FDM: Digital revolution lige om hjørnet

DEBAT: Transportområdet står over for en revolution. De kommende årtier vil give muligheder, som man hidtil kun har kunnet finde i fantasien, skriver Thomas Møller Thomsen, adm. direktør FDM.

Af Thomas Møller Thomsen
Adm. direktør i FDM

De kommende årtiers transportrevolution består i sin enkelhed i to konkrete forhold.

Det ene er, at der i disse år så at sige sættes strøm til deleøkonomien. Det andet er, at biler vil blive selvkørende og på sigt førerløse. De to udviklinger har reelt intet med hinanden at gøre, men det er vurderingen, at de vil smelte sammen og blive vigtige for hinanden.

Hvem tænkte for ti år siden, at musiklyttere pludseligt ville holde op med at købe musik på cd og i stedet streame yndlingsmusikken mod et månedligt gebyr. Det gik hurtigt, meget hurtigt. Netop hastigheden hvorved forhold ændres i den digitale verden, er det, der adskiller nutidens forandringer fra fortidens. Ændringerne har endda fået deres eget ord; ’disruption’.

En ny transportverden 
De digitale muligheder er også det, der driver revolutionen på transportområdet. Også her er det forventningen, at fremtidens rejsende vil gå fra en verden, hvor mange navnlig bruger ét transportmiddel til en verden med multimodale transportvaner. Bilen er med dens unikke fleksibilitet i dag grundstammen i de flestes transport, idet næsten otte ud af 10 persontransportkilometer tilbagelægges i bil.

Bilen vil uden tvivl også blive det centrale omdrejningspunkt i fremtidens mobilitet, men færre vil eje deres bil, og flere vil så at sige streame deres mobilitetsbehov på tværs af transportformer.

Nedbryder grænser
I fremtiden vil færre være enten bilist, cyklist, fodgænger eller brugere af den kollektive trafik, men i stedet multimodale mobilister – og det vil være den digitale teknologi, der vil nedbryde grænserne mellem transportformerne. Fænomenet er blevet døbt Mobility as a Service, MaaS. Det er de digitale teknologier, der vil drive MaaS. Det er digitale platforme, der skal binde rute- og rejseplaner sammen med fælles betalingsmåder i realtid. I en enkel app vil man med få tryk kunne vælge og betale for den rejse, der passer én i nuet.

Det vil være en revolution, der vil begynde i storbyerne, men reelt i lige så høj grad vil kunne være en fordel i mere tyndt befolkede områder. MaaS har potentialet til langt mere effektivt end i dag at udnytte transportkapacitet og give ’mobilisterne’ effektiv, fleksibel og billig transport. MaaS vil også have potentialet til at bidrage positivt til transportens miljøpåvirkning og udfordringerne med trængsel. Dette vil midlertidigt bero på, hvordan et MaaS-system indrettes.

Hjernen i fremtidens biler
Det er også digitale løsninger, der så at sige er hjernen i fremtidens biler, der ved hjælp af utallige sensorer og kunstig intelligens vil kunne fritage føreren for opgaven med at køre bilen og ansvaret for kørslen.

Selvkørende egenskaber står øverst på bilproducenternes innovationsliste, og det er allerede et konkurrenceparameter. Allerede i dag kan man købe biler, der i visse situationer kan køre selv, og til næste år vil forsøg også her i Danmark få såkaldte niveau 4-køretøjer på vejen – det vil sige køretøjer, der under menneskelig overvågning reelt kører selv uden en fører.

Der vil dog efter alt at dømme gå en længere årrække, før førerløse biler bliver de dominerende i trafikken. Især hvis vi i Danmark fastholder verdens højeste værdibaserede registreringsafgift. Et andet væsentligt aspekt bliver, hvor hurtigt og i hvilken udstrækning vi vil overlade rattet til teknologien. Det er vigtigt ikke at undervurdere glæden ved selv at køre bil.

Med forrest i feltet
Netop den førerløse bil kan blive det element, der fuldender transportrevolutionen. Færre vil ønske at eje en førerløs bil, og dermed åbnes vejene for alvor til den digitale deleøkonomi på transportområdet.

I Danmark er vi med forrest i feltet. Ny lovgivning baner vejen for forsøg med førerløse niveau-4 biler, og en række kommuner og trafikselskaber er langt i planlægningen af MaaS pilotforsøg.

Udviklingen med at sammensmelte transportformerne vil dog stille krav til lovgiverne om rammevilkår, som gør det muligt, at operatører, offentligt såvel som private, kan koordinere og samarbejde. MaaS handler om meget andet og mere end at udbygge rejseplanen og rejsekortet i et offentlig regi. FDM ser med stor interesse på udviklingen, og vi er internationalt såvel som nationalt involveret i de første skridt hen imod MaaS.

Forrige artikel Bondam: Tænk hvis hver kommune skulle finansiere sin egen motorvej Bondam: Tænk hvis hver kommune skulle finansiere sin egen motorvej Næste artikel Borgmestre: Hovedstadens Letbane skal på skinner Borgmestre: Hovedstadens Letbane skal på skinner