Debat: Det er fejlagtigt at tro, at elbilen er en miljøengel

DEBAT: Der er i transportdebatten en tyrkertro på elbilen som en frelsende engel, men så enkelt er det bare ikke. Elbilen støjer og skaber trængsel på samme niveau som andre biler og udleder i visse tilfælde kun marginalt mindre CO2 per kilometer, skriver Poul Kattler.

Af Poul Kattler
Bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Trafik

Der er i debatten en tyrkertro på, at elbilerne kommer som en frelsende engel. Der er nær sagt ikke det problem, som elbilerne ikke kan løse. Så enkelt er det dog ikke.

Først og fremmest fylder elbiler fysisk lige så meget i trafikken som andre biler. Elbilerne løser således ikke nogen trængselsproblemer, man kunne frygte det modsatte, i fald elbiler bliver favoriseret så meget, at cyklister og passagerer fra den offentlige transport fristes til at købe og bruge elbiler.

Elbilerne støjer ved hastigheder over 30-40 kilometer i timen lige så meget som andre biler. Elbilerne bidrager til fine partikler fra bremser, hjul og vejbelægning ligesom andre biler. En miljøengel er elbilerne altså ikke.

En bil er ikke et effektivt køretøj
De tunge batteripakker til elbilerne gør for eksempel en Tesla 2,5 tons tung og dermed et halvt tons tungere end en Audi A7. Det skal sammenholdes med, at der i gennemsnit er mellem 1,05 og 1,3 personer i bilen. En person kører således rundt med et betontungt sofaarrangement med de fleste pladser tomme. Med batterier i bunden bliver sofaarrangementet altså bare tungere.

En bil er ikke et effektivt køretøj, ved almindelige biler med forbrændingsmotor er kun 20 procent af energien fra brændstoffet til rådighed for kørslen. 70 procent af energien tabes i motoren som varme. Elbilen taber ikke nær så meget i elmotorerne. Men til gengæld koster elbiler mere energi end konventionelle biler i produktionen (primært til batterierne).

Livscyklusomkostningerne per kørt kilometer hænger nøje sammen med, hvordan strømmen er produceret. Kører elbilen på ren grøn strøm, bliver det til omkring 75 gram CO2-udledninger per kilometer, hvoraf langt det meste kommer fra produktion og destruktion af køretøjet. Kører elbilen derimod på det mix af strøm, der er typisk i Europa, så koster en kilometer knap 200 gram CO2 per kilometer. Det er tæt på dieselbilernes 220 gram, som European Environment Agencys rapport fra 2016 viser. Den er der baseret på gennemsnittet for EU's energiproduktion (se side 45). 

Tog er en bedre løsning
Et tog i Europa koster omkring 14 gram CO2 per kilometer med gældende bestand af tog og mix af strøm plus et lille tillæg til livcyklusomkostninger. Toget kører mindst ti gange så mange kilometer i sin levetid end bilen, og derfor er produktion og destruktion af mindre betydning og er heller ikke meget studeret. Nærbaner og letbaner har det på tilsvarende facon.

Så længe vi ikke har rigeligt af grøn strøm til rådighed, vil en stor bestand af elbiler give ekstra efterspørgsel efter strøm, der ikke er grøn. Hvis 80 procent af EU’s bilpark i 2050 er elbiler, vil det ekstra behov for el svare til 150 gigawatt, det er 1,5 gange Nordens samlede elkapacitet. Det kan ikke undgå at forsinke overgangen til ren grøn strøm.

Der er en kappestrid for at få lov til at bruge den grønne strøm, det er ikke kun elbilerne, der står i kø, men også datacentre, boligopvarmning (varmepumper) og meget mere. Udbygning af ekstra kapacitet og driften heraf koster samfundet investeringer og løbende udgifter, så grøn strøm bliver aldrig gratis til stede i stikkontakten. Strøm skal fremover stadig bruges med omtanke, alt er ikke muligt på samme tid.

Elektrisk transport skal efter vores mening fremover været et effektivt mix af elektriske tog på de længere afstande, elektriske busser og elcykler på nærdistancen og med elbiler, hvor de øvrige transportformer kommer til kort.

Forrige artikel Dansk Elbil Alliance: Valgkampen er afgørende for elbilernes fremtid Dansk Elbil Alliance: Valgkampen er afgørende for elbilernes fremtid Næste artikel FRI: En ny mobilitetsplan skal udformes i forhold til FN's 17 verdensmål FRI: En ny mobilitetsplan skal udformes i forhold til FN's 17 verdensmål
 • Anmeld

  Carsten Maegaard · Rådgivende byplanarkitekt

  Elbiler er ikke en endelig løsning.

  Som Poul Kattler skriver er der stadigvæk forurening ved elbiler (dæk,bremser, dækstøj), men værre er at de slet ikke løser der stigende trængselsproblem. Vi ødelægger sgu vores byer hvis vi stadig skal udvide veje og gader samt skaffe flere parkeringspladser. De største transportbehov er myldretidstrafik og tung fjerntrafik. Der er kollektivt baserede løsninger for begge behov. Bare kig ud over næsetippen - fx til Tyskland, Schweiz og Holland.

 • Anmeld

  Søren Sørensen · Smart Mobility Facilitator

  Elbiler fjerner CO2 lokalt i forhold til benzin/diesel biler

  Et par betragtninger til at balancere indlægget
  En elbil forurener ikke nærmiljøet med udstødningsstoffer.
  En elbil bliver mere grøn jo mere produktion af el overgår til grøn strøm.
  Hvis bilister som i dag ønsker at sidde i kø er det bedre at det er i en elbil.
  I dag foregår ca 80% af mobilitet i biler og kun 20% med kollektiv transport, cykle og gang. En ændring af fremdriftsmiddel fra benzin/diesel til el ændrer ikke på det forhold alene.
  Så lang tid du køber din egen bil vil det være din form for mobilitet fra turen til bageren, til og fra arbejde og til alle private ture incl. for mange også ferien. Du tager ikke toget fordi du allerede har investeret i en bil.
  Har du derimod adgang til at leje en bil, når det giver mening er det nemmere at vælge den smarteste form for mobilitet afhængig af situationen.
  For størstedelen af danskere som lever I byer vil det være muligt at omstille fra bilejerskab til at bruge bil, tog, bus, taxi, cykel, løbehjul og endelig - at gå til bageren i stedet for at køre i bil.
  MaaS agenter vil i fremtiden hjælpe med at planlægge og navigere fra dør til dør lige så nemt som at bruge en GPS I din bil i dag.
  Skal der ske en ændring af mobilitet fra private biler til kollektiv trafik skal man huske på at ekstra billetsalg vil koste samfundet det samme som billetprisen da ca 50% af udgifterne til billetterne dækkes af tilskud fra kommuner, regioner og staten. (mere kapacitet, flere ruter og frekvens skal op)
  Den eneste sektor, der ikke har taget ansvar i forhold til at reducere CO2 er transport. Elbilen kan være med til at knække kurven.

 • Anmeld

  Ole Rasmussen · Ingeniør

  Mikroplast fra dæk

  Der bør mere fokus på mikropartikler fra dæk - et citat " ..tyre wear and tear to the total global amount of plastics ending up in our oceans was roughly estimated to be in the range of 5–10%. This makes wear and tear from tyres at least as important as plastic bottles, bags and fibres released from clothing during washing [2]. These numbers underline that tyre wear and tear deserves a higher place on the political agenda .. " kilde https://www.mdpi.com/1660-4601/14/10/1265/htm