DTL: Lad vejkontrollen være forbeholdt lastbiler på udenlandske plader

DEBAT: Vejkontrollen af lastbilchaufførernes lønforhold skal være forbeholdt dem, der er registreret i udlandet, fordi de kræver mest myndighedsarbejde. De danskregistrerede kan klares ved almindelig virksomhedskontrol, mener DTL-Danske Vognmænd.

Erik Østergaard
Adm. direktør, DTL-Danske Vognmænd

Oven på spillet om FH-DA-aftaleforslaget er regeringens udspil til lovtekst nu kommet i høring. Hos DTL-Danske Vognmænd ser vi meget frem til de politiske drøftelser under lovforslagets behandling, og vi er fortsat meget begejstrede for de principper, et stort flertal af politiske partier endte med at blive enige om i sin tid.

Men nu er vi så også på vej ind i en ny fase, og når loven bliver vedtaget, skal den implementeres. Særligt ét punkt er værd at hæfte sig ved.

Fremover skal ikke bare de udenlandske chauffører kunne dokumentere, at de opretholder en løn på dansk overenskomstniveau, når de kører indenrigstransporter i Danmark. Det skal danske chauffører og deres arbejdsgivere også – uanset om vognmanden er medlem af en arbejdsgiverorganisation eller ej. Det er glimrende.

Men for at bruge ressourcerne til kontrollen bedst muligt, er det DTL-Danske Vognmænds forslag, at kontrollen af lønforholdene for de dansk-registrerede biler foregår i forbindelse med virksomhedskontrollerne. Det vil sige den stikprøvevise kontrol af om godskørselsloven overholdes, og i forbindelse med at vognmands­tilladelserne skal fornys – samt også gerne i forbindelse med virksomhedskontrol af køre-/hviletidsreglerne.

Danske vognmænd kan nemt kontrolleres
Det er der flere gode grunde til. Med det voldsomme antal udenlandske biler der hver dag kører ind i Danmark (cirka 5 til 6.000), må det forventes, at de kontroller, der vil blive foretaget på landevejene af udenlandske biler, vil byde på ekstra vanskeligheder for myndighederne. Når nu hele intentionen med loven er at dæmme op for unfair konkurrence og social dumping, så er det vigtigt, at myndighedstrykket bruges der, hvor man kan finde problemerne: på vejene.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en mere krævende opgave at få sikret dokumentationen fra for eksempel rumænske, lettiske eller bulgarske arbejdsgivere om transporter, der er i gang. Og det vil komme til at kræve en særlig indsats fra myndighederne med et stort opfølgningsarbejde efter stoppet af lastbilen på vejen.

I forhold til danske virksomheder med danske chauffører, så forholder det sig anderledes. For her kan man jo finde dokumentationen for aflønningen uden vanskeligheder – nemlig i forbindelse med almindelig virksomhedskontrol.

Det har den fordel, at man kan systematisere kontrollen og finde afklaringen med det samme – uden at have trafikken susende om ørerne samtidig og uden at lægge beslag på myndighedernes ressourcer til vejsidekontrol.

Giv overenskomstnævn en større rolle
Samtidig er det en overvejelse værd, om beføjelserne hos det overenskomstnævn, der i medfør af godskørselsloven blev nedsat i 2012, skal udvides til også at gælde vurdering af medholdeligheden i forhold til dansk overenskomstniveau, når det gælder udenlandske chauffører. Nævnet kunne i øvrigt også trænge til at spille en større rolle i forhold til danske vognmandsvirksomheder, når kontrollen nu intensiveres. 

Så vores forslag er i al sin enkelhed, at vejkontrollen af lønvilkårene ved cabotagekørsel, kombikørsel og systematisk tredjelandskørsel retter sig mod lastbiler med udenlandske plader, og at kontrollen af lønforholdene for de danskregistrerede biler foregår i forbindelse med den stikprøvevise kontrol af, om godskørselsloven overholdes, og når vognmandstilladelserne skal fornys samt i forbindelse med virksomhedskontrol af køre-/hviletidsreglerne.

Dermed naturligvis også sagt, at vejkontrol, der udløses af åbenlyse ulovligheder, mistanke om spirituskørsel, overskridelse af hastighedsbegrænsninger, hensynsløs kørsel, biler med åbenlyse sikkerhedskritiske fejl og så videre naturligvis fortsat skal foretages på stedet og i situationen – uanset farven på lastbilens nummerplade.

Forrige artikel Autobranchen: Kontrol skal løse problemer med import af biler Autobranchen: Kontrol skal løse problemer med import af biler Næste artikel FDM: Der er en enorm uudnyttet kapacitet i samkørsel FDM: Der er en enorm uudnyttet kapacitet i samkørsel