Debat

Københavns Lufthavn: Indenrigsflyene bliver mere klimavenlige end tog og bil, hvis vi prioriterer dem

Vi skal bruge offentlige midler på at sætte turbo på udviklingen af en ny og effektiv regional luftfartmobilitet, så vi kan udnytte de store potentialer i indenrigsflyvningen. Det kan åbne nogle spændende perspektiver på bosætning og mobilitet på arbejdsmarkedet, skriver Christian Poulsen.

Kombinationen af nye fly baseret på el eller andre grønne drivmidler og eksisterende mindre lufthavne og flyvepladser kan blive begyndelsen på en helt ny type mobilitet i Danmark om få år, skriver Christian Poulsen.
Kombinationen af nye fly baseret på el eller andre grønne drivmidler og eksisterende mindre lufthavne og flyvepladser kan blive begyndelsen på en helt ny type mobilitet i Danmark om få år, skriver Christian Poulsen.Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix
Christian Poulsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er i øjeblikket megen debat om indenrigsluftfarten i Danmark. Vedtagelsen af en passagerafgift og regeringens forslag om nulmoms viser, at indenrigsflyvningen er genstand for stor politisk opmærksomhed, og der er fortsat debat om rammerne for fremtidens indenrigsflyvning. Desuden er det overordnede billede, at alle indenrigsruter har mistet passagerer de seneste år med undtagelse af ruten Aalborg-København.

Der er derfor mange i debatten, der fremmaner et billede af, at indenrigsflyvning er fortidens mobilitetsform, der skal erstattes af toget for at sikre den grønne omstilling. Men jeg er faktisk optimistisk på indenrigsflyvningens vegne. For nogle af de ulemper, der i dag er ved indenrigsflyvningen, vil blive erstattet af fordele i fremtiden.

Indenrigsflyvningen vil lægge sig i overhalingssporet og overhale både toget og bilen på klimadagsordenen allerede i 2030.

Christian Poulsen
Administrerende direktør, Københavns Lufthavn

Indenrigsflyvningen er, på trods at et fald i passagertal, fortsat en meget vigtig mobilitetsform, der både sikrer sammenhængskraft mellem landsdelene og muligheden for at flyve via Københavns Lufthavn og ud i verden. Flyet fører fortsat.

Hvert år rejses der næsten 800.000 ture på flyruten mellem København og Aalborg. Til sammenligning rejses der ca. 100.000-150.000 ture med tog mellem København og Aalborg. Rejsetiden er desuden et helt afgørende parameter for de rejsende, der vælger indenrigsflyvningen. Eksempelvis tager en tur til København fra Sønderborg 3 timer og 27 minutter med lyntog, mens samme rejse med fly kan gøres på 45 minutter.   

Flyet bliver den mindst klimabelastende transportform

Med regeringens ambitiøse plan for grøn indenrigsflyvning allerede i 2030 vil flyet lægge sig i overhalingssporet og overhale både toget og bilen på klimadagsordenen. Det er en plan, som jeg bakker helt op om, for den eksisterende flyflåde er klar til det mere bæredygtige brændstof (SAF) og infrastrukturen - i form af de danske lufthavne - er etableret.

Luftfarten har således hverken brug for store mængder asfalt eller nye skinner for at kunne levere grøn luftfart.

Hertil kommer udviklingen af elfly, der er i fuld fart. Elfly vil gøre det muligt at flyve mellem landsdelene i mindre fly med cirka 30 personer og med lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger end i dag på grund af elmotoren og billig elektricitet. Set fra min stol vil det åbne en mulighed for udvikling af, hvad man kunne kalde en ny regional luftfartsmobilitet, der kan blive et vigtigt supplement til den nuværende indenrigsflyvning.

Læs også

Kombinationen af nye fly baseret på el eller andre grønne drivmidler og eksisterende mindre lufthavne og flyvepladser kan blive begyndelsen på en helt ny type mobilitet i Danmark om få år.

Vi kan komme til at se helt nye indenrigsruter – både fra områder, hvor der i dag er langt til nærmeste større lufthavn, og mellem større danske provinsbyer. Den regionale luftfartsmobilitet har efter min opfattelse potentiale til at kunne skabe et Danmark, hvor rejsetiden på lange rejser mindskes meget markant i forhold til i dag.

Den regionale luftfartsmobilitet har efter min opfattelse potentiale til at kunne skabe et Danmark, hvor rejsetiden på lange rejser mindskes meget markant.

Christian Poulsen
Administrerende direktør, Københavns Lufthavn

Der er potentiale i en regional luftfartsmobilitet

Når jeg nu gør mig til talsmand for optimisme på indenrigsflyvningens vegne, er jeg også glad for, at transportminister Thomas Danielsen (V) i et interview med Mobilitywatch har sagt, at det nok bliver indenrigsflyvningen, der kommer til at realisere den egentlige timemodel.

Jeg deler hans opfattelse af det potentiale, som ligger i muligheden for at kunne flyve frem og tilbage mellem eksempelvis København og Esbjerg, men også andre forbindelser, som ikke bruges i dag. Hvis man udnytter de mindre flyvepladser i eksempelvis Thisted, Stauning, Vojens eller andre steder, vil vi kunne skabe en fantastisk mulighed for at skabe et sammenhængende Danmark.

Det vil kunne åbne nogle spændende perspektiver på bosætning og mobilitet på arbejdsmarkedet, hvis man kan bo i København og arbejde i Esbjerg (eller omvendt) med næsten samme rejsetid som fra Frederikssund eller Helsingør til København.

Den kæmpestore fordel er, at vi i stort omfang vil kunne bruge allerede eksisterende infrastruktur og derfor ikke skal ud og anlægge store nye projekter med tilhørende negativ CO2-effekt.

Læs også

Vi skal definere rammerne for en regional luftfartsmobilitet

Men hvis vi skal udnytte det store potentiale, skal vi til at forberede os nu. Først og fremmest skal vi have diskussionen om, hvordan vi ønsker at forvalte den hurtige teknologiske udvikling, som elflyene bringer med sig.

For mig at se skal vi som samfund presse på for hurtigst muligt at udnytte de fordele, som de nye fly kan give os. For det er klart, at der ligger omkostninger i at sikre, at vi får fremtidens flyteknologier koblet til flyvepladsernes og lufthavnenes infrastruktur, så brændstoffaciliteterne er på plads.

Hvis vi definerer rammer og forudsætninger for en regional luftfartsmobilitet, er jeg sikker på, at vi om få år kan stå med en ny og vigtig mobilitetsform

Christian Poulsen
Administrerende direktør, Københavns Lufthavn

Her er opmærksomhed omkring de lokale lufthavne særligt vigtigt. Og som transportministeren også peger på, er det relevant at overveje, om en ny regional luftfartsmobilitet skal være en del af den kollektive trafik eller ej.

Derfor skal vi også overveje at bruge offentlige midler på at sætte turbo på udviklingen af en ny og effektiv mobilitetsform, der kan transportere danskerne grønt og hurtigt på tværs af landet. Hvis vi vælger at definere rammerne og forudsætningerne for en regional luftfartsmobilitet og finde de bedst mulige løsninger undervejs, er jeg sikker på, at vi om få år kan stå med en ny og vigtig mobilitetsform til stor gavn for sammenhængskraften i Danmark og for mulighederne for international mobilitet.

Jeg mener, at vi generelt bør være meget nysgerrige i forhold til, hvordan vores mobilitet kommer til at forandre sig i fremtiden. Med de store teknologiske forandringer, som alle transportbrancher står overfor, er jeg sikker på, at der også vil kunne være lignende muligheder i andre brancher for at skabe markante forandringer i vores mobilitet.

Derfor foreslår jeg, at vi sætter gang i et nationalt arbejde med at analysere og vurdere de muligheder, som fremtiden byder på, med udgangspunkt i en samlet grøn mobilitetsplan for Danmark.   

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Poulsen

Adm. direktør, Københavns Lufthavn, bestyrelsesmedlem, Digital Dogme
akademiingeniør (DTU 1988)

Thomas Danielsen

Transportminister, MF (V)
lastvognsmekaniker, bankrådgiver (Sparekassen Holstebro 2009)

0:000:00