO2 per kilometer med gældende bestand af tog og mix af strøm plus et lille tillæg til livcyklusomkostninger. Toget kører mindst ti gange så mange kilometer i sin levetid end bilen, og derfor er produktion og destruktion af mindre betydning og er heller ikke meget studeret. Nærbaner og letbaner har det på tilsvarende facon.

Så længe vi ikke har rigeligt af grøn strøm til rådighed, vil en stor bestand af elbiler give ekstra efterspørgsel efter strøm, der ikke er grøn. Hvis 80 procent af EU’s bilpark i 2050 er elbiler, vil det ekstra behov for el svare til 150 gigawatt, det er 1,5 gange Nordens samlede elkapacitet. Det kan ikke undgå at forsinke overgangen til ren grøn strøm.

Der er en kappestrid for at få lov til at bruge den grønne strøm, det er ikke kun elbilerne, der står i kø, men også datacentre, boligopvarmning (varmepumper) og meget mere. Udbygning af ekstra kapacitet og driften heraf koster samfundet investeringer og løbende udgifter, så grøn strøm bliver aldrig gratis til stede i stikkontakten. Strøm skal fremover stadig bruges med omtanke, alt er ikke muligt på samme tid.

Elektrisk transport skal efter vores mening fremover været et effektivt mix af elektriske tog på de længere afstande, elektriske busser og elcykler på nærdistancen og med elbiler, hvor de øvrige transportformer kommer til kort.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00