Borgmestre: Hovedstadens Letbane skal på skinner

DEBAT: Udbuddet af hovedstadens letbane er overstået. Buddene er sikkert alt for høje. Men prisen skal nok komme ned. Så glem tvivlen og husk gevinsterne, skriver Steen Christiansen (S), Thomas Gyldal (S) og Michael Ziegler (K).

Af Steen Christiansen (borgmester i Albertslund Kommune, S), Thomas Gyldal (borgmester i Herlev Kommune, S) og Michael Ziegler (borgmester i Høje-Taastrup Kommune, K)

Hovedstadens Letbane skal på skinner...

Det skal den, fordi tusindvis af pendlere allerede sidder i kø i deres bil på Ring 3 hver dag og tænker, at der må være en bedre løsning. Ring 3 har i mange år været ved at drukne i trængsel. Allerede nu mister vi hvert år to milliarder kroner på at pendlere sidder i kø på Ring 3. Og allerede i 2025-2030, hvor indbyggertallet forventes at stige med 200.000, vil vi miste, hvad der svarer til at anlægge en ny letbane hvert år, nemlig fire milliarder kroner.

Med en letbane får vi bundet de fem S-toglinjer sammen, så de mange tusinde borgere, som hver dag skal på tværs af hovedstaden, ikke skal ulejliges med en tidsrøvende tur ind i hjertet af København.   

… fordi en rapport fra konsulenthuset Incentive viser, at der allerede er planlagt privat nybyggeri i områderne langs letbanestrækningen for omkring 20 milliarder kroner. Og de 1,6 milliarder kroner er allerede investeret i forventning om, at Hovedstadens Letbane bliver en realitet.

”Vi har valgt at placere vores nye innovationscenter i Vidensbyen i Lyngby i forventning om en kommende letbane,” siger Jørgen Ove Svendsen, der er direktør i Novozymes, bare for at give et eksempel. I alt forventes letbanen at tiltrække 25.000 nye borgere og 18.500 nye arbejdspladser til områderne omkring letbanen. 

Letbaner tjener sig selv ind
… fordi erfaringer fra andre letbaner i Europa, for eksempel London Ducklands og Bergen, viser, at letbaner tjener sig selv ind mellem otte og 20 gange. Pengene med en letbane kommer altså 8-20 gange igen. Det svarer til mellem 40 og 80 milliarder kroner, som kan bruges til velfærd og udvikling af hele hovedstadsområdet.

… fordi økonomien er robust og realistisk. Både Cowi og Rambøll har således gennemgået økonomien. Derudover er økonomien blevet kvalitetssikret hele tre gange. To gange i forbindelse med indgåelse af principaftalen i 2013 og vedtagelse af anlægsloven i 2015, og senest i 2016 inden letbanen blev sendt i udbud.

… fordi Letbanen er en del af forligsaftalen Grøn Transportpolitik, som alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten stemte for tilbage i 2009. I 2014 vedtog et enigt Folketing med ”Lov om Letbane langs Ring 3”, at hovedstaden skulle have en letbane. Og i maj 2016 vedtog Folketinget anlægsloven, så letbanen kunne sendes i udbud.

Miljø og kultur går hånd i hånd
… fordi de over 365.000 borgere med rette kan forvente en hurtig, nem og miljørigtig kollektiv trafikløsning. Det gælder både, når de skal på arbejde, til studiet, ud og nyde kultur, natur og venner - eller til behandling på de store hospitaler i Herlev og Glostrup. Hvis de skal på tværs af hovedstaden, kan de nu kun vælge mellem at sidde i kø i en bus på Ring 3, tage turen med S-tog ind omkring København eller en kombination af begge dele. 

… fordi Letbanen er det mest visionære projekt til at skabe vækst og udvikling i Danmark siden Fingerplanen og S-tognettet. Den vil løfte hovedstaden i konkurrencen med Stockholm, Berlin og Hamborg om at blive Nordeuropas førende metropol, og så må vi ikke glemme, at når det går godt i hovedstaden, så smitter det af på resten af landet. For eksempel får resten af landet via udligning 74 procent af de indtægter i ejendomsudgifter, som letbanen fører med sig.

Udbud i lukket rum får prisen til at stige
Hovedstadens letbane er for øjeblikket i udbud. Og selvom spekulationerne har været mange de senere år, er det først med udgangen af maj måned, at vi får de første bud på, hvad den kommer til at koste. De vil helt sikkert være alt for høje. Det er normalt i en udbudsproces, fordi priserne senere skal forhandles i et lukket rum.

Først ved årets udgang, når forhandlingerne med leverandørerne er slut og vinderen af udbudsrunden offentliggøres, kender vi den præcise pris for Hovedstadens Letbane. Inden da er der ingen grund til yderligere spekulationer. Men der er grund til at huske på alle de her potentialer og udfordringer, som Hovedstadens Letbane henholdsvis vil føre med sig og være et nødvendigt svar på.

Hovedstadens Letbane skal på skinner… for hele hovedstaden. For hele landet. 

Forrige artikel FDM: Digital revolution lige om hjørnet FDM: Digital revolution lige om hjørnet Næste artikel Trafikselskaber: Revolutionen er begyndt i den kollektive trafik