Rådet for Sikker Trafik: Flere biler betyder ikke flere ulykker, Ole Birk

TEMADEBAT: Skal vi læne os tilbage, sænke ambitionsniveauet og acceptere flere dræbte på vejene, fordi trafikken øges? Nej, det skal vi ikke, skriver Mogens Kjærgaard Møller i en replik til Ole Birk Olesen. 

Af Mogens Kjærgaard Møller
Adm. direktør, Rådet for Sikker Trafik

Der er gang i økonomien, og trafikken buldrer derudad.

Det fik i forrige uge transportministeren til at undsige det nationale mål om maksimum 120 dræbte i trafikken i 2020. En uafhjælpelig konsekvens af mere trafik er således også flere dræbte på vejene, synes ministeren at forudsætte i Ingeniøren 16. februar. Men sådan behøver det bestemt ikke at være!

Kampen for liv
For en måned siden udkom en interessant bog: ”Kampen for liv - 5 danske forebyggelsessucceser”. Gennem forskellige eksempler beskriver professor i folkesundhed, Lars Iversen, hvordan man i Danmark har sparet liv ved at bekæmpe vuggedød, rygning, kolera, alkohol og trafikulykker.

Arbejdet med at forebygge trafikulykker bliver udpeget som rollemodel for forebyggelsesarbejdet. Ikke mindst Færdselssikkerhedskommissionens rolle fremhæves:

”På mange måder kan trafiksikkerhedsindsatsen i Danmark i de seneste 30 år anskues som en rollemodel for, hvorledes effektiv forebyggelse kan organiseres og føres ud i praksis. Det er især bemærkelsesværdigt, at handlingsplanerne er ført ud i livet uden en formel folketingsbe­slutning.

Forrige årtiers mange og lange ørkesløse debatter – for eksempel om hastighedsgrænser, promillegrænser og tvungen brug af seler – er på denne måde kortsluttet. Det er ganske enkelt blevet lidt van­skeligere at fremsætte trafikpolitiske forslag, der ikke forholder sig til trafiksikkerheden.

Og når sådanne forslag fremsættes … højere hastighedsgrænser på motorveje eller lavere aldersgrænse for knallertførere, vil forslagsstillerne være tvunget til at forholde sig til konsekvenser for sikkerheden, ligesom den faktiske effekt på ulykkestallene – hvis forslagene bliver ført ud i livet – vil blive undersøgt og vurderet i Færdselssikkerhedskommissionen.”

Siden Færdselssikkerhedskommissionen blev nedsat af Folketinget i 1988, har den udarbejdet langsigtede handlingsplaner for trafiksikkerheden. Medlemmerne af kommissionen er et mix af politikere, organisationer og fageksperter. Helt fra starten har den vigtigste motor været at sætte absolutte mål for reduktionen i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken år for år – uanset udviklingen i antallet af køretøjer og kørte kilometer.

Handlingsplanerne udpeger de vigtigste, strategiske indsatsområder og foreslår konkrete indsatser, der vil bidrage til færre ulykker. Det kan være lovgivning, sanktioner, politikontrol, vejteknik, kampagner, undervisning, køretøjstekniske løsninger og forskning.

Flere biler men færre ulykker
Siden den første handlingsplan udkom i 1989, er antallet af trafikdræbte faldet fra 670 om året til nu cirka 180 personer årligt. Antallet af alvorligt tilskadekomne er faldet fra 7.200 til 1.800 om året. I samme tidsrum er antallet af biler øget med næsten 50% fra 1,9 til 2,8 millioner.

Det er altså ikke en naturlov, at der sker flere ulykker, når trafikken stiger. Forudsat, naturligvis, at man målrettet arbejder på at nedbringe antallet af trafikofre.

Når de absolutte mål for trafiksikkerheden i nogle perioder ikke blev nået, pegede kommissionen på nye og forstærkede indsatser. Ambitionen har været intakt, og år for år er antallet af dræbte og kvæstede faldet, nogenlunde i takt med målene i handlingsplanen. Indtil nu, hvor billedet viser stagnation.

Vi skal ikke læne os tilbage
Skal vi så være tilfredse nu? Læne os tilbage, sænke ambitionsniveauet og blot acceptere, at en øget trafikmængde uvægerligt fører til flere dræbte og tilskadekomne. Altså flere ulykker som - foruden at koste samfundet milliarder af kroner hvert år - betyder menneskelige tragedier for tusindvis af mennesker. Nej, selvfølgelig skal vi ikke det! Vi skal fortsat arbejde på at reducere antallet af trafikulykker yderligere.

Målet for 2020 er, at der højst må være 120 dræbte i trafikken og 1.000 alvorligt tilskadekomne. Lige nu er vi langt fra det mål.

Transportministeren har i relation til de opstillede mål til Ingeniøren udtalt: ”Det er ligesom, at antallet af ulykker i byggeriet naturligvis stiger, hvis der bliver bygget flere huse. Men det må være antallet af ulykker pr. bygget hus eller pr. bygget kvadratmeter, som er afgørende. Sådan må det også være med transporten.”

Denne præmis og ændrede tilgang til handlingsplanen køber vi ikke. Vi mener, at den øgede trafikmængde bør få alle parter til at arbejde endnu hårdere i forhold til at forebygge trafikulykker. Historien har vist os, at det kan lykkes.

Og prøv at overføre tanken til en anden del af transportområdet: Flytrafikken i Danmark er steget voldsomt gennem mange år. Skal vi så acceptere flere flystyrt af den grund?

Forrige artikel Trafikforsker: Vi bekæmper trafikulykker med bind for øjnene Trafikforsker: Vi bekæmper trafikulykker med bind for øjnene Næste artikel V: Narkokørsel, fart og farlige mænd – en dødsensfarlig cocktail V: Narkokørsel, fart og farlige mænd – en dødsensfarlig cocktail