EU-Kommission afsætter over 200 milliarder til europæisk infrastruktur

BUDGET: EU-Kommissionen vil forlænge det tværeuropæiske transport- og infrastrukturnets forslag til den kommende syvårige budgetramme. Og der skal følge flere hundrede milliarder med.

EU-Kommissionen fremlagde onsdag sit forslag til fællesskabets kommende husholdningsbudget for perioden 2021-2028 med en ambition om at øge investeringerne i det europæiske transportsystem, det såkaldte ’Connecting Europe Facility’ (CEF).

Programmet støtter investeringer i grænseoverskridende infrastruktur inden for transport, energi og den digitale sektor.

På transportområdet er ambitionen blandt andet at færdiggøre det ’Trans-Europæiske-Net’ (TEN-T), som definerer den vigtigste europæiske infrastruktur.

Login