EL: Grøn vejafgift skal betale for afgiftsfri elbiler

DEBAT: Afgiftsfritagelsen får flere el- og brintbiler på vejene, men det koster dyrt. Enhedslisten foreslår derfor et nyt grønt roadpricing-system, der skal få danskerne til at køre mindre, skriver Henning Hyllested (EL).

Af Henning Hyllested (EL)
Transportordfører og MF, Enhedslisten

I betragtning af klimakrisen er det er oplagt, at vi skal have flere el- og brintbiler på vejene, og det bliver naturligvis på bekostning af benzin- og dieselbilerne. 

Hvis vi samtidig kan lægge en dæmper på den ekstreme udvikling, vi ser i bilejerskabet, vil det være optimalt.

Frem mod 2030 forventes det, at der vil være 800.000 flere biler på vejene. Denne udvikling skal knækkes, og det skal i høj grad gøres ved at gøre alternativerne i form af cykler og kollektiv trafik mere attraktive. 

Men vi kommer altså ikke uden om, at bilen er opfundet og også i fremtiden vil have en rolle at spille i den danske trafik – blot skal vi sikre os, at fremtidens biler kører på grøn el eller på brint.

Fasthold afgiftsfritagelse
Jeg tror, det er de færreste, der ikke kan se pointen i at forlænge den eksisterende afgiftslempelse for elbiler, der efter planen skal udfases fra 2020. Det, der kan undre, er, at det ikke allerede er sket.

Det er jo nærmest bekymrende og kan i den grad give usikkerhed om, hvorvidt regeringen rent faktisk har forstået den udfordring, vi står over for, når vi taler klima og den grønne omstilling.

Enhedslistens svar på, hvad der skal ske med afgifterne på kort sigt, er således at forlænge den eksisterende afgiftslempelse for elbiler. Samtidig ønsker vi at tilbagerulle de seneste lempelser af registreringsafgiften for benzin- og dieselbilerne.

Lempelserne har været dårlige for klimaet, da de har øget salget af biler og i særdeleshed de store benzinslugere. Det har desuden vist sig, at lempelserne ikke har været tilstrækkeligt finansieret.

En tilbagerulning kan give et merprovenu for staten, og en del af dette provenu kan jo oplagt bruges til at fastholde lempelserne for elbilerne.

På den lange bane er vi nødt til at tage et alvorligt kig på, hvordan den grønne omstilling af transporten kommer til at påvirke statsfinanserne. De samlede indtægter fra bilerne udgør i dag over 50 milliarder kroner.

Når vi ser et samlet Folketing – med få undtagelser – bakke op om et reduktionsmål for CO2-udledningen på 70 procent i 2030, må vi da også forvente, at der hos de forskellige partier er en erkendelse af, at transportsektoren – som en af de helt store syndere med hensyn til CO2-udledning – også skal levere markante reduktioner.

Det er svært at se det gjort, uden at en væsentlig del af personbilerne omstilles til el (og brint).

Det vil selvfølgelig give en meget stor udfordring i forhold til de betydelige indtægter, vi i dag har fra registreringsafgift, brændstofafgift med mere. Hvis vi ikke gør noget, efterlader vi et stort hul i statskassen, og det ganske vist i milliardklassen.

Roadpricing rummer muligheder
Det er klart, at én vej at gå er at øge registreringsafgiften for el- og brintbilerne i takt med, at de overtager en stadig større del af markedet. 

Men dette vil omvendt også stække salget af de selv samme elbiler, som vi ønsker at fremme. Ud fra det perspektiv er det svært – set fra min stol – at komme uden om indførelsen af en gps-baseret grøn kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift – eller såkaldt roadpricing. Vi slipper dog ikke helt for en eller anden form for registreringsafgift – men sikkert mere teknisk baseret på bilens energieffektivitet. 

Roadpricing flytter afgifter fra værdien af bilen til (kørsels)forbruget. Det vil uden tvivl lægge en (ønskelig) dæmper på kørslen. 

Roadpricing vil samtidig blive et aktivt redskab til at bekæmpe og lette trængslen på vejene ved at gøre kørselsafgiften afhængig af, hvilke områder der typisk oplever trængsel.

Dette er baggrunden for, at Enhedslisten foreslår en grøn kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift, der er differentieret mellem landevej, motorveje og kørsel i byerne, men samtidig differentieret i forhold til trængslen (højere afgifter i myldretiden).

Vi er ret sikre på, at Eldrup-kommissionen, der skal levere en strategi for den grønne omstilling af bilparken – herunder komme med forslag til finansiering, når indtægterne forsvinder i takt med omstillingen – vil være enig med Enhedslisten og foreslå en kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift.

Forrige artikel Vognmænd: Arbejdsmarkedets parter må ikke blive en brik i politisk drilleri Vognmænd: Arbejdsmarkedets parter må ikke blive en brik i politisk drilleri Næste artikel FDM til politikere: Den grønne omstilling kommer ikke gratis FDM til politikere: Den grønne omstilling kommer ikke gratis