Klimaråd: Afgifter bremser udbredelse af elbiler

AFGIFTER: En bedre bilbeskatning på elbiler og en målrettet politisk indsats er nødvendig for at opfylde 2030-målet for CO2-udledning, konkluderer rapport fra Klimarådet. Elbil-branchen bifalder anbefalingerne.

Afgifter på elbiler bremser klimamål, og der er derfor behov for en målrettet politisk indsats, står der i ny rapport fra Klimarådet.

Rapporten anbefaler en generelt bedre bilbeskatning til gavn for elbiler. Ellers kommer Danmark ikke til at nå EU's 2030-mål om at reducere udledningen af drivhusgasser fra transport, landbrug og boliger – den såkaldte ikke-kvotesektor – med 40 procent.

Da personbiler i dag står for omtrent halvdelen af transportsektorens udledning, betyder det ifølge rapporten, at der er behov for en million elbiler på de danske veje i 2030. Men med den nuværende lovgivning vurderes det, at der i 2030 kun vil være mellem 200.000 og 300.000.

Login