Havarikommissionen: Det offentlige skal være en duks i trafiksikkerhed

DEBAT: Mange trafikulykker i Danmark kunne være undgået, hvis køretøjerne havde haft det nyeste sikkerhedsudstyr. Derfor skal det offentlige turde at gå forrest og stille krav til trafiksikkerhed i deres udbud, skriver Mette Fynbo.

Af Mette Fynbo
Formand, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

European Transport Safety Council (ETSC) vurderer, at op til 40 procent af de dræbte i trafikken i EU er arbejdsrelaterede ulykker, så her er et vigtigt fokusområde i arbejdet med trafiksikkerhed.

Havarikommissionens seneste tre undersøgelser, baseret på et mindre antal ulykker, viser, at en væsentlig del af ulykkerne kunne være undgået, hvis køretøjerne havde haft avanceret nødbremsesystem og vognbaneskiftalarm.

Køretøjernes alder har betydning for personskadernes alvorlighed - og for om ulykkerne helt kunne være undgået. Den viden fås også fra større statistiske undersøgelser fra både Danmark og udlandet.

Ulykker kan undgås
Havarikommissionen dybdeanalyserede i 2016 udvalgte lastbilulykker.

Her var en anbefaling, at det offentlige og private virksomheder i det hele taget skal stille krav til trafiksikkerhed, når de udvælger de transportfirmaer, der skal udføre opgaver for dem.

Kravene kan være, at typen af lastbil skal have særligt godt direkte udsyn, at kørsel udføres på bestemte ruter og tidspunkter, og at firmaet har retningslinjer for sikker trafikadfærd.

Analysen viste, at en væsentlig andel af ulykkerne i byerne med de bløde trafikanter kunne være undgået, hvis lastbilerne havde haft lavtsiddende førerhus og ruder, så chaufføren kunne se direkte ud på fodgængere og cyklister.

Københavns Kommunes renovationsordning er et godt eksempel på, hvordan man kan stille krav til de transportfirmaer, der løser opgaven. I forbindelse med udbuddet af deres renovationsordning, blev der stillet krav om, at arbejdet skal ske med lastbiler med ekstra godt udsyn, eksempelvis med glasdøre, og hvor chaufføren sidder lavt og kan se fodgængere og cyklister ved direkte udsyn.

De sikre køretøjer findes allerede
Kommuner og statslige institutioner bør stille krav til trafiksikkerhed, når de udvælger transportfirmaer til lastbil-, varebil-, handicapkørsel eller lignende, men også når det gælder medarbejdernes kørsel i tjenstligt øjemed.

Det kan være gennem valg af tjenestebiler med et højt sikkerhedsniveau og ved at implementere retningslinjer for en trafiksikker adfærd. Det kan være det gode eksempel, som kan inspirere private virksomheder og medvirke til, at der bliver brandingværdi i at tage ansvar for trafiksikkerhed, både i forhold til egne medarbejdere og samfundet.

Tingene rykker, når det offentlige går foran. Det er der andre eksempler på, når kommuner og regioner går foran med økologisk mad i institutioner og på hospitaler eller ved at vælge elbiler til driftsopgaverne.

Fjern afgifter på sikkerhedsudstyr
De mange offentlige aktører kan medvirke til at fremme sikrere erhvervskørsel. Men regeringen bør også skubbe i den rigtige retning.

De har allerede sænket bilafgifterne og omlagt nogle fradrag, hvilket vil fremme udbredelsen af nyere og sikrere biler.

Det er et skridt i den rigtige retning.

Men Havarikommissionen mener, at de bør gå hele vejen, så sikkerhedsudstyr helt fritages for afgifter - eller som minimum udvalgt udstyr som eksempelvis avanceret nødbremse, vognbaneskiftalarm og søvndetektor.

Det ville sætte ekstra skub i udbredelsen af biler med nyere og bedre sikkerhedsudstyr både hos virksomheder og private bilejere.  

Forrige artikel Bondam: Det skal være slut med cyklistbashing Bondam: Det skal være slut med cyklistbashing Næste artikel Debat: Togdriften er død i 2030 Debat: Togdriften er død i 2030