Energifonden: Dumt at udsætte den grønne omstilling

DEBAT: Regeringen bør ikke droppe arbejdet med køreplanen for grøn transport. Jo længere man venter med at handle, jo mere dramatisk skal man gå til værks, skriver Anne Grete Holmsgaard, formand for Energifonden og direktør i BioRefining Alliance.

Af Anne Grete Holmsgaard
Formand for Energifonden og direktør i BioRefining Alliance

Det er brandhamrende ærgerligt, at regeringen har droppet det grønne roadmap for transport. Mest fordi det må tages som udtryk for, at man helst vil undgå at forholde sig alt for konkret til, hvad der skal ske med transportsektorens CO2-udledning.

Det virker imidlertid ikke klogt. For jo længere man venter med at handle, jo mere dramatisk skal man gå til værks. Både hvis man skal leve op til egne ambitioner om, at transportsektoren skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og hvis man skal leve op til EU’s krav om reduktioner i den såkaldte ”non-ETS”-sektor, hvor udledningerne især kommer fra landbrug og transport. Her forventes kravet til Danmark at blive på minus 35-40 procent i 2030 (i forhold til 2005) – det vil sige om 15 år, hvilket sjovt nok svarer til en personbils gennemsnitlige levetid.

Realistiske mål?
I Energifonden har vi taget denne udfordring op og spurgt: Er det realistisk, at transportsektoren reducerer sin egen udledning med 35-40 procent i perioden frem til 2030 – og gør det til en overkommelig pris? Altså en praktisk og jordnær tilgang, hvor vi ikke skal opfinde nye smarte teknologier, men baserer os på anvendelse og videre udvikling af de søm, der allerede er i værktøjskassen – og holder fokus på den nære fremtid.

Svaret fra analysen er: Ja, det er muligt ved at anvende et miks af eksisterende teknologier (el, flydende biobrændstoffer og biogas) kombineret med skærpede EU-krav til biler og lastbilers ydeevne (længere på literen). Og: Prisen er lav og væsentligt lavere end de priser, der fremgik af den tidligere regerings virkemiddelkatalog. I begyndelsen af perioden vil det være billigst at anvende mere bio, men hen mod slutningen af perioden vil indfasning af el være billigst. Se mere om priser og beregninger i analysen her.

Kom nu i gang
Det forudsætter imidlertid, at man kommer i gang. Både nationalt og i EU.

På EU-plan er der især tre ting, Danmark skal kæmpe for: Øgede udlednings-krav til person- og varebiler, når den nuværende regulering udløber i 2021; krav til tunge køretøjers effektivitet; og krav om øget iblanding af bæredygtige biobrændstoffer.

På nationalt plan er det især vigtigt at gøre to ting: Det nuværende afgiftssystem bør ændres, så det i højere grad motiverer til køb af de mest energieffektive biler. Og så skal der en målrettet indsats til for at få biogas ind i de tunge køretøjer. Uden en særlig indsats på dette område vil det ikke ske.

Projekt ”Grøn Roadmap 2030” har haft en bredt sammensat styregruppe med repræsentanter fra seks brancheforeninger. De er naturligvis ikke enige om alt, men budskabet fra hele styregruppen er klart: Kom nu i gang, sats på et miks af teknologier. Drag i felten i EU – og glæd jer over, at prisen er lavere, end de fleste politikere regner med.

Forrige artikel E.ON: Brug for grøn realisme i transportsektoren E.ON: Brug for grøn realisme i transportsektoren Næste artikel Olsen Dyhr: Uansvarligt at droppe grøn transportplan Olsen Dyhr: Uansvarligt at droppe grøn transportplan